Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010. Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: • Nordland 7 bygges.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010. Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: • Nordland 7 bygges."— Utskrift av presentasjonen:

1 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010

2 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: • Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen • Nordland 6 bygges ut enten med plattformer eller havbunnsanlegg med landanlegg enten i Lofoten eller Helgeland • Med landanlegg kommer halvparten av alle varige arbeidsplasser - til å havne i regionen

3 Statoil i Nord •Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 •3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten i Statoil •86 letebrønner boret i Barentshavet siden 1981 Snøhvit •Nye funn, forlenget levetid (2030) •Driftskontor i Harstad, base i Sandessjøen og helikopterbase i Brønnøysund •Dobler antall lærlinger fra Nordland, Troms og Finmark (51 nye) i år •Statoil skal på fem år bruke 120 millioner kroner på leverandør- utvikling og støtte til forskning og realfag i nord. •I 21. konsesjonsrunde var samtlige utlyste blokker i Norske- havet og Barentshavet. •Tygdepunktet for industrien flyttes nordover •Hjørnesteinsbedrift med 600 arbeidsplasser •150 millioner kroner i eiendomsskatt NorneIndustriutvikling Tyngdepunktet flyttes

4 Ressursene •Området kartlagt av Oljedirektoratet •Det mest lovende uåpnede arealet på norsk sokkel i dag •Grunnlag for store feltutbygginger •Stor usikkerhet, umulig å si sikkert før leteboring Grafikk: Oljedirektoratet

5 Om industriskissene • Bygger på ODs ressursanslag, som viser flere store strukturer • Utbyggingsmodellen er basert på funn som muliggjør ilandføring. Mindre/små funn kan føre til rene offshoreløsninger. • Endelig løsning vil avhenge av hva vi finner, hvor vi finner det, og hvor mye olje- eller gass det dreier seg om • Ikke tatt stilling til plassering av landanlegg

6 Feltutvikling 1 Plassering av landanleggene er valgt kun for illustrasjonsformål

7 Feltutvikling 2 Plassering av landanleggene er valgt kun for illustrasjonsformål

8 Feltutvikling 3 Plassering av landanleggene er valgt kun for illustrasjonsformål

9 Ringvirkninger

10 Utviklingsløp Leting BaseetableringUtbyggingsfase Produksjon Full drift Ca arbeidsplasser Ca arbeidsplasser Utredninger Ca årsverk Investeringer: 70 – 95 mrd kr Driftsleveranser ca 1,6 mrd kr Ikke påbegynt Seismikk 8-10 uker, hvert 2-3 år Betydelig oljevern må etableres år

11 Troms II Nordland VII Nordland VI Nordland V Troms Finnmark Nordland Basestruktur

12 Statoils ”Miljøbase LoVe” - en grønn base for forsyning, vedlikehold, miljøovervåkning, havovervåkning og oljevernberedskap. •Indirekte sysselsetting i næringsliv •bulkleverandører, •catering, •mekanisk industri, •Boring-, brønn- og subsea-tjenester •Forsyning av varer •Vesentlig styrket oljevernberedskap inkl fiskefartøy i beredskap og NOFO utstyr •Miljø- og havovervåkning Miljøbase LoVe – Styrking av oljevernberedskap

13 • Med to landanlegg kommer halvparten av alle varige arbeidsplasser - til å havne i regionen • Mer enn halvparten i andre virksomheter enn oljeindustrien • I utbyggingsfasen blir aktivitetsnivået veldig krevende for regionen – behov for styrking av kraftnett og annen infrastruktur • Mulig å øke ringvirkningene ved utdanning og leverandørutvikling • Eiendomsskatt: ca 170 millioner kroner for 2 landanlegg – kan deles i regionen og investeres i økte ringvirkninger og arbeidskraft mobilitet Arbeidsplasser

14 Scenario 1: Terminal i Vesterålen og Helgeland ÅrsverkArbeidsplasser Lofoten/Vesterålen Helgeland Regionalt Nasjonalt Driftsfase Utbyggingsfase 1

15 Scenario 2: Terminal i Vesterålen og Lofoten ÅrsverkArbeidsplasser Lofoten/Vesterålen Helgeland Regionalt Nasjonalt Driftsfase Utbyggingsfase 2

16 Scenario 3: Terminal i Vesterålen, Offshore N6 ÅrsverkArbeidsplasser Lofoten/Vesterålen Helgeland Regionalt Nasjonalt Driftsfase Utbyggingsfase 3

17 Regionale ringvirkninger fordelt på sektor Regionale ringvirkninger Driftslev. (m kr)Arbeidsplasser Industriproduksjon45950 Transport130 Varehandel, hotell, restaurant070 Bygg og anlegg Kommunal tjenesteyting Oljevirksomhet Forretningsmessig tjenesteyting Andre næringer110 Konsumvirkninger630 Totalt • Halvparten av alle ringvirkninger går til regionen • Ca varige arbeidsplasser regionalt ferdig utbygd • Årlige driftsleveranser på – millioner kroner

18 Takk for oppmerksomheten! Hege Marie Norheim


Laste ned ppt "Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010. Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: • Nordland 7 bygges."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google