Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009

2 Mulighetsreform Tillit til kommunene Mulighet for kommunene å ta i bruk kommunens helhetsperspektiv Mulighet til å puste nytt liv i kommunesamarbeidet Kommunens helse- og omsorgstjeneste kan bli en mer attraktiv arbeidsplass

3 Hovedmål Bidra til en samhandlingsreform der kommunesektoren i størst mulig grad blir den helhetlige inngangsporten til helsetjenestene, og har tilstrekkelig økonomisk og kompetansemessig kraft til å påta seg store oppgaver

4 Utfordringene Finansiering Kommunesamarbeid Kompetanse Ledelse

5 Det er nå det begynner Lovproposisjoner fremmes i 2010. Dette gjelder blant annet –endringer som skal tydeliggjøre de nye kommunale oppgavene –vurdering av ny felles helse- og sosiallov –lovgrunnlaget for den nye samarbeidsordningen mellom kommuner og helseforetak –lovendring om personlig koordinator –tiltak for å understøtte bedre pasientforløp Innholdet i den nye finansieringsordningen til Stortinget i 2010 Forslag til implementeringsopplegg fremmes også i 2010. 2012 er satt som startåret for opplegget med kommunal medfinansiering.

6 Det går ikke over! Behov for styrket samarbeid mellom kommuner og mellom kommuner og foretak Økonomien i Helse - Norge tvinger fram endret arbeidsdeling Nasjonen må endre strategi fra behandling til forebygging

7 Samkjørt prosess i ST og Midt- Norge? Fram til seinest 010710 har kommunene ”gruppert seg”. Gruppene skal være dialogpartnere med foretaket som skal foreslå hvordan –samhandling mellom kommunene kan komme til å se ut –samhandlingen med sykehusene skal innrettes ut fra kravet om helhetlig pasientforløp –hvilke oppgaver og funksjoner som skal kunne overføres til kommunene uten risiko for kvalitet og økonomi

8 Samkjørt prosess i ST og Midt- Norge? Fram til 311211 legge innholdet i framtidig samhandlingspraksis Utprøving gjennom pilotprosjekter Innspill til statlige føringer Kommunegruppene som er etablert fram til 01070 trenger ikke å være de samme som skal forplikte seg på å samarbeide videre for å mestre de faglige og økonomiske utfordringene som reformen betyr Endelige og forpliktende samarbeidsavtaler inngås seinest 311211

9 Samkjørt prosess i ST og Midt- Norge? Fylkesgruppe med et koordinerende ansvar Samarbeid KS, FM og Foretak om støtteapparat Interkommunale løsninger nødvendig i større skala enn tidligere Ingen interkommunale løsninger uten politisk aksept Ingen kommuner må falle utenfor Ingen kommuner må kjøre sololøp

10 KS MENER DET ER NØDVENDIG AT KOMMUNENE ER MED OG PÅVIRKER Å LENE SEG TILBAKE OG VENTE TIL ”STORMEN” ER OVER KAN VIRKE NEGATIVT


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen – en mulighetsreform Høstkonferansene 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google