Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nina K. Vøllestad Avdeling for helsefag Institutt for helse og samfunn Det medisinske fakultet TRANSFORMASJON AV VITENSKAPELIGE TENKE -, ARBEIDS- OG VURDERINGSMÅTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nina K. Vøllestad Avdeling for helsefag Institutt for helse og samfunn Det medisinske fakultet TRANSFORMASJON AV VITENSKAPELIGE TENKE -, ARBEIDS- OG VURDERINGSMÅTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nina K. Vøllestad Avdeling for helsefag Institutt for helse og samfunn Det medisinske fakultet TRANSFORMASJON AV VITENSKAPELIGE TENKE -, ARBEIDS- OG VURDERINGSMÅTER I MASTERUTDANNING

2 Institutt for helse og samfunn Mål: Kvalifisere helsepersonell til arbeid med forskning og fagutvikling (kunnskapsarbeidere) Med basis i studenter og fagmiljø - på tvers av helseprofesjoner - som spenner fra naturvitenskap til humaniora - med interesser i grunnforskning og anvendt forskning Hva blir den gode pedagogikken? Mastergradsprogram i helsefagvitenskap

3 Institutt for helse og samfunn Ledende og inspirerende spørsmål Hvordan kan det vitenskapelige håndverk omgjøres til gode læringsstrategier? Hvilke pedagogiske arbeidsmåter og vurderingsformer vil være mest konsistente med målet om å utdanne kunnskapsarbeidere? Hvordan kan vi utvikle en pedagogikk hvor studenter innvies i og ikke bare lærer om forskningshåndverk og vitenskapelige tenkemåter?

4 Institutt for helse og samfunn To hovedprinsipper Tatt på alvor bestemmelsen om at studier skal være forskningsbasert Noe mer enn at lærerne formidler forskningsresultater Søkt å utvikle en pedagogikk som er forankret i forskningens prinsipper, metoder og grunnleggende verdier Vi har lagt vekt på erfaringsnære metoder Ikke bare lese om teorier og forskningsmetoder, men må også anvende disse

5 Institutt for helse og samfunn Basis i forskningens prinsipper, metoder og verdier Søkt å oversette forskningshåndverket til å bli prinsipper for studentenes læring De prøves ikke i at de har lært seg og kan gjengi pensum, men hvordan de bruker litteraturen til å belyse og drøfte problemstillinger Lære seg å håndtere hvordan teorier og metoder anvendes og inngår i vitenskapelig arbeid Lære seg å utvikle vitenskapelige resonnementer gjennom muntlige og skriftlige presentasjoner, samt gjennom å gi tilbakemeldinger til hverandre

6 Institutt for helse og samfunn Noen grep - arbeidsmåter Mindre vekt på å forelese om forskning og forskningsresultater Mer vekt på å vise frem hva forskerne har gjort, funnet og tenkt i sitt forskningsarbeid Utviklet erfaringsnære læringsformer med likhetstrekk til forskningen • egne erfaringer med å utvikle vitenskapelige tekster • delta i diskusjoner/evaluering av egne og andres arbeider • skriftlig og muntlig formidling

7 Institutt for helse og samfunn Eksempel Emne: Helsefagenes teori og teoriutvikling Undervisningen Forelesninger som hjelper dem å forstå teorier og som eksemplifiserer hvordan de kan brukes Gruppearbeid for å presentere egen tolkning og forståelse Skriveøvelser Vurderingsform Hjemmeoppgave som de arbeider med hele semesteret Åpne for individuelle valg ifht hvilke teorier som tas inn Evaluering/sensur Karakter: Bestått/ikke bestått Skriftlig tilbakemelding

8 Institutt for helse og samfunn Eksempel Emne: Forskningsmetoder og –etikk Lære gjennom forelesninger og å få egne erfaringer med noen grunnleggende tilnærminger •Gjennomføre to små datainnsamlinger (ved bruk av kvalitative og kvantitative metoder) •Analysere dataene og skrive det ut til to eksamensbesvarelser, med vekt på metode, analyser, resultatfremstilling og tolkning •Diskutere hverandres utkast •Samarbeide om opplegget og datainnsamlingen Hensikt: Skape fundament for å gå videre. Utdypende metodeopplæring senere Evaluering: Bestått/ikke-bestått og skriftlig tilbakemelding

9 Institutt for helse og samfunn Eksempel Emne: Analysekurs (adskilt kvalitativ/kvantitativ) Lære gjennom forelesninger og å arbeide med analyser av egne data til masteroppgaven •Studentene må ha egne data klare for analyse •Workshop-lignende arbeidsform •Fra rådata til at deler av materialet er ferdig analysert og klart for resultatkapittelet i masteroppgaven Vurderingsform: Presentasjon som på en konferanse Evaluering: Bestått/ikke-bestått; muntlig tilbakemelding fra studenter og sensorer

10 Institutt for helse og samfunn Progresjon og gjennomføring av studiet Kan vi sikre bedre progresjon i studiet uten å gå på akkord med kvalitet? Flyttet noe metodeundervisning til to nye emner for å skape bedre fremdrift gjennom systematisk støtte til: • forberedelse av eget forskningsarbeid • analyser av eget datamateriale Gjennomføres hhv i start- og sluttfasen av arbeidet med masteroppgaven

11 Institutt for helse og samfunn Suksessfaktorer? Fagmiljø •Forskningspreget, tverrfaglig og bredt interessefelt •Aktive forskere innen ulike forskningstradisjoner – fra naturvitenskap til humaniora •Blanding av profesjoner og disipliner •Interesse for utvikling av pedagogiske virkemidler •Erfaringer fra ulike typer miljøer – klinikk, instituttsektoren, universiteter, høyskoler Har kunnet skape dette helt fra bunnen – ingen historie Kontinuerlig diskusjon Måtte finne en annen fellesnevner for studiet enn ”det som er faget”


Laste ned ppt "Nina K. Vøllestad Avdeling for helsefag Institutt for helse og samfunn Det medisinske fakultet TRANSFORMASJON AV VITENSKAPELIGE TENKE -, ARBEIDS- OG VURDERINGSMÅTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google