Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan starter man arbeidet for å få godt resultat?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan starter man arbeidet for å få godt resultat?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan starter man arbeidet for å få godt resultat?
Farsund 3. juni 2005 Odd Tore Finnøy

2 Gode råd fra tidlig fase Ormen Lange
Initier politiske prosesser for å sikre at ”optimale” utbyggingsalternativer blir utredet Skap engasjement, interesse og fokus som uansett tjener regionens næringsliv Motiver regionale bedrifter til å involvere seg mot olje- og gassbransjen tidlig – for å få erfaring og skaffe seg kontakter Initier upolitisk nettverksfunksjon med kompetanseaktiviteter på kritiske områder Dette er bakgrunnen for et planlagt samarbeid mellom Farsundsbassenget og LOL.

3 Prosessene vedr LOL ”Ormen til Møre” – en politisk prosess (1999 – 2003). I hovedsak rettet mot at ilandføringsalternativet ble skikkelig utredet. LOL – Leverandørnett Ormen Lange – et ”upolitisk” leverandørnettverk for å sikre maksimale ringvirkninger – nasjonale, regionale og lokale (2003 – 2007). Endring, basert på ønske fra medlemsbedriftene, til et stående og bransjeoverskridende leverandørnett rettet mot olje- og gassprosjekter i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet (2005 -> ).

4

5

6 Leveranse-estimater utbyggingsfase (- okt 2007) LOLs målsettinger
Prosjekt- område Total kalkyle1) Norske leveranser 2) Midt-norske leveranser 3) (Møre og Romsdal Sør- og Nord- Trøndelag) Lokale leveranser 2) (Gass-ROR kommunene) Landanlegget (kr) 16,8 milliarder 8,6 milliarder 2,6 milliarder 1,3 milliarder Feltutbygging (kr) ( ) (2014 – 2017) Total feltutbygging 9,4 milliarder 10,6 milliarder 9,7 milliarder 29,7 milliarder 5,3 milliarder 0,2 milliarder 0,06 milliarder Eksportrør (kr) 19,5 milliarder 0,1 milliarder SUM Utb.fase(kr) SUM Totalt til 2017 45,7 milliarder 66,0 milliarder 19,0 milliarder 30,5 milliarder 2,9 milliarder 3,5 milliarder 1,36 milliarder 1,5 milliarder 1) Ovennevnte tall er hentet fra PUD innlevert til OED ) LOL har justert opp disse estimatene etter samme prosent-andel som i KU. 3) LOL’s egen vurdering/estimat, dvs. 30% av norske leveranser.

7 Måling av verdiskaping som følge av prosjektet
Hydro gjennomfører kvartalsvis registrering av omsetning og verdiskaping gjennom verdikjeden (3 nivå). LOL har engasjert Møreforsking til å gjennomføre en årlig analyse på omsetning og verdiskaping blant LOLs medlemsbedrifter. Årlig rapportering på årsmøtet i mars.

8 Statistikk - Landanlegget pr 01.05.05
Alle hovedkontraktene tildelt norske kontraktører i internasjonal konkurranse, alle LOL medlemmer Hydros måling av verdiskaping for landanlegget: 75 % norsk 16 % i Midt-Norge (M&R, Sør- og Nord-Tr) 8 % lokalt (Gass-ROR kommunene) 80 % av utført verdiskaping på landanlegget i 2004 var levert av medlemsbedrifter i LOL Hydros og LOLs målinger utfyller hverandre Målet om at dette skal bli den O&G utbygging med største nasjonale. regionale og lokale verdiskapingseffekter noensinne ser ut til å oppnås

9 Hydro som utbygger Hydros valg av kontraktstrategi
ga i utgangspunktet norsk industri konkurransemulighet norsk industri har vunnet frem i internasjonal konkurranse Hydro har utvist åpenhet i anskaffelsesprosessene Samarbeidet mellom LOL og Hydros anskaffelsesfunksjon i prosjektet er meget godt og profesjonelt

10 Hovedprioriteringer 1H 2005
Tett samarbeid med hovedkontraktørene for å synliggjøre omfang, krav og muligheter for underleveranser Individuell rådgivning til medlemsbedriftene hvor/hvordan salgsinnsatsen skal rettes Koble LOL opp mot Shell forberedelser for driftskontrakter Prosjekt for måling verifisere effekter av utbyggingsprosjektet Etablere et nettbasert ”Ekspertpanel” for å svare på faglige henvendelser fra medlemsbedriftene

