Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektleder Anne Grete Rostad"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektleder Anne Grete Rostad

2 Målgruppe for prosjektet
Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal jobbe med å motivere enda flere, både bønder, lærere, rådgivere og andre til å oppdatere sin kunnskap og sine metoder

3 Hvorfor trenger vi prosjektet
Landbruket blir mer spesialisert - å lære litt om alt er ikke nødvendigvis riktig under dagens forhold. Spesielt i en etterutdanning/voksenopplæringssituasjon har du ofte bestemt deg for hvilken retning du vil gå – da må du ha tilbud om å fordype deg i tema For å forbedre økonomien må du bli rasende dyktig på det du skal holde på med - spesialkompetanse. Avstanden mellom kolleger blir lengre - erfaringsutveksling er viktig for å få bli bedre, og føle tilhørighet.

4 Målsetninger Alle bønder skal ha fått tilbud om å delta på erfaringslæringsarenaer Halvparten av trønderske bønder skal i løpet av prosjektperioden ha deltatt på erfaringslæringsarenaer Utprøving av nye modeller for VGS opplæring (fagbrev/fagskole) Videreutvikling av voksenopplæringstilbud Videreutvikling av landbrukets veiledningstjeneste Minst ett nasjonalt pilotprosjekt innafor naturbruksutdanninga Mer og bedre samarbeid mellom rådgivertjenesten Bedre tilgang på arbeidskraft i landbruket Økt entreprenørholdning i landbruket En fremtidsretta naturbruksutdanning Økt egenkompetanse og etterspørsel etter kompetanse

5 Styringsgruppa Lars Morten Rosmo Sør Trøndelag bondelag (leder)
Tore Bjørkli – Fylkesmannen i Sør Trøndelag Gleny Foslie – Sør- Trøndelag Fylkeskommune Siv Merethe Gederaas Belbo – Nord-Trøndelag fylkeskommune Tove Hatling Jystad – Mære landbruksskole Solrun Kolstad – Nord Trøndelag forsøksring Arnt Inge Engum- Bonde og småbrukarlaget Sør- Trøndelag Erland Kjesbu – NILF Jarle Holberg – Allskog Hanne Solhem Hansen – HINT Jon Fløttum – TINE

6 Arbeidsgrupper Utdanning Rådgiver/etterutdanning Mære landbruksskole
K Forfang Skjetlein landbruksskole Helen Pedersen Fylkeskommunen NT Frank Sjøli Fylkeskommunen ST Grethe Jøndahl HINT Rolf Wensbakk FMLA Tore Bjørkli VAL vgs Kjartan Åsebø Øya VGS Hallgeir Solberg Nortura Arnodd Kjenstadbakk/ Sigrun Hestenes Felleskjøpet Kristin Wibe/ Stein-Erik Cedergren NLR NT Solrun Kolstad NLR ST Ingeborg Forbregd NLR Namdal Borgny Grande TINE N-T Per Olav Mork TINE ST Petter Baalsrud Mære landbr. Tove H. Jystad Skjetlein Arve Lian NLR Oppdal Torhild Svisdal Mjøen SNS Bjørn Finanger Allskog Espen Loe

7 Hva er kompetanseløftet?
Kompetanseløftprosjektet skal ikke blande seg inn i pågående aktivitet/prosjekter, men ønsker å være orientert om det som skjer, men kan brukes som en sparringspartner Kompetanseløftet skal være en samlende aktør for å fremme samarbeid på tvers av organisasjonene. Avdekkes det mangler eller behov, vil kompetanseløftet være mottaker av bestilling, og organisere sammen relevante aktører. Prosjekt-teamet skal jobbe med markedsføring og informasjon om tilbud, og motivere bønder til å etterspørre kompetanse

8 Hva skjer nå? Vi planlegger studieveilederkonferanser i juni
Jobber for å få på plass partnerskapsavtaler mellom skole og næringsliv (tidlig fase) Fagplandiskusjon med naturbruksskolene etablere rådgivernettverk med sikte på mer samordna rådgivning Skal i gang med å samle økonominettverkene i nord- og sør for å drøfte frem konkrete prosjekter for 2014.

9 Hvordan lykkes vi? Dere er blant bestillerne av hva vi skal fokusere på for at kompetanseløftprosjektet skal bli så bra som man ønsker, og målsetningene skal nås! Kompetanseløftprosjektet er samspillet mellom alle aktørene – prosjektet blir ikke bedre enn hva hver enkelt aktør er villig til å jobbe for at det skal bli! Vi skal bygge på eksisterende tilbud og struktur


Laste ned ppt "Prosjektleder Anne Grete Rostad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google