Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ressursskoler i sørsamisk område Ressursskole for videregående opplæring i sørsamisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ressursskoler i sørsamisk område Ressursskole for videregående opplæring i sørsamisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ressursskoler i sørsamisk område Ressursskole for videregående opplæring i sørsamisk

2 Vi omtales som ressursskoler blant annet i:  Europarådet, minoritetsspråkpakt  Stortingsmelding 28 «Om samepolitikken (2007 – 2008)» kap  Uttalelser fra statssekretærer i KD

3 Sørsamisk språkområde I 61 av 76 kommuner har valgmanntallsf ørte samer i sørsamisk valgkrets, som strekker seg fra Rana/Rødøy til Sunndal/ Folldal

4 Videregående ressursskoler i område  Røros videregående i Sør-Trøndelag  Grong videregående i Nord-Trøndelag

5 Røros videregående skole 8programområder: • STP, DH, MK, HS, TIP, BAT, SS OG RM. I tillegg har skolen en avdeling for alternativ opplæring, som i dag er et tilbud for hele fjellregionen. Skolen har 2 ressurssenter: • Røros Ressurs, kurs og kompetansesenter • Aajege, samisk språk og kompetansesenter. Skolen har ca 300 elever, og 80 ansatte fordelt på 65 årsverk. Røros videregående skole er en aktiv medspiller i utvikling av lokal matproduksjon. Røros videregående skole jobber tett opp mot næringslivet for å tilfredsstille behov for arbeidskraft, både innen denne næringen og andre aktuelle næringer. Vår hverdag skal preges av: Livsglede, Åpenhet, Respekt og Følelse av verdighet.

6 Grong videregående skole 8 programområder SS, ID, BA, DH (duodje), HS, RM og NA og landslinje i Sportsfiske I samarbeid med HiNT utvikles tilbud om sportsfisk som del av bachelor i naturforvaltning fra høsten 2013 Voksenopplæring Egen trafikkskole Elevtall: 2010/11: 307 elever 2011/12: 311 elever 2012/13: 337 elever (1.søkere ) « Der mennesker møtes og drømmer blir til»

7 Sørsamisk undervisning fra skoleåret til Tall fra Røros vgs

8 Språkvalg Tall fra Røros vgs

9 Utdanningsprogram  Samiske elever er søkere på alle utdanningsprogram  Trend; jenter søker studieforberedende program mens guttene søker yrkesfaglige program  Få samiske elever velger i dag en yrkesutdanning innen egen kulturbakgrunn

10 Forventinger fra ressursskolene  Å få formalisert status som ressursskole  definerte ansvarsoppgaver knytta til rollen med utgangspunkt i det faktiske opplærings- og utviklingsarbeidet som gjøres i dag.  Å få ei forutsigbar grunnfinansiering, for å  gi likeverdig sørsamisk språk- og fagopplæring på videregående nivå/voksenopplæring  sikre langsiktig regionalt kvalitetsarbeid for sørsamisk opplæring i hele utdanningsløpet

11 Utfordringer  Lærermiddelmangel  Praktisk gjennomføring av fjernundervisningstilbudet  Ulike tilbud på grunnskolenivå gir ulike språknivå ved oppstart i videregående skole  Manglende fagnettverk både på grunnskole- og videregående nivå  Manglende kunnskap om rettigheter og tilbud  Manglende oppfølging av informasjonsplikt  Oppfølging ved overganger i skoleløpet  Lærermangel / Rekruttering til høyere utdanning

12 Utviklingstiltak for sørsamisk opplæring  Læremiddelutvikling - nettbasert  Styrking av opplæringstilbudet, faglig og organisatorisk (nettverksarbeid)  Etablere og drifte en regional rådgivningstjeneste for sørsamisk opplæring i hele utdanningsløpet

13 Økonomi  Statstilskudd til undervisning er kr 554,- per time inntil 50 timer i året, for de 20 første elevene for hver tilskuddsmottaker  Innleid kostnad på undervisning er ca kr 1100,- per time  Mellomlegget belastes lokalt  Administrering og organisering gjøres lokalt og belastes lokalt  Utstyr til fjernundervisning organiseres og belastes lokalt


Laste ned ppt "Ressursskoler i sørsamisk område Ressursskole for videregående opplæring i sørsamisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google