Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan for praksis Studieåret 2009 2010 FU – 2 Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan for praksis Studieåret 2009 2010 FU – 2 Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan for praksis Studieåret 2009 2010 FU – 2 Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09

2 Overordnede mål for 2.praksisperiode Studentene skal, i sin praktiske utførelse, utøve forståelse, kunnskap, innsikt og refleksjon innenfor områdene:  faglig kompetanse (evne til refleksjon og anvendelse – basert på faglig innhold)  didaktisk kompetanse (planlegge, gjennomføre og begrunne, refleksjon/analyse) Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09

3  sosial kompetanse (respekt, interesse og integritet)  endrings- og utviklingskompetanse (innsikt, forståelse, være/møte forberedt)  yrkesetisk kompetanse (reflektere over egen rolle – i samspill med andre, respekt og ha barnet i fokus) Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09

4 Obligatoriske arbeidskrav i praksis  Aktiv deltakelse i barnehagens hverdagsaktiviteter (initiativ, interesse, engasjement – omsorg, respekt, medinnlevelse)  Arbeid med ulike aksjoner og dokumentasjoner (basert på opplevde hverdagssituasjoner i løpet av dagen/praksisen; Involvering – samspill, basis for det systematiske arbeidet ifht. planlegging, observasjon, dokumentasjon og refleksjon) Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09

5  Utvikling og revidering av egen læreplan (i relasjon til overordnede mål – definere egne erfaringer og områder for læring ifht. Egenutvikling)  Veiledning – nedfelles skriftlig (to timer pr. uke – gis i gruppe og individuelt, studenten hovedansvar for innholdet i veiledning slik at den blir best mulig ifht. egen utvikling og læring)  Føre loggbok underveis i praksisen (utg.pkt. for veiledning) Gjort/utførtLært/erfartLurtEgne tanker/kommentarer Eks. hjulpet et barn inn i leken Lekens innhold utviklet seg - flere idèer inn i leken Være observant for det enkelte barn Var det riktig ? Hvorfor? Refleksjon – teori ? Hva lærte jeg ? Hva er- farte jeg ? Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09

6 Vurdering  Fortløpende  Forventes utvikling i løpet av studiet – faglig og personlig evaluering Dokumenta -sjon studenten øvings- lærer samspill sirkularitetsprinsippet her...endringer, justering etter erfaringer, prosesser og refleksjoner underveis Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09

7  ”Min praksismappe” – gjennom praksisperiodene  Individuell plan (=egen læreplan; skal bygge på avsluttende vurdering samt egen vurdering)  Egenvurdering (loggen din fra tidligere)  Øvingslærers vurdering fra 1.trinns praksis  Midtveis vurdering (kort, skriftlig vurdering, om studenten står i fare for ”ikke bestått” skal praksisveileder kontaktes)  Avsluttende vurdering (øvingslærer) Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09


Laste ned ppt "Plan for praksis Studieåret 2009 2010 FU – 2 Gro Lise Syversen – HIØ, Praksisseminar FU 2 14. og 21.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google