Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Digital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Digital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Digital kunnskapsbase i landbrukets foretaksøkonomi

2 Nytt læreverk i landbrukets foretaksøkonomi Samarbeidsprosjekt –Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) –HINT er prosjektansvarlig Samarbeidspartnere –Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukerlag, Landbrukets Dataflyt SA, Hvam videregående skole, Mære Landbruksskole, Skjetlein grønt kompetansesenter, Tomb videregående skole, Handelshøyskolen NMBU og Steinkjer regnskap –Faglige bidrag og deling av kostnader Finansiering –Kompetanseprogrammet i landbruket (KIL) Prosjektperiode –Januar 2015 til desember 2016

3 Bakgrunn Strukturendring –Større enheter med høyere risiko i produksjon og investeringer Større krav og endret rolle – For bonde, regnskapsfører og rådgiver Endret landbruksutdanning –Dårligere tilbud i produksjonsøkonomi i landbruket på alle utdanningsnivå Gevinstrealisering av dataflytprosjektet –Få kunnskap om standarder og bedre beslutningsstøtte ut til brukerne Møter med utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, regnskapsførere og rådgivere –Behov for bedre og oppdatert undervisningsmateriell i landbrukets foretaksøkonomi

4 Hovedmål Økt lønnsomhet og konkurranseevne for norsk landbruk ved å styrke nåværende og fremtidige gårdbrukeres økonomikompetanse. –Økt kunnskap og forståelse av sammenhenger mellom produksjon og økonomisk resultat –Redusere den økonomiske risiko for bonden i forbindelse med utbygging og endring av produksjonen. –Optimalisere ressursutnyttelsen på den enkelte gård ved å kunne bruke regnskapstall som beslutningsstøtte

5 Moduler Grunnmodul Driftsregn- skap Drifts- planlegging Drifts- ledelse Produksjons- økonomi JusMarked Tilleggs- næringer Grunnmodulen –Gir en generell innføring i landbrukets foretaksøkonomi som de andre modellene bygger på. –Modulene vil også operere med ulike nivåer når det gjelder fagstoff. Prototyp –Langsiktig mål er en fullskala kunnskapsbase som utvides med nye moduler.

6 Resultatløp 1.Kunnskapsutvikling 2.Utvikling av digital publiseringsplattform 3.Utvikling av fagmoduler 4.Utprøving gjennom pilotstudie

7 Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Prosjektleder Arbeidsgruppe modul Arbeidsgruppe modul Arbeidsgruppe modul Referansegruppe Ulike fagmiljø Brukerpanel og pilot Samarbeidspartnere

8 Utfordringer Digital, modulbasert og kompetansegivende Utvikle og organisere en prototype Forretningsmodell for drift, vedlikehold og utvikling Modell for redigering og oppdatering Hvis prosjektet er vellykket søke finansiering for utvikling av flere moduler og videreutvikling av 1. generasjon (prototypen)


Laste ned ppt "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Digital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google