Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune

2 En by i omstilling

3 NÆRHETEN AV ANLEGGET TIL BYSENTRUM

4 Hammerfest – ”en øykommune”
Innbyggere 9.367 personer Areal 863 km2, på 3 bebodde øyer Næringsliv fiskeri/oppdrett, offentlig og privat service, reiseliv, petroleum Regionsenter kommunikasjoner, handel/service, sykehus, petroleum, fiskeindustri, utdanning, kompetansemiljø

5 Næringsmessige utviklingstrekk i regionen før og etter vedtaket om Snøhvit
Stagnasjon, tilbakegang Vekst Pessimisme Fremtidstro og optimisme Kamp for overlevelse Visjoner Manglende markedsmuligheter Marked i utvikling Svak økonomi Økonomi i bedring Manglende investeringspotensiale Økt investering og investeringslyst Manglende fornyelse, innovasjon Utviklingsorientert, innovativ

6 Melkøya – før 2002

7 Melkøya - oktober 2005

8 Samfunnsøkonomiske virkninger
Drift ca 500 mill pr år 250 mill mulige lokale leveranser Totalt 400 – 500 årsverk drift av anlegg - 180 årsverk Leverandører årsverk Konsum virkninger - 150 årsverk

9 Effekter av Snøhvit ”Ny by” Presset boligmarked
Store kommunale investeringer Skolerehabilitering (400mill) Utbygging av infrastruktur Veier, næringsareal/kultur Høyt aktivitetsnivå (utenom Snøhvit) Ting skjer samtidig (kollisjon)

10 Befolkningsutvikling
Kommuneplan 2018: innb 1/1-2006: 9361

11 ”Hjørnesteinsbedriften”
- ”fra Findus til Aker Seafood’s”

12 Lokalt næringsliv Små bedrifter Viss ledig kapasitet Ingen erfaring
Ingen leverandørnettverk Lav arbeidsledighet Konkurranse om arbeidskraft Omstilling til vekst

13 Utfordringer…. Næringsarealer Avleiret virksomhet og ringvirkninger
Rekruttering av kompetansepersonell Boliger til ungdom i etableringsfasen Videregående og høgere utdanning

14 Utfordringer Petroleum er en ny næring i nord
Hvilke næringer etterspørres ? Utbyggingen og driftsfasen av ukjent omfang Kontrakter/avtaler og langvarig samarbeid med etablert leverandørindustri på Vestlandet Rekruttering av bedrifter Utnytte vekstimpulsene av petroleumsvirksomheten Utnytte vekstimpulsene gjennom ringvirkningene

15 Hvordan møte utfordringene
Skape bolyst Gode kommunale tilbud Skole, barnehager, ungdomstilbud, kultur osv. Fokus på unge nyutdannede i etableringsfasen, Tilrettelegge for nyetableringer Kommunalt næringsfond Kompetansearbeidsplasser Politisk påvirkning Kulturhuset

16 Møte utfordringene på næringssida
Kartlegging av aktører i de ulike fasene Aktiv arbeid overfor nyetablerere Oppsøkende virksomhet Tilrettelegge næringsarealer Kommunen som samarbeidspartner overfor næringslivet Markedsføring Avleiret virksomhet og ringvirkninger

17 Bruk av kjølevann Et landbasert oppdrettskonsept for stor settefisk; torsk og laks. Utnyttelse av m3 kjølevann, 28 dekar areal. Totale investeringer inkl. vannfremføring, areal og anlegg er beregnet til ca. 170 millioner NOK. Dette gir en kapasitet til en årlig produksjon av 10 millioner 300 g stor settefisk torsk og 13,7 millioner 250 g smålaks (post-smolt).

18 Energisektoren – et område med potensiale
Olje og gass starten på en langsiktig vekst og utvikling Lokal bruk av gass Lokal distribusjon av gass Kjølevann Vindkraft Gasskraftverk ( med CO2 – håndtering ) Nye energiformer tidevannskraftverk

19 Barentshavet Fortsatt petroleumsaktivitet Snøhvit LNG igangsettes
Goliat som oljeprodusent Ilandføring av olje Oljen fra Snøhvit Mer gass gir Snøhvit II og III 19. leterunde Gass fra andre felt inn til Hammerfest Ny teknologi Utvikling i russisk sektor

20 Fortrinn LNG fabrikken og infrastrukturen på Melkøya (nærheten til prosjektet) Polarbase Distanse til leverandørindustrien Helikopterbasen Tiltakssonen Konkurransedyktig kostnadsnivå Arbeidsgiveravgift Nærhet til utbyggingsstedet Optimisme i lokalsamfunnet Norsk Helikopter AS Polarbase

21 Transocean Polar Pioneer
Muligheter Driftsfasen Snøhvit Tog II og III Ilandføring fra Goliat Oljen på Snøhvit 19. konsesjonsrunde Russisk sektor Ny teknologi ”Eirik Raude” Muligheter Transocean Polar Pioneer

22

23 NTNU Nord – og Universitets- og Høgskolesenteret i Hammerfest
Hammerfest Næringshage Ca 70 ansatte Ca 30 etablerte kompetanse- og kunnskapsbedrifter 29 aksjonærer Universitets og høgskolesenteret Universitetet i Tø Høgskolen i Narvik Høgskolen Tø Høgskolen i Finnmark NTNU–Nord NTNU Sintef Statoil Hammerfest kommune Hammerfest Næringshage Universitets- og høgskolesenteret

24 Ny flyplass i Hammerfest
Ny flyplass på Grøtnes Vind og værmålinger fra 2006 Byggestart ?

25 Snøhvit – et eventyr i nord

26 Takk for oppmerksomheten og ikke minst tusen takk for at jeg ble invitert til ”hjembygda” for å være med på Energidagan.


Laste ned ppt "EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google