Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014

2 «Don’t bring US food standards here» «[TTIP] har kapasitet til å bli svært negativ for den britiske folkehelsen og britiske selskaper og britiske bønder.» Kjendiskokk Jamie Oliver The Times, 16. august 2014 Foto: Jamie Oliver

3 Britisk LO er «svært bekymret» «Kongressen er svært bekymret for den foreslåtte Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) frihandelsavtalen, en omfattende handelsavtale som gir enestående makt og innflytelse til transnasjonale selskaper.» Den britiske LO-kongressen The Trades Union Congress, resolusjon september 2014 Illustrasjon: Earthwatchmedia.org

4 Sterk mobilisering i Tyskland

5 Transatlantic Trade and Investment Partnership Foto: EU EU og USA startet forhandlinger i 2013. De skal fullføres i 2015.

6 Transatlantisk indre marked EU og USA utgjør: halvparten av verdensøkonomien en tredjedel av handelen to tredjedeler av utenlandsinvesteringene

7 Overdreven tro på vekst I Kilde: Ifo Institute for BMWI 2013

8 Overdreven tro på vekst II Beregningene er tvilsomme: De tar for gitt at liberalisering og frihandel skaper vekst. Offentlige nedskjæringer og økte forskjeller hemmer veksten i EU. TTIP løser ikke det problemet. Tvertimot. De reguleringene TTIP skal avvikle ivaretar i dag miljø, forbrukervern og andre viktige hensyn. Denne samfunnskostnaden er ikke tatt med.

9 Tekniske handelshindringer I «For vårt vedkommende er alt på bordet, på tvers av alle sektorer.» USAs daværende handelsambassadør og sjefforhandler Ron Kirk Information 12. november 2013

10 Tekniske handelshindringer II Det forhandles om å harmonisere og/eller liberalisere: GMO Kjemikalier Medisiner Matvarer Drikkevarer Arbeidsmiljø Finanstjenester Forsikring Offentlige innkjøp Elektronisk handel Databeskyttelse Immaterielle rettigheter (opphavsrett og industrielle rettigheter)

11 Ifo Institute for BMWI 2013 NRK 15.08.14 En trussel mot maten vår

12 Illustrasjon: Corporate Europe Observatory Retten til fortjeneste

13 Investor-State Dispute Settlements ISDS gir investorer en rett til å saksøke nasjonale myndigheter for redusert fremtidig fortjeneste på grunn av en regulering. ISDS er ikke regulert i noen egen internasjonal konvensjon eller etablert i folkeretten som gyldig for alle land. Både investorens hjemland og vertslandet som saksøkes må ha akseptert ISDS i en avtale. Spesialdomstolene for ISDS, eller tribunalene, består av tre personer. Hver av partene utpeker en person, og den tredje oppnevnes i fellesskap. Dommene kan ikke ankes.

14 Eksempler på ISDS-saker: Tobakksgiganten Philip Morris har saksøkt Australia for å ha innført strengere tobakkslover. Både europeiske og amerikanske selskaper har reist sak mot økt minstelønnen i Egypt. Det amerikanske legemiddelkonsernet Eli Lilly har angrepet Canada for et patentsystem som skal sikre tilgang til rimelige medisiner. Det amerikanske selskapet Azurix saksøkte Argentina da landet innførte prisstopp på energi og vann, og nasjonaliserte vannforsyningen. Azurix ble tilkjent en erstatning på 220 millioner dollar.

15 ISDS er blitt utbredt tvisteløsning Figur: Manifest Analyse

16 Konsekvenser for Norge Dagens Næringsliv 22.08.14

17 TTIP smitter til EØS USA får større innflytelse over nye EØS- regler enn Norge. TTIP skal bygge på at regelverket for det indre markedet harmoniseres mellom EU og USA, med like regler for varer og tjenester samt fri flyt av kapital. Amerikanske tilstander? Fremtidige EØS- regler vil i stor grad kunne bli utviklet i fellesskap av USA og EU. Norge blir ikke forpliktet av den omstridte investor-stat-tvisteløsningen (ISDS), uten at det inngås en egen tilsvarende avtale med EU og USA.

18 Privatiseringen skrus én vei TTIP forsterker liberalisering og markedsløsninger for offentlige tjenester: «Stand still»-klausulen: myndigheter skal ikke innføre nye restriksjoner på områdene den gjelder. Privatisering som er gjennomført skal ikke omgjøres. «Ratchet»-klausulen: fremtidige beslutninger om tjenesteytelser skal kun føre til økt konkurranseutsetting, ikke det motsatte. Privatiseringen skal bare kunne skrus én vei.

19 «En handelsavtale mellom EU og USA er en farlig 'trojanske hest' som setter overskuddet til storindustrien foran vårt samfunn, helse og miljø.» Friends of the Earth Europe Kampanjen The Trojan Horse Treaty 2014

20 Takk for meg www.neitileu.no


Laste ned ppt "Handel med høy pris Hva TTIP betyr: arbeidsplassene, miljøet og folkestyret Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU November 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google