Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CE-merking av byggevarer Norsk Trevare. Krav fra EU i Byggevareforordningen •Tidligere Byggevaredirektivet. • Mulighet for nasjonale tilpasninger, og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CE-merking av byggevarer Norsk Trevare. Krav fra EU i Byggevareforordningen •Tidligere Byggevaredirektivet. • Mulighet for nasjonale tilpasninger, og."— Utskrift av presentasjonen:

1 CE-merking av byggevarer Norsk Trevare

2 Krav fra EU i Byggevareforordningen •Tidligere Byggevaredirektivet. • Mulighet for nasjonale tilpasninger, og uten krav om CE-merking I Norge. •Nå Byggevareforordningen. • Må implementeres i sin helhet, og gir ingen rom for nasjonal tilpassning. •Innføres 1. juli 2013 • Må tas inn i EØS-avtalen • Må utarbeides ny TEK • Gyldig fra 1.1.2014 (TROLIG) §

3 Hva er en byggevare? •Alle varer som skal bygges inn i et byggverk • Dører • Vinduer • Trapper • Garasjeporter • Byggmoduler • Prefabrikerte baderom

4 Hva betyr CE-merket? •CE-merket viser at det finnes en dokumentasjon i form av en ytelseserklæring, og at varen skal være i samsvar med denne. •Basert på felles europeiske standarder •Det finnes ingen CE-godkjente byggevarer. Det finnes ingen EU-godkjente byggevarer. •-men CE-merkede byggevarer.

5 Omsetning av CE-merkede produkter. •CE-merkede produkter skal fritt kunne omsettes i hele EØS- området. •CE-merket sier ingen ting om produktet er egnet brukt, eller om det oppfyller krav f.eks. i Teknisk Forskrift.

6 Må jeg CE-merke mine produkter? •For produkter som har en produktstandard. • Ytterdører • Vinduer •For produkter som har en europeisk teknisk vurdering (ETA) • Trapper JA! Frivillig

7 Unntak fra krav om ytelseserklæring (artikkel 5) •Spesialprodukter som produsenten selv monterer inn i bygget, og påser at gjeldende regelverk følges. •Byggevarer produsert på byggeplass. •Byggevarer laget på tradisjonelt vis, for å ivareta kulturarv.

8 Forenklet fremgangsmåte (artikkel 37) •Små foretak • < 10 ansatte • Omsetning < 2 mill €

9 Produktdokumentasjon OG Teknisk dokumentasjon. •Den tekniske dokumentasjonen består av prøverapporter, beregninger (f.eks av U-verdi) og beskrivelser av byggevaren. Denne dokumentasjonen eies av produsenten, og det er ikke meningen at dette skal sirkulere med byggevaren. •Produktdokumentasjonen er en fremstilling/sammendrag av produktets egenskaper og ytelse, og denne dokumentasjonen skal følge byggevaren.

10 Prøverapporter og beregninger CE-merket produkt Produkt uten CE-merking Ytelses- erklæring Produkt- dokumentasjon

11 Ytelseserklæringen skal inneholde: •Identifikasjonskode for produkttype (beskrivelse av byggevaren) •Type-, parti-, eller serienummer (identifikasjon av byggevaren) •Byggevarens tilsiktede bruksområde (f.eks. takvindu) •Navn, registrert varemerke, adresse til produsent •Hvilket attestasjonssystem som er benyttet •Identifikasjonsnummer til sertifiserings- eller prøvingsorganer (hvis krav) •Henvisning til den relevante harmoniserte produktstandarden •Byggevarens ytelse (egenskaper)

12 Eksempel på testing i NDVK: Resultat av test brukes til CE-merking.

13 2 deler: • Ytelseserklæring • CE-merke

14

15

16 Merking på produktet •CE-merket skal påføres byggevaren, eller en etikett som er festet på den. •Er ikke det mulig, skal produsenten påføre CE-merkingen på emballasjen eller på et følgedokument. •CE-merkingen skal være lett synlig, lett leselig og skal ikke kunne fjernes.

17 Ref.nr. Teknisk kontrollorgan Navn og adr. til produsent Årstall CE-merket ble påført Ref. til ytelseserklæringen Ref. til produktstandarden Identifikasjon av produktet Beskrivelse av produktet og produktets tilsiktede bruk Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper

18 Hvem har ansvaret for å sette på CE-merket?

19 Hva skal dokumenteres: •Ytelseserklæringen skal ha listet opp alle vesentlige egenskaper, med minst èn egenskap utfylt med verdi. (Resten kan være npd*). •På CE-merket skal man kun liste opp egenskaper med verdi. (Ingen npd*) * Npd = No Performance Determined. (ingen ytelse bestemt).

20 Endring av produkt i forhold til testobjekt. •Vindlast. • Alle størrelser mindre enn testobjekt. •Regntetthet og lufttetthet. • Alle størrelser mindre enn testobjekt. • Opptil 50% større areal enn testobjekt. •1-rams vindu • Kun 1-ramsvindu •1-fløyet balkongdør • Kun 1-fløyet balkongdør

21 Hva må dere gjøre? •Teste produktet (viktig å avklare produktspekteret og hvilke tester som skal gjøres) •Ha et kvalitetssikringssystem. •Lage ytelseserklæring. •Sette på CE-merket.

22

23


Laste ned ppt "CE-merking av byggevarer Norsk Trevare. Krav fra EU i Byggevareforordningen •Tidligere Byggevaredirektivet. • Mulighet for nasjonale tilpasninger, og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google