Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ryfylkebiblioteket.no Nina Olaussen Biblioteksjef Forsand kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ryfylkebiblioteket.no Nina Olaussen Biblioteksjef Forsand kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ryfylkebiblioteket.no Nina Olaussen Biblioteksjef Forsand kommune biblioteket@forsand.kommune.no

2 Nettbiblioteket Samarbeidsprosjekt siden 2009 mellom bibliotekene i Forsand, Strand, Hjelmeland, Finnøy, Suldal og Sauda om oppretting av Ryfylkebiblioteket

3 Ryfylkebiblioteket.no •Felles e-bibliotek for de 6 samarbeidspartnerne •Organisert som ei avdeling i Ryfylke interkommunale selskap (RIKS) •De 6 eierbibliotekene eies og driftes av kommunene som før

4 Prosjektet er støttet av: •Nasjonalbiblioteket (ABM-u) •Rogaland fylkeskommune •Ryfylkefondet •Biblioteksentralen

5 Status og framdrift •Oppretting av Ryfylkebiblioteket godkjent av kommunestyrene i september •Felles nettportal, logo og felles katalog lanseres medio desember •BS Weblån og e-media lanseres 1.mars 2012 •Samarbeid om formidling i 2010 og 2011

6

7 Ryfylke •Til sammen ca 26.500 innbyggere •Strand/Forsand: 12.000/1200 •Ulike økonomiske forutsetninger •3 ulike biblioteksystem •Ønske om samarbeid •Kulturhaust Ryfylke •E-bøker i media sommeren 2009

8 Ryfylkebibliotekets oppgaver •Forvaltning og utlån av e-media •Samarbeid om formidlingstiltak •Profilering og markedsføring av bibliotekenes tjenester •Felles katalog

9 Ryfylkebiblioteket.no •Skal ivareta felles tjenester for de 6 eierbibliotekene •Skal gi brukerne bedre tjenester via kostnads- og arbeidsdeling mellom kommunene •”De minste betaler mest pr hode”

10 Hvorfor selskap? •Organisasjonsnummer for kjøp og betaling av media og tjenester •Reelt felles eierskap mellom kommunene •Avdelingsstyre sikrer kommunal kontroll med ressurstilgang og ressursbruk •Politisk beslutningsmyndighet over bibliotekene forblir hos kommunestyrene

11 Avdelingsstyret •De 6 kulturlederne •Daglig leder i Ryfylke IKS •1 biblioteksjef (velges for 2 år) •Fagforeningsrepresentant

12 Avdelingsstyret •Ansvar for finansiering av driften via bibliotekenes budsjett •Vedtar prinsipper og nivå for kostnads- og oppgavefordeling mellom bibliotekene •Sikrer stabilitet og langsiktighet i samarbeidet

13 Hvorfor felles katalog? •Lønnsom investering •Omdisponering av driftsmidler •Framtidsrettet løsning •Bedre for brukerne av de fysiske bibliotekene •Transportordning i Rogaland innført i høst

14 E-media i Ryfylke? •Vi tror lånerne vil ha det om noe tid •Drømmeteknologi i utkantene!! •Dårlige åpningstider •Lange avstander •Bedre utnytting av samlingene

15 Avtaler om e-media •Hipp hurra – avtaler er inngått!! •Eksemplarmodellen •Gjenkjøp – maks antall utlån •Eierskap som funksjon av pris

16 Obs Obs……. •Samlingsutvikling •Bibliotekkatalog≠forlagskatalog •Største utfordring kan bli manglende tilgang på digital fag- og forskningslitteratur


Laste ned ppt "Ryfylkebiblioteket.no Nina Olaussen Biblioteksjef Forsand kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google