Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hammerfest kommune EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hammerfest kommune EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hammerfest kommune EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune

2 En by i omstilling

3 NÆRHETEN AV ANLEGGET TIL BYSENTRUM

4 Hammerfest – ”en øykommune ” •Innbyggere –9.367 personer 01.07.06 •Areal –863 km 2, på 3 bebodde øyer •Næringsliv –fiskeri/oppdrett, offentlig og privat service, reiseliv, petroleum •Regionsenter –kommunikasjoner, handel/service, sykehus, petroleum, fiskeindustri, utdanning, kompetansemiljø

5 Næringsmessige utviklingstrekk i regionen før og etter vedtaket om Snøhvit Stagnasjon, tilbakegang → Vekst Pessimisme → Fremtidstro og optimisme Kamp for overlevelse → Visjoner Manglende markedsmuligheter → Marked i utvikling Svak økonomi → Økonomi i bedring Manglende investeringspotensiale → Økt investering og investeringslyst Manglende fornyelse, innovasjon → Utviklingsorientert, innovativ

6 Melkøya – før 2002

7 Melkøya - oktober 2005

8  Drift ca 500 mill pr år 250 mill mulige lokale leveranser  Totalt 400 – 500 årsverk drift av anlegg - 180 årsverk Leverandører - 100-200 årsverk Konsum virkninger - 150 årsverk Samfunnsøkonomiske virkninger

9 Effekter av Snøhvit •”Ny by” –Presset boligmarked –Store kommunale investeringer •Skolerehabilitering (400mill) •Utbygging av infrastruktur –Veier, næringsareal/kultur –Høyt aktivitetsnivå (utenom Snøhvit) –Ting skjer samtidig (kollisjon)

10 Befolkningsutvikling 2018: 10500 innb Kommuneplan 2006-18 1/1-2006: 9361

11 ”Hjørnesteinsbedriften” - ”fra Findus til Aker Seafood’s”

12 Lokalt næringsliv •Små bedrifter •Viss ledig kapasitet •Ingen erfaring •Ingen leverandørnettverk •Lav arbeidsledighet •Konkurranse om arbeidskraft •Omstilling til vekst

13 Utfordringer…. •Næringsarealer •Avleiret virksomhet og ringvirkninger •Rekruttering av kompetansepersonell •Boliger til ungdom i etableringsfasen •Videregående og høgere utdanning

14 Utfordringer •Petroleum er en ny næring i nord –Hvilke næringer etterspørres ? –Utbyggingen og driftsfasen av ukjent omfang •Kontrakter/avtaler og langvarig samarbeid med etablert leverandørindustri på Vestlandet •Rekruttering av bedrifter •Utnytte vekstimpulsene av petroleumsvirksomheten •Utnytte vekstimpulsene gjennom ringvirkningene

15 Hvordan møte utfordringene •Skape bolyst •Gode kommunale tilbud –Skole, barnehager, ungdomstilbud, kultur osv. •Fokus på unge nyutdannede –i etableringsfasen, •Tilrettelegge for nyetableringer –Kommunalt næringsfond –Kompetansearbeidsplasser •Politisk påvirkning Kulturhuset

16 Møte utfordringene på næringssida •Kartlegging av aktører i de ulike fasene •Aktiv arbeid overfor nyetablerere •Oppsøkende virksomhet •Tilrettelegge næringsarealer •Kommunen som samarbeidspartner overfor næringslivet •Markedsføring •Avleiret virksomhet og ringvirkninger

17 Bruk av kjølevann •Et landbasert oppdrettskonsept for stor settefisk; torsk og laks. •Utnyttelse av 20 000 m3 kjølevann, 28 dekar areal. •Totale investeringer inkl. vannfremføring, areal og anlegg er beregnet til ca. 170 millioner NOK. •Dette gir en kapasitet til en årlig produksjon av 10 millioner 300 g stor settefisk torsk og 13,7 millioner 250 g smålaks (post- smolt).

18 Energisektoren – et område med potensiale •Olje og gass starten på en langsiktig vekst og utvikling –Lokal bruk av gass –Lokal distribusjon av gass •Kjølevann •Vindkraft •Gasskraftverk ( med CO 2 – håndtering ) •Nye energiformer –tidevannskraftverk

19 Barentshavet •Fortsatt petroleumsaktivitet –Snøhvit LNG igangsettes –Goliat som oljeprodusent –Ilandføring av olje –Oljen fra Snøhvit –Mer gass gir Snøhvit II og III –19. leterunde –Gass fra andre felt inn til Hammerfest –Ny teknologi –Utvikling i russisk sektor

20 Fortrinn •LNG fabrikken og infrastrukturen på Melkøya (nærheten til prosjektet) •Polarbase •Distanse til leverandørindustrien Helikopterbasen •Tiltakssonen –Konkurransedyktig kostnadsnivå –Arbeidsgiveravgift •Nærhet til utbyggingsstedet •Optimisme i lokalsamfunnet Norsk Helikopter AS Polarbase

21 Muligheter Driftsfasen Snøhvit Tog II og III Ilandføring fra Goliat Oljen på Snøhvit 19. konsesjonsrunde Russisk sektor Ny teknologi Transocean Polar Pioneer ”Eirik Raude”

22

23 NTNU Nord – og Universitets- og Høgskolesenteret i Hammerfest •Hammerfest Næringshage –Ca 70 ansatte –Ca 30 etablerte kompetanse- og kunnskapsbedrifter –29 aksjonærer •Universitets og høgskolesenteret –Universitetet i Tø –Høgskolen i Narvik –Høgskolen Tø –Høgskolen i Finnmark •NTNU–Nord –NTNU –Sintef –Statoil –Hammerfest kommune –Hammerfest Næringshage –Universitets- og høgskolesenteret

24 Ny flyplass i Hammerfest •Ny flyplass på Grøtnes –Vind og værmålinger fra 2006 –Byggestart ?

25 Snøhvit – et eventyr i nord

26 Takk for oppmerksomheten og ikke minst tusen takk for at jeg ble invitert til ”hjembygda” for å være med på Energidagan.


Laste ned ppt "Hammerfest kommune EKSEMPELET HAMMERFEST v/ordfører Alf E. Jakobsen Hammerfest kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google