11

12

13 Tilbakemelding fra medlemmene

14 Tilbakemelding fra medlemmene

15 Olje og Gass nettverket

16 Hva er Leverandørnettet?
Etablert som en interesseorganisasjon for bedrifter som ønsker å posisjonere seg som leverandør til definerte olje og gass prosjekter i Nordsjøen, Norskehavet, Lofoten og Barentsregionen – offshore og onshore Er et internasjonalt leverandørnettverk basert på medlemskap Arbeider prosjektorientert med et nært prosjektsamarbeid med aktuell utbygger/operatør og hovedkontraktører for de definerte olje- og gassprosjektene Ivaretar utbyggers og medlemsbedriftenes behov for formidling av informasjon om aktuelt olje/gass prosjekt Koordinerer og dyktiggjør medlemsbedrifter som ønsker å levere til de definerte olje/gassprosjektene Er pådriver for at kvalifiserte medlemsbedrifter skal ha mulighet til å være med å konkurrere om kontrakter, innkjøpspakker og underleveranser i de definerte prosjektene

17 Leverandørnettets visjon
Leverandørnettet skal være en aktiv og effektiv aktør for at de definerte prosjekter skal gi verdiskaping for medlemsbedriftene samt positive ringvirkninger for de deltakende regioner

18 Hvordan arbeider Leverandørnettet?
Nettverksbasert operativ administrasjon som arbeider regionalt mot de definerte prosjekter Utfører en betalbar tjeneste for de ulike utbyggere vedrørende første linje leverandør-kommunikasjon Maksimering av regional verdiskaping mot de definerte prosjektene Bidrar til kvalifisering av medlemsbedrifter og har et nært strategisk samarbeid med Achilles Bidrar til valg av verdiskapende kontrakt-strategier for prosjektene Sentralisert, ressurseffektiv ledelse og drifting av nettverket

19 Hvordan finansieres Leverandørnettet?
Inntekt fra registreringsavgift og årlig serviceavgift fra medlemsbedriftene Inntekt fra utføring av betalbar tjeneste for utbyggere/operatør for de definerte prosjekter Støtte fra regionale myndigheter for regionalt verdiskapingsarbeid Støtte fra nasjonale organisasjoner som har interesser innenfor olje og gassområdet

20 Ett nettverk flere prosjekter
Olje og Gass nettverket Definerte olje og gass prosjekter med regionale aktiviteter

21 Leverandørnettets strategi
VIRKEMIDDEL: MÅL : Leveranser til medlemsbedriftene Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging Medlemsdatabase

22 Informasjonsformidling
Oppdatert nettsted Løpende prosjektinformasjon Kontrakter / innkjøpspakker Kontaktpersoner Annet aktuelt stoff om prosjektet og andre relevante emner Nyhetsmailer Viktige hendelser Milepæler Saker for respons Informasjonsmøter

23 Arena for samarbeid og alliansebygging
God og søkbar database for beskrivelse av medlemmenes produkter og tjenester NB! Tillatelse til å benytte Achilles FKO Møteplasser – felles eller regionale Seminar/workshops koblet mot spesifikke kontrakter eller fagområder Dialog med tilbyderne for å koble disse mot medlemsbedriftene i LOG for underleveranser Individuell rådgiving Hovedkontraktørers presentasjon av sitt tilbudte scope og deres behov for underleveranser

24 Kompetansetiltak Kvalifisering gjennom Achilles HMS-krav og HMS-plan
Kvalitetskrav Tilbuds- og kontraktsarbeid Ekspertpanel på nett Individuelle tilbud mellom medlemsbedrifter: HMS oppfølging, dataopplæring, kvalitetssikring, elektronisk samhandling i prosjekter Individuell rådgivning fra Leverandørnettet Annet

25 Nettstedet er viktig! www.ormen-lange.no

26 Gode råd fra tidlig fase Ormen Lange
Initier politiske prosesser for å sikre at ”optimale” utbyggingsalternativer blir utredet Skap engasjement, interesse og fokus som uansett tjener regionens næringsliv Motiver regionale bedrifter til å involvere seg mot olje- og gassbransjen tidlig – for å få erfaring og skaffe seg kontakter Initier upolitisk nettverksfunksjon med kompetanseaktiviteter på kritiske områder Dette er bakgrunnen for et planlagt samarbeid mellom Farsundsbassenget og LOL.


Laste ned ppt "Hvordan starter man arbeidet for å få godt resultat?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google