Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy

2 Hvorfor leverandørnett? •Erfaringer fra tidligere utbygginger og andre større prosjekter tilsier at positive effekter for regionalt næringsliv ikke kommer uten videre •Midt Norsk næringsliv har generelt sett ikke vært fokusert mot olje-/gass markedet tidligere •Kontraktene blir meget store og mindre bedrifter må samarbeide for å ha kapasitet nok og for å være konkurransedyktig nok

3 Viktigste egenskaper for LOL •Etablert som en interesseorganisasjon •Alle bedrifter i Norge kan være medlem •Nært samarbeid med utbygger og hovedkontraktører •Ivareta utbyggers og medlemsbedrifters behov for formidling av informasjon om Ormen Lange •Koordinere og dyktiggjøre medlemsbedrifter i deltakende regioner som ønsker å levere til Ormen Lange prosjektet •Pådriver for at kvalifiserte medlemsbedrifter skal ha mulighet til å være med å konkurrere om kontrakter, innkjøpspakker og underleveranser

4 Styre og ledelse i LOL Styre: •Kristoffer B. Jenssen (bedriftene i Gass-ROR) - leder •Alf Dahl (bedriftene i NHO M&R) •Magnus Huse (bedriftene i NHO M&R) •Peter Tennfjord (bedriftene i Aukra) •Terje Heggem (bedriftene i Molde) •Frank Wettland (bedriftene i NHO Trøndelag) •Håvard Haarstad (bedriftene i NHO Trøndelag) Prosjektleder: •Odd Tore Finnøy Regionale koordinatorer: •MidNor - Trøndelag •?

5 Fremdrift i prosjektet Oppstart LOL Avslutning LOL?

6 Prinsipielt opplegg for finansiering Medlemmer LOL prosjekt Regionale aktiviteter - primært i Midt-Norge LOL bedrifter Felles aktiviteter SNDFylkerHydro

7 Arbeidsform i LOL •Avtale inngått med Norsk Hydro –Tilgang på løpende informasjon om prosjektet –Samarbeid for å finne områder hvor medlemsbedriftene kan være konkurransedyktige –Krav til prekvalifisering –Presentasjon av LOL ved anbudsinnbydelser –Finansiell støtte •Markedsføring av LOL og medlemsverving •Database over LOL medlemmer og det de kan tilby •Prosjektinformasjon til alle LOL medlemmer •Aktiv jobbing mot medlemmene regionalt –Informasjonsformidling –Arena for alliansebygging –Kompetansebygging •Leverandørseminarer for bransjen / medlemmene •Markedsføring av medlemmene

8 Leveranse Estimater Prosjekt- område Total kalkyle 1) Norske leveranser 2) Midt-norske leveranser 3) (Møre og Romsdal Sør- og Nord- Trøndelag) Regionale leveranser 2) (Gass-ROR kommunene) Landanlegget (kr)16,8 milliarder8,6 milliarder2,6 milliarder1,4 milliarder Feltutbygging (kr) (NB: Betydelig andel av dette kommer etter 2010): 29,7 milliarder16,6 milliarder5,0 milliarder0,8 milliarder Eksportrør (kr)19,5 milliarder5,1 milliarder1,5 milliarder0 SUM (kr)66,0 milliarder30,3 milliarder9,1 milliarder2,2 milliarder 1) Ovennevnte tall er hentet fra PUD innlevert til OED 04.12.03. 2) LOL har justert opp disse estimatene etter samme prosent-andel som i KU. 3) LOL’s egen vurdering/estimat, dvs. 30% av norske leveranser.

9 Leverandører / medlemmer Informasjons- formidling Koordinering allianser/ samarbeid mellom leverandører/ medlemmer Kompetanse- oppbygging MÅL : Leveranser til LOL-medlemmer Utbyggingsprosjektet Ormen Lange Medlemsdatabase Samfunn Politisk miljø/ ledelse GassROR- kommuner Myndigheter Utbygger HYDRO/ hovedkontraktører Medlemmene i LOL SND Fylkes- kommuner Styret LOL LOL ORGANISASJON

10 Eksempel på oppslag i database << Tilbake << Tilbake Mer i n f o

11 Møter / Seminarer 1. kvartal DatoMøteTemaArrangør 13. jan.Møteplass”Kontaktpunkt Ormen” [1] Fast uformell møteplass i Molde (andre tirsdag i hver måned)[1] Molde Fjordstuer / LOL - i samarbeid med NPF og Møre & Romsdal Fylkes-kommunne 15. jan.SeminarAchilles kvalifisering LOL/Achilles/brukerorg. 29.-30. jan. SeminarAnskaffelsesseminar i Ålesund Norsk Hydro i samarbeid med LOL 10. feb.Møteplass”Kontaktpunkt Ormen” Som før 11. feb.SeminarHMS-krav/HMS-plan LOL / Norsk Hydro + kompetanse- partner (medlemsbedrift) Uke 10?MøteplassMCC kontrakten LOL / tilbydere 9. marsMøteplass”Kontaktpunkt Ormen” Som før 10. marsSeminarTilbud/kontraktsforhandlinger LOL + kompetansepartner (medlemsbedrift) 31. marsÅrsmøteÅrsmøte i LOL (alle medlemmer) LOL [1][1] Åpent møte

12 Informasjonsformidling •Oppdatert nettsted www.ormen-lange.nowww.ormen-lange.no –Prosjektinformasjon –Kontrakter / innkjøpspakker –Kontaktpersoner –Aktuelt stoff om prosjektet og andre relevante emner •Nyhetsmailer –Viktige hendelser –Milepæler –Saker for respons •Informasjonsmøter

13 Arena for samarbeidsrelasjoner •God database for beskrivelse av medlemmenes produkter og tjenester NB! Tillatelse til å benytte Achilles FKO •Møteplasser – felles og regionale •Møteplasser koblet mot spesifikke kontrakter eller fagområder •Hovedkontraktørers presentasjon av sitt tilbudte scope og deres behov for underleveranser

14 Kompetansetiltak Prioritert etter tilbakemelding fra medlemmer •Kvalifisering gjennom Achilles •HMS-krav og HMS-plan •Tilbudsgiving og kontraktsforhandling ------------------------ •Kvalitetssikring •Norsok standard – leverandørevaluering •Elektronisk samhandling i prosjekter

15 Tre vinklinger for å bli medlem av LOL •De som ønsker informasjon og drahjelp for å posisjonere seg som leverandør av varer eller tjenester direkte inn mot prosjektet •De tunge bransjeaktørene som ikke trenger spesiell drahjelp, men går inn i nettverket for å finne regionale/lokale samarbeidspartnere •De som ser de andre medlemsbedriftene som målgruppe for tjenester, i deres strev for å kvalifisere seg

16 Status - medlemsbedrifter •Pr 28.01.04 er 530 bedrifter registrert som medlemmer •30 % av bedriftene er små (< 10 ansatte) 60 % av bedriftene er mellomstore 10 % av bedriftene er store (> 100 ansatte) •70 % av bedriftene er fra Midt Norge, hovedvekt fra Møre og Romsdal •De fleste tunge nasjonale bransje aktørene er medlemmer

17 Takk for meg! Det er plass til flere medlemmer i LOL!


Laste ned ppt "Leverandørnett Ormen Lange - LOL Status, arbeidsform og aktiviteter prosjektleder Odd Tore Finnøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google