Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2006 Landsby 14: Jenter&Data: en kortvarig forlovelse? Oppstart i R4, onsdag 11. jan. 2006 Reidar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2006 Landsby 14: Jenter&Data: en kortvarig forlovelse? Oppstart i R4, onsdag 11. jan. 2006 Reidar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2006 Landsby 14: Jenter&Data: en kortvarig forlovelse? Oppstart i R4, onsdag 11. jan. 2006 Reidar Conradi, landsbyhøvding Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet www.idi.ntnu.no/~conradiwww.idi.ntnu.no/~conradi, conradi@idi.ntnu.no, www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2006/conradi@idi.ntnu.no www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2006/ Tel 735.93444, 918.97029, Fax 735.94466

2 Landsby 14, oppstart 11. jan 20062 Innhold Målene til EiT generelt: http://www.eit.ntnu.no/ http://www.eit.ntnu.no/ Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 14: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2006/ http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2006/ Tverrfaglig oppgave, Jenter&Data: http://datajenter.ntnu.no http://datajenter.ntnu.no Gruppeprosesser

3 Landsby 14, oppstart 11. jan 20063 Målene med EiT-faget (1) NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Kunnskaper Holdninger Ferdigheter

4 Landsby 14, oppstart 11. jan 20064 EiT Læringsmål (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid skal studentene utvikle: –Innsikt i sin egen faglige kompetanse, og i hva den kan tilføre fellesskapet –Evne til å samarbeide om å løse tverrfaglige oppgaver –Innsikt i egen adferd og hvordan den påvirker gruppa –Innsikt i hvordan man selv blir påvirket av gruppa.

5 Landsby 14, oppstart 11. jan 20065 Fag, mål, oppgave, landsby (3) Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF - og noen andre studenter i 4.studieår. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en “landsby”, med samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere. Oppgave: Jenter&Data – en kortvarig forlovelse? Status, analyse og reviderte virkemidler. Oppdragsgiver: NTNU/IDI.

6 Landsby 14, oppstart 11. jan 20066 Agenda, start onsdag 11. jan. 2006 (1) 0815-1000: Felles intro om gruppedynamikk ved Stein Tore Nybrodahl fra Telenor, F1 1015-1045: Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, R4 1045-1200: Intro om Jenter&Data, v/ Sølvi Silset et al., R4 1200-1400: Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilken oppgave ønsker gruppen primært å jobbe med? Osv. osv. Ca. 1400-1500: Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes foreløpige valg av oppgave, R4 1500-1600: Videre gruppearbeid, R4 og annetsteds

7 Landsby 14, oppstart 11. jan 20067 Agenda, andre dag 18. jan. 2006 i R4 (2) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1030: Hver gruppe innleder + plenum 1030-1230: Gruppearbeid med lunsj 1230-1330: Plenumsoppsummering 1330-1600: Videre gruppearbeid –Ta tak i den valgte oppgaven –Planlegg videre arbeid, læringsmål, gruppekontrakt

8 Landsby 14, oppstart 11. jan 20068 Agenda, tredje dag 25. jan. 2006 og påfølgende onsdager i R4 (3) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1030: Plenumsoppsummering –Spesielt for 25.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt 1030-1400: Videre gruppearbeid inkl. lunsj

9 Landsby 14, oppstart 11. jan 20069 Gruppeinndeling (4) Gruppe 1: –Jølbo, Ingri Dommersnes jolbo at stud.ntnu.no HF MALIT Allmenn litt.vit. masterjolbo at stud.ntnu.no –Tøsse, Sunniva Eikeland sunnit at stud.ntnu.no HF MKULT Tverrf.kulturstud. mastersunnit at stud.ntnu.no –Håheim, Heidi Margrethe heidimh at stud.ntnu.no IVT SIB1 Siv.ing. - Bygg/miljøheidimh at stud.ntnu.no –Grythe, Knut Auvor knuta at stud.ntnu.no IME SIF2 Siv.ing. - Datateknikkknuta at stud.ntnu.no –Bergseth, Einar bergseth at stud.ntnu.no IVT SIG1 Siv.ing. - Geofag/petrobergseth at stud.ntnu.no Gruppe 2: –Ask, Kristine kristias at stud.ntnu.no HF MKULT Tverrf.kulturst. masterkristias at stud.ntnu.no –Ludvigsen, Marte Bjørnsdotter martebjo at stud.ntnu.no NT SIK1 siv.ing. - Kjemimartebjo at stud.ntnu.no –Henden, Jan Håvar janhavar at stud.ntnu.no NT MFY Fysikk - masterstudiumjanhavar at stud.ntnu.no –Kvernmo, Gjermund gjermukv at stud.ntnu.no IME SIE6 Siv.ing. - Elektronikkgjermukv at stud.ntnu.no –Solheim, Frode frodesol at stud.ntnu.no IME SIF2 Siv.ing. - Datateknikkfrodesol at stud.ntnu.no

