Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og utfordringer for videre vekst i nord

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og utfordringer for videre vekst i nord"— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og utfordringer for videre vekst i nord
Erlend Bullvåg, Mo i Rana, 4 november Handelshøgskolen i Bodø, Kunnskapsparken i Bodø

2 Lavkonjunktur = se ut over regionen, overleve blir hovedmål, tøff hverdag

3 To gode naboer Norge VS Sverige 4825500 Befolkning 9316256 3,20 %
Arbeidsledighet 8,30 % 1,20 % Prisvekst -1,30 % -19,90 % Transportarbeid -21,20 % -18,70 % Export -17,20 %

4 Nord Norge: Sterk økonomisk vekst drevet av industri og havbruk

5 Konjunkturene fremover

6 Utsiktene Helgeland venter på tross av den store industrisektoren kun en nedgnag på 1, 7 %. Saltenregionen har som følge av sterk oppbremsning i eiendomsutvikling og svakere tjenesteproduksjon forventninger til betydelig fall i omsetningen i I Nordre del av Nordland har den sterkeste vekstforventningen for 2009,med en entto positiv vekst på 0,9 %. Det samme var bildet i 2008.

7 Mulighet : Vekst i oppdrettsindustrien
Slakteriene er de sentrale logistikkpunktene i bransjen

8 Viktig bidrag er eksportvekst i laks + 28 % siste 12 mnd fra Nord Norge

9 Mulighet: Store”Fiskestrømmer” av fersk laks/ørret ut av Norge (i)
Eksempel Nordland Viser kun oppdrettet fersk laks/ørret Villfangst som eksporteres fersk kommer i tillegg Ett vogntog laster ca. 19 tonn fisk =3000 vogntog I tillegg kommer inntransport + kasser og paller Hvorfor er det lite salg til svensk side for bearbeiding? Kilde: SIB AS, HHB, Gisle Solvoll

10 Mulighet: Oppdrett har vil måtte tenke grønne korridorer i fremtiden
Andel av vekt: Svinesund (63%) Gardermoen (8%) Stavanger (6%) Bjørnfjell (4%) Kilde: SIB AS, HHB, Gisle Solvoll

11 Mulighet : Grønne korridorer - Mer fisk /varer på toget
Kilde: SIB AS, HHB, Gisle Solvoll

12 Muligheter : Investeringer i Nord skaper infrastruktur for mer og ny virksomhet
Infrastruktur for samferdsel Kraftproduksjon, grønn energi (vind, vann, tidevann) Infrastruktur for transport av elektrisitet Ny kapasitet oppdrett, ny industri Leting og produksjon av olje og gass Petroleumsråstoff til bruk i landsindustri

13 Samferdselsinvesteringer Eksempler (alle tall er usikre +/- 10 %)
Anslag vei og bane neste 10 år Første 4 år 10 års perioden Bom eller egen finansiert Sum 10 år Sør for Bodø 1630 3490 2100 5590 Nord for Bodø 2400 7435 2500 9935 Sum 4030 10925 4600 15525 Per år 1007,5 1092,5 460 1552,5 Andre: Flyplass Rana, ny rullebane Bodø, Oppgradering av en rekke Avinor eide lufthavner. Veipakke Helgeland (1,5 milliarder i netto tillegg), Veipakke Salten I og II om lag 2 milliarder i tillegg), og merking av farleder til sjøs. Nordområdespørsmålet skal imidlertid utredes fra 2010…..

14 Kraftinvesteringer: Eksempel: Planlagte vindkraft prosjekter 2,3 milliarder innvilget
Hovedutfordring: Sentralnett sørover mangler kapasitet milliarder eller Svensk løsning? *Historisk utbyggingskost: 5 nok/kwh, Fremtidig kost: 5,12 nok/kwh

15 Muligheter 1: Den nordnorske sokkelen – Installasjoner i drift 2017
Norne Viktoria Snøhvit Goliat Skarv Luva Gass Olje / Gass Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana Bodø Narvik Harstad Tromsø Alta Kirkenes Hammerfest Muligheter 1: Den nordnorske sokkelen – Installasjoner i drift 2017 ▪ Murmansk ▪ Oslo Tromsø ▪ ▪ Trondheim London ▪ ▪ Hammerfest ▪Helsinki 2,5 til 5 milliarder pr år frem til 2017 Gro Kilde: Kjell Giæver, Petroarctic 15

16 Utfordringer 5 utviklingsfaktorer etter økende grad av utfordring:
Nr 1. Overgangen fra produksjonsarbeid til kompetansearbeidsplasser – aktivt stimulere vekst i byene Nr 2. Jobbskaping og samfunnsutvikling i tråd med forventningene til de høyt kompetente mellom 20 til 40 år. Hvordan skape jobber for de flinke jentene også? Nr 3. Utnytte veksten i havbruksnæringen Nr 4: Bedriftenes evne til å overleve svært dårlige tider Nr 5. Sikre leveranser til og fotfeste for petroleumsbasert industri og tjenestetilbud i Nord.

17 Svake konjunkturer, men vi er på vei mot mangel på arbeidskraft

18 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Muligheter og utfordringer for videre vekst i nord"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google