Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nærings- og utdanningskonferanse Leknes – 4. februar 2015 «Hva må Lofoten ha av kompetanse for kunne utnytte petroleumsnæringen i nord» Petro Arctic v/Nina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nærings- og utdanningskonferanse Leknes – 4. februar 2015 «Hva må Lofoten ha av kompetanse for kunne utnytte petroleumsnæringen i nord» Petro Arctic v/Nina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nærings- og utdanningskonferanse Leknes – 4. februar 2015 «Hva må Lofoten ha av kompetanse for kunne utnytte petroleumsnæringen i nord» Petro Arctic v/Nina Kivijervi Jonassen

2 Om Petro Arctic Nyhetsbildet Mulighetsbildet - Petro Foresight 2030 Behov for kompetanse til petroleumsnæringen erfaringer fra Hammerfest og Tromsøregionen Oversikt

3

4 Om Petro Arctic Nord-Norges største leverandørnettverk med over 400 medlemsbedrifter Vi skal arbeide for å oppnå størst mulig leveranser fra medlemsbedriftene til felt i drift, eller under utbygging i nord Petro Arctic ble etablert i 1997 som Snøhvit Næringsforening med fokus på Snøhvit Hammerfest LNG - Navneendring til Petro Arctic i 2006 Egne ansatte fra 2014 Representert i Hammerfest, Tromsø, Harstad, Bodø og Sandnessjøen – mål om å få et kontaktpunkt i Kirkenes i 2015 Virksomheten finansieres gjennom medlemsavgift, tilskudd/inntekt fra oljeselskaper og prosjektinntekter

5 Leverandørnettverk for Snøhvit, Norne, Aasta Hansteen, Polarled og Johan Castberg, i samarbeid med: Leverandørnettverk for Goliat og Marulk, i samarbeid med: I tillegg har vi formelle samarbeidsavtaler med:

6 Noen oppgaver Petro Arctic markedsfører og etablerer kontakt mellom medlemsbedrifter og operatører, samt deres hovedkontraktører leverandørseminarer, etablerer ulike møteplasser, nettverksarbeid/alliansebygging, kompetansehevingstiltak Samarbeidspart i LUNN Aktiv i næringspolitisk arbeid for industrien i nord Utvikler ulike produkter i samarbeid med andre samarbeidsaktører som; Petro Foresight 2030, Levert, Petrokartet Prosjektarbeid

7 Nyhetsbildet Oljen skulle bli det nye eventyret i nord. Men nå er det full oppbremsing. Ingeniørstudenter dropper oljejobb Jobbsøkingen er startet for studenter som blir ferdige til våren. På Høgskolen i Bergen var det rekordoppmøte på jobbsøkerkurset for snart ferdige ingeniører. KARRIERE 02.02.2015 06:50 Av Kjell Østerbø SYSLA.NO Stor tvil om Barents-olje blir lønnsom Hvis oljeprisen forblir på dagens nivå, er det neppe lønnsomt å utvinne oljen lengst mot nord. Det ser skummelt ut for Barentshavet, mener oljeanalytiker. Jan 2015

8 Nyhetsbildet FOTO: FOTOMONTASJE: FINNMARK DAGBLAD, OLJEDIREKTORATET, GREENPEACE - Det er steike bra. En gave fra himmelen Jubler over storfunn. 14. okt.

9 Nedturen er avlyst: – Det er olje og gass over alt 6. nov Mens oljeanalytikere i sør maler «krise» med bred pensel, er optimismen til å føle på i nord Nyhetsbildet

10 Regionene Totale leveranser fra nordnorsk leverandørindustri i 2013: 4,7 mrd.

11 «Petro Foresight 2030» Rapporten utarbeides av Rystad Energy på oppdrag fra:

12 Fortsatt høyt nivå på planlagte brønner i nord Figur 5.1 Antall lete- og produksjonsbrønner Barentshavet. Boring i Barentshavet har vært kampanjebasert. Fremover antas det å bli en mer stabil boreaktivitet i området. Nivået på boring i Norskehavet Nord har vært jevnt økende siden 1995, med en topp i 2011. Etter noe redusert boreaktivitet frem til 2015, forventes en økning i antall brønner igjen. Det ligger an til permanent høy borevirksomhet i Barentshavet og Norskehavet Nord med opptil 5-7 rigger totalt årlig fram mot 2020. Figur 5.2 Antall lete- og produksjonsbrønner Norskehavet Nord.

13

14 Høy funnrate i Barentshavet siden 2010 Figur 6 Kumulativt teknisk funnvolum siden 2010*. Milliarder fat o.e. * Letebrønnbaner siden 2010, Johan Sverdrup ikke inkludert Kilde: Oljedirektoratet Jevnt gode leteresultater i Barentshavet siden 2010 med rekorduttelling per brønn. I 2014 er spesielt Lundins siste funn i Alta prospektet interessant. Funnet ligger rett ved fjorårets Gohta funn. Uten Johan Sverdrup har letesuksessen i Nordsjøen siden 2010 vært begrenset.

15

16 Nord-Norge vil stå for Norges største produksjon av olje og gass Figur 2 Relativ daglig produksjon i Norge, per provins. Prosent En nedgang i produksjonen av olje og gass i Nordsjøen samtidig som produksjonen fra Barentshavet og Norskehavet Nord øker, vil medføre at mer enn 50% av norsk olje- og gass- produksjon vil skje på sokkelen utenfor Nord-Norge mot slutten av 2030-tallet. Av total produksjon i Nord-Norge vil hoveddelen komme fra økt aktivitet i Barentshavet. Hoveddelen av produksjonen i Norskehavet vil komme fra Norskehavet Nord.

17 Utdanningsnivå Nord-Norge 2013

18 PhD Master Bachelor Fagskole Videregående utdanning Kurs Tilbud teknisk utdanning - Hammerfest

19 Behov for ca. 150 ingeniører de neste par årene Behovskartlegging – Pro Barents jan. 2013

20 Behov - Det store bildet Påkrevde kurs – Varme arbeider – Fallsikring og stroppekurs – Sikkerhetskurs – FSE-kurs med førstehjelp Generelle kurs – HMS for ledere / Verneombud – Prosjektledelse – Ledelse & økonomi – Salg & marked

21 Behov - Det store bildet Støtte for høyere utdanning. Fag – Elektro – Automasjon – Kjemiprosess – Industrimekanikk En fysisk kompetansearena med fasiliteter som: – Gode IT og kommunikasjonsløsninger – Auditorium og klasserom – Grupperom og arbeidsplasser – Kantine – Tilgang på ressurspersoner

22 Industri markedet For å kunne utøve yrket som elektriker i industrien må utøver ha noen av følgende sertifiseringer: Samarbeid skole – Næringsliv, EKN Kravet til kurs for å praktisere innen de ulike markeder øker Politikerne ønsker lengre praksistid i bedrift og mindre skole Næringslivet arbeider for mer kurs i skolen; o Det blir rimeligere og å ta inn lærlinger for bedriftene o Lærere i skolene holder seg faglig oppdatert o Det etableres kurstilbud lokalt ved de videregående skolene

23 Oppsummert Petroleumsnæringen vil ha økende behov for kompetanse framover Størst behov for fagarbeidere, spesielt offshore Nok læreplasser er viktig Behovet for kurs øker

24 www.petroarctic.no Petro Arctic TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "Nærings- og utdanningskonferanse Leknes – 4. februar 2015 «Hva må Lofoten ha av kompetanse for kunne utnytte petroleumsnæringen i nord» Petro Arctic v/Nina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google