10 Landsby 14, oppstart 11. jan 200610 Gruppeinndeling (5) Gruppe 3: –Berg, Ellen Mari ellenmbe at stud.ntnu.no IME MIT Informatikk - masterellenmbe at stud.ntnu.no – Kremmervik, Toril kremmerv at stud.ntnu.no HF MMUSV Musikkvit. - masterkremmerv at stud.ntnu.no – Skaftnes, Christina skaftnes at stud.ntnu.no NT SIF1 Siv.ing. - Fysikk/matteskaftnes at stud.ntnu.no – Lekve, Rune lekve at stud.ntnu.no IME SIF2 Siv.ing. - Datateknikklekve at stud.ntnu.no – Bayati, Ali bayati at stud.ntnu.no IME MIT Informatikk – masterbayati at stud.ntnu.no Gruppe 4: – Barkved, Pundharika barkved at stud.ntnu.no NT SIK1 Siv.ing. - Kjemibarkved at stud.ntnu.no – Nyseter, Anne Grete nyseter at stud.ntnu.no HF MMUSV Musikkvit. - masternyseter at stud.ntnu.no – Chvets, Elena Pavlovna chvets at stud.ntnu.no IME SIF2 Siv.ing. - Datateknikkchvets at stud.ntnu.no – Houeland, Tor Gunnar Høst houeland at stud.ntnu.no IME SIF2 Siv.ing.-Datatekn.houeland at stud.ntnu.no – Jacobsen, Endre endrej at stud.ntnu.no SVT SIS1 Siv.ing. - Industriell økendrej at stud.ntnu.no

11 Landsby 14, oppstart 11. jan 200611 Veiledere og oppgavestruktur (6) Tilretteleggere (“facilitators”): –prof. Reidar Conradi, IDI –Læringsass. Marianne Slåtten, mariansl at stud.ntnu.no, 993.50071 og Vegar Lein Ausrød, ausrod at stud.ntnu.no, 986.53278. –Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”), men også litt faglig – en utfordring for alle parter! Problemeiere/kunder: –NTNUs Jenter&Data-prosjekt, ved Sølvi Silset, solvis@idi.ntnu.no, tel. 735.93630 –RENATE-prosjekt, ved Odd Lauritzen, studieadm. NTNU, odd.lauritzen@idi.ntnu.no, tel. 735.95250 –Indirekte: NHO/Abelia og IKT-Norge, myndigheter

12 Landsby 14, oppstart 11. jan 200612 Praktisk om gjennomføring (7) Gruppeinndeling er gitt – 20 stud. i 4 grupper. Landsbymøter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel 0915-1200 i R4 (maks 4 fravær!). Midtpresentasjon onsdag 1. mars Avslutning onsdag 10. mai: felles faglig rapport (100 s.) + gruppevis prosessrapport (15 s.) – presentasjon (f.eks. 45 + 5*10 min.) Vektlegging: Faglig del: 60%, prosess-del: 40%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærminger. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv.

13 Landsby 14, oppstart 11. jan 200613 Prosess: mulig fremdriftsplan (8) Matriseorganisasjon: 4 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, -metode og –sluttrapport, samt web-side. Utfordring for dere! To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan –Lage prosjektplan –Sette opp læringsmål, både faglig og prosess –Lage gruppekontrakt Neste fem uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisrapport etter uke 9 (1. mars): opplegg til godkjenning. Neste fem uker: Prøve ut opplegg; besøke og intervjue jenter og bedrifter o.a.; En uke: påske Siste tre uker: analyse, oppsummering og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 10. mai.

14 Landsby 14, oppstart 11. jan 200614 Praktiske hjelpemidler (9) Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby It’s learning, NTNUs web-system for tverr- kommunikasjon og informasjons-deling (“gruppevare”), via “knapp” nederst til høyre på https://innsida.ntnu.no/https://innsida.ntnu.no/ Læringsass. (Marianne og Vegar) som: –Fasilitator Hjelpe til å forstå gruppeprosessen Hjelp til refleksjonsrapport –”Alt utenom det rent faglige”

15 Landsby 14, oppstart 11. jan 200615 Tverrfaglig oppgave: Jenter&Data: en kortvarig forlovelse? (1) NTNU: Jenter&Data-prosjekt siden 1997; på tide å gjøre opp status. IKT-bransjen var selv initiator. Mulige arbeidsoppgaver: –Undersøke holdninger hos NTNUs datastudenter og hos norske ungdommer. –Utrede forklaringsmodeller –Prøve ut alternative rekrutteringstiltak o.l. Tverrfaglig: virkelighetsforståelse, media, studieplan, jobbroller, …

16 Landsby 14, oppstart 11. jan 200616 Jenter&Data: en kortvarig forlovelse? (2) Få jenter studerer data i Norge. Bransjen ønsker flere jenter, økt mangfold. 1996: 8% jenter startet data-siv.ing.studium ved NTNU. “Jenter&Data” fom.1997, egen jentekvote. 1997-2002: fordoblet opptak, og 30% jenter. 2001-2003: IKT-bransjen har problemer. 2003-2005: gradvis tilbake til 8% jenter. … på tide å gjøre opp status.

