Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med biogass i Østfold fylke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med biogass i Østfold fylke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med biogass i Østfold fylke
v/Per Even Vidnes, prosjektleder Biogass Østfold 2015 Biogass Workshop nr. 1, ”Implement” Kaserna, Halden, 8. mars 2012

2 Implement Tomb Frevar

3 Implement

4

5 Implement

6 Implement Hvorfor? Bruk av husdyrgjødsel og våtorganisk avfall til produksjon av biogass til drivstoff og biorest til landbruket kan redusere klimagassutslippene i fylket med mer enn tonn CO2-ekvivalenter/år. Ressurspotensialet er minst 120 GWh/år. Gjennom oppgradering til drivstoffkvalitet reduseres lokal avgassforurensning Næringsutvikling

7 Implement

8 Implement Når? Prosjektet startet høsten 2010 og er foreløpig finansiert med 2,85 mkr ut 2013. Østfold fylkeskommune på vegne av et regionalt partnerskap der hver har en representant i styringsgruppen.

9 Implement

10 Nettverkene er kjernen i prosjektet
Implement Nettverkene er kjernen i prosjektet

11 Hva skal nettverkene bidra til?
Implement Hva skal nettverkene bidra til? At alle aktørledd i verdikjeden for biogass blir klar over sin egen betydning og rolle. At det enkelte aktørledd samtidig får tillit til at hver av de andre aktørene tar ansvar. Slik at ingen kan si: Jeg kan ikke bidra med mitt råstoff, for det er jo ingen som bruker gass, eller Vi kan ikke bestille biogassbusser når ingen leverer avfall til biogassanlegg, etc.

12 Hva er positiv erfaring hittil?
Implement Hva er positiv erfaring hittil? Fylkespolitikerne har tatt strategiske beslutninger Nettverkene er vel etablert, og faglig kompetente og interesserte personer og foredragsholdere har stilt opp på møtene. Økt forståelse for hver aktørs rolle og muligheter, for eksempel er anbud på 150 biogassbusser under utarbeidelse av Østfold kollektivtrafikk, noe som høyst sannsynlig vil stimulere til økt etablering av produksjonskapasitet, nye tankstasjoner etc.

13 Hva er negativ erfaring hittil?
Implement Hva er negativ erfaring hittil? Nettverksmedlemmene har liten innflytelse på viktige strategiske valg, som innføring av matavfallsinnsamling i kommune interkommunalt samarbeid Lavt prisnivå på levering av restavfall til energiutnyttelse/forbrenning i Sv og No Statlige rammebetingelser for dårlige

14 Hva blir gjort med det? Trekke kommunepolitikere med i nettverkene.
Implement Hva blir gjort med det? Trekke kommunepolitikere med i nettverkene. Arrangere seminar om klima, avfall og biogass for politikere og saksbehandlere i kommuner Lovpålagt at kommunene må utarbeide og følge klima- og energiplaner Et klimanettverk er etablert som et verktøy for å samordne kommunenes klimaarbeid Biogass Østfold og Klimanettverket bør samarbeide tett Klimamelding og Avfallsmelding fra Staten 2012?

15 Vegen videre? Implement Støtte utredninger som kan øke forståelsen for mulighetene i fylket, f.eks. GIS-modell over ressurstilgang gjødsel i fylket Mulighetsanalyse og beregning av flere samarbeids-scenarier for å få fram best klimaeffekt og økonomi ved ulike anleggsstørrelser og samarbeidsområder Eierskapsmodeller Gassproduksjon av slam fra avløpsrenseanlegg og treforedlingsindustri Følge forskning og utvikling Faglig støtte til utarbeidelse av bussanbud, kildesorteringsløsninger, info til innbyggerne etc. Drift av hjemmesiden (

16 Implement

17 Implement

18 Implement

19 Implement

20 Implement

21 Implement Gassenergi fra grise- gjødsel

22 Implement Gassenergi fra storfe- gjødsel

23 Implement Ledig sprede- areal for biorest

24 Implement

25 Implement Gul: 10 km Oransje: 20 km Rød: 30 km


Laste ned ppt "Erfaringer med biogass i Østfold fylke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google