Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Risløkka kompetansesenter for yrkesfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Risløkka kompetansesenter for yrkesfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Risløkka kompetansesenter for yrkesfag

2 Oslo kommune Utdanningsetaten •Oslo kommune samler videregående skole, Lærlingesenteret og Fagskolen i Oslo i et moderne kompetansesenter for yrkesfag. •Teknologisenter på 600 m2– skal bygges opp i samarbeid med bransjene •Arena for kurs- og etterutdanning for arbeidslivet •Skal tilby attraktive og etterspurte yrkesfaglige utdanninger på alle nivå •Skal møte behovene til et arbeidsliv som er i kontinuering endring og utvikling •Skal være et innovativt kraftsenter for fag- og yrkesutdanning og fungere som en spennende og attraktiv samarbeidspartner for næringslivet Spydspiss for fag- og yrkesopplæringen i Oslo

3 Oslo kommune Utdanningsetaten •Fagskolen i Oslo 350 studenter VGS •BA (Bygg og anleggsteknikk)150 elever •DH (Design og håndverk)170 elever •EL (Elektro)180 elever •HS (Helse og sosial)150 elever •TIP (Teknikk og industriell produksjon)*165 elever •Studiespesialisering med entrepenørskap 90 elever •Påbygning 30 elever Planlagt for ca 1350 elever/studenter

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 6/23/2014 Dokumentnavn 4

5 Oslo kommune Utdanningsetaten •AF-gruppen har startet opp byggingen •Ferdigstillelse til skolestart 2013 •Kostnadsramme: underkant av 2 milliarder •35 000 m 2 Status byggeprosjekt

6 Oslo kommune Utdanningsetaten

7 Oslo kommune Utdanningsetaten

8 Oslo kommune Utdanningsetaten

9 Oslo kommune Utdanningsetaten

10 Oslo kommune Utdanningsetaten

11 Oslo kommune Utdanningsetaten

12 Oslo kommune Utdanningsetaten

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Videregående skole Lærlinge senter Fagskole Tre organisasjoner samlokaliseres

14 Oslo kommune Utdanningsetaten •Et kompetansesenter for yrkesfagene gir mulighet for å utnytte og viser helhet og sammenheng i karriereløpene: Vgs / Fagbrev / Mesterbrev / Fagskolen og høgskole – universitet •Skaper muligheter for sømløshet i alle overganger mellom trinn, opplæringsarenaer og utdanningsnivåer. •Gjennom tett samarbeid med næringslivet vil man sikre utnytting av den til enhver tid beste, riktige kompetansen og tilgjengelige ressurser for opplæringen. •Mer enn en skole - definere elever, lærlinger, studenter og ansatte i bedrifter som brukere av Risløkka kompetansesenter Helhet og sammenheng i fag- og yrkesopplæringen

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Trinn1- Kompetansesenter-konseptet: Utvikling av overordnet konsept i samarbeid med næringslivet. Her har representanter fra alle fagområdene deltatt. Trinn 2 - Fagområdene: Etablere samarbeid med bransjeorganisasjonene innenfor de ulike fagområdene. Trinn 3 - Arbeidslivets behov: Generere den enkelte bransjes behov og deretter etablere en felles plattform for hvert fagområde. Trinn 4 – Tegne forpliktende avtaler: Basert på avdekket behov innenfor den enkelte bransje, inngås avtaler med enkeltbedrifter innenfor konkrete samarbeidsområder. Skoleutvikling i tett samarbeid med næringslivet

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Innovasjonsprosjektet i samarbeid med bilbransjen 23. juni 2014

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Design Pilot 09 •Risløkka kompetansesenter har fått midler gjennom Design Pilot 09 - som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Designråd, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Det utdeles prosjektmidler for en større investering i brukerforståelse, kreativitet og systematikk i idéfasen i et innovasjonsprosjekt.

18 Oslo kommune Utdanningsetaten •”Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle ideer til deler av nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse og som fremstår som attraktive for ungdom?” •Designdrevet/brukerdrevet innovasjon som hovedstrategi: Få frem erfaring og kunnskap om brukernes behov og oversette behovene til nye løsninger. •Erverve kunnskap og erfaring om nye måter å samarbeide med næringslivet på som kan overføres til utvikling innenfor andre fagområder. Innovasjonsprosjekt i samarbeid med bilbransjen

19 Oslo kommune Utdanningsetaten •Live|work sier om seg selv: ”Vi hjelper våre kunder til å utforme bedre tjenester. Vi setter brukernes opplevelser og behov i sentrum, og bruker kreative og praktiske metoder for forbedring og nyskapning.” Samarbeid med Livework

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosjektet er delt inn i fire faser: Brukerstudie Ideer Prototyping Leveranse Rekruttere brukere. Intervjuer med bilbransjen, lærere, administrasjon, ungdomsskoleeleve r elever på vgs, … Løfte frem de ulike brukernes behov. Workshop Kategorisere, velge ut og detaljere ideer. Prøve ut 5-10 av de beste ideene i praksis, sammen med elever og bilbransjen. Definere et helhetlig opplæringsløp og tiltak fremover. 2010 mars maiaugust~ september 20

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosjektleder christine.wergeland.sørbye@ude.oslo.kommune.no Tlf 958 33 707


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Risløkka kompetansesenter for yrkesfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google