17 Landsby 14, oppstart 11. jan 200617 Jenter, data og yrkesroller (3) Få jenter i alle realfag, spesielt i rike land. Data oppfattes som nokså teknisk; jenter vil se nytteverdi – som for andre realfag. Jenter ikke så fokusert på karriere, mer på sikker jobb? Usynlig rollemodell som systemutvikler? Norge på 20de plass av 25 land i “kjønns- segregert” arbeidsmarked (OECD, 1992). Dvs. avspeiler storsamfunnets normer.

18 Landsby 14, oppstart 11. jan 200618 Hvordan flere jenter i datastudier? (4) IKT er viktig, og alle er IKT-brukere: PC, mobiltelefon, nye banktjenester osv. Synliggjøre yrkesroller og samfunnsnytte. Få bransjen på banen – trenger kandidater! Endre studieinnhold/-form? Rekrutteringsinnspill: media, skolebesøk, … PR: web, blader/aviser/TV, video, … Koordinere med andre initiativ: RENATE, … Og: er det så viktig med Jenter&Data?

19 Landsby 14, oppstart 11. jan 200619 Utnytte din kompetanse i alt dette (5) Datafag: bransjens behov, nytt pensum? Realfag: anvendelser av datasystemer. Økonomi/adm.: data vs. arbeidsprosesser. Samfunnsfag: undersøke holdninger. Filosofi: se på virkelighetsoppfatning. Mediafag: Lage kreative PR-oppslag. For alle: analysere status, finne vinkling, lage og teste ut rekrutteringsmateriale; ha en kritisk og reflekterende holdning.

20 Landsby 14, oppstart 11. jan 200620 Mulige deloppgaver (6) 1.Undersøk holdningene blant jenter i videregående skole til IKT-studier og rekruttering. 2.Foreslå og prøv ut rekrutteringsmateriell til bruk i Jenter&Datas rekrutteringskampanje. 3.Utvikle en evalueringsform for Jenter&Datas rekrutteringskampanje og lignende tiltak. 4.Undersøk holdningene til Jenter&Data hos kvinnelige studenter ved datateknikk, kommunikasjonsteknologi og informatikk. 5.Hva med og hvor jobber en typisk IKT-ekspert?

21 Landsby 14, oppstart 11. jan 200621 Mulige deloppgaver (7) 6.Foreslå og utprøv metoder for å tydeliggjøre en yrkesprofil for IKT-jobber. 7.Foreslå og utprøv ulike metoder for medieprofilering av Jenter&Data. 8.Foreta en undersøkelse blant de kvinnelige studentene om holdninger til studieinnhold og fagspesialiseringer. 9.Undersøk studentenes fagspesialiseringer i datateknikk og kommunikasjonsteknologi. 10.Sammenlikn Norge vs. andre land i noe av det ovenfor. 11.Osv.

22 Landsby 14, oppstart 11. jan 200622 Faglig bakgrunn for J&D (8) Jenter&Data: diverse materiale fra http://datajenter.ntnu.no/ http://datajenter.ntnu.no/ Rob Kling: “What is Social Informatics and Why Does it Matter?”, http://rkcsi.indiana.edu/ http://rkcsi.indiana.edu/ Svein Sjøberg: Realfag i norsk skole RENATE-prosjekt: Rekruttere til realfag Mer faglitteratur vil bli oppgitt senere, og dere må selv være (pro)aktive her

23 Landsby 14, oppstart 11. jan 200623 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av –løs problemet => skap fremtiden –få inn en ekspert => hjelp folk å lære –identifiser en ansvarlig leder => involver alle –finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess –finn den beste måten => finn en bedre måte –få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org.,...

24 Landsby 14, oppstart 11. jan 200624 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: –Gir positive kommentarer til andres arbeid –Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer –Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig –Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta –Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her?

25 Landsby 14, oppstart 11. jan 200625 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (3) Overkapitler i gruppeprosessteori (bok til Bob Dick): –Normer og regler –Lederstil og autoritet –Målsetting –Kvalitet på produktet –Effektivitet –Kreativitet –Trivsel –Konflikt

26 Landsby 14, oppstart 11. jan 200626 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (4) Underkapitler i gruppeprosessteori: –Struktur –Straff / belønning –Debatt / dialog –Trygghet / usikkerhet –Beslutningstaking –Tverrfaglighet –Eierskap –Press

27 Landsby 14, oppstart 11. jan 200627 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (5) Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: –Stress –Kunnskap om gruppepsykologi –Demokrati / autokrati –Respekt –Ansvarsfølelse –Personlighetstyper –Motivasjon –Engasjement

28 Landsby 14, oppstart 11. jan 200628 Kort litteraturliste for prosessteori (6) Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN 1-875260- 09-9, Interchange, Australia, 380 s (1991) – pensum i EiT 2002- 2003 Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra www.eit.ntnu.no www.eit.ntnu.no Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer


Laste ned ppt "Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2006 Landsby 14: Jenter&Data: en kortvarig forlovelse? Oppstart i R4, onsdag 11. jan. 2006 Reidar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google