Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hurra for deg som fyller ditt år... Bakgrunn for kampanjen  Innvandringsregulerende tiltak av 3. sept 2008  Stor økning av asylankomster til Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hurra for deg som fyller ditt år... Bakgrunn for kampanjen  Innvandringsregulerende tiltak av 3. sept 2008  Stor økning av asylankomster til Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hurra for deg som fyller ditt år...

3 Bakgrunn for kampanjen  Innvandringsregulerende tiltak av 3. sept 2008  Stor økning av asylankomster til Norge  Regjeringen ”måtte” gjøre noe

4 Bakgrunn for kampanjen «Det kan etter en individuell vurdering gis begrensede tillatelser uten rett til fornyelse, for enslige mindreårige søkere over 16 år som i dag får oppholdstillatelse kun fordi norske myndigheter ikke finner omsorgspersoner.»

5 «Vi er på mellom. Evig følelse av 'Jeg vet ikke'»

6 Bakgrunn forts. Barnets beste vs. Innvandringsregulerende hensyn

7 Dagens situasjon  74 EMA har fått midlertidig oppholdstillatelse  35 av disse ungdommene er nå over 18 år  1 har returnert frivillig  Ingen har blitt tvangsreturnert

8 Dagens situasjon forts.  Mange land i Europa fører en slik politikk  Vanlig å gi opphold fram til 18 år  Viser til Nederland i forarbeidene til forskriften.  Har erfart at et stort omfang av barna forsvinner  I Norge bor 18 enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold på Salhus. Hvor befinner resten seg?

9 «Den veien jeg går på nå er bare frem jeg blir 18, etterpå vet jeg ikke. Da har jeg ikke noe vei»

10 Brudd på Barnekonvensjonen  Artikkel 2: Ingen diskriminering ”Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres.”

11 Brudd på Barnekonvensjonen • Artikkel 22: Flyktningbarn ”Barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre”

12 Brudd på Barnekonvensjonen •Artikkel 3: Barnets beste ”Handlinger som angår barn som foretas av myndigheter og organisasjoner skal først og fremst ta hensyn til barnets beste. Staten skal sørge for at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for omsorgen eller vernet av barn, har den standarden som er fastsatt, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall og kvalifikasjoner så vel som overoppsyn”

13 Brudd på Barnekonvensjonen •Hensynet til barnets beste skal ha en viktig posisjon •Barnets beste må vike for innvandringsregulerende hensyn •Norsk asylpolitikk følger ikke lovverket

14 «Jeg tenker at den som ikke har en plan for fremtiden, er en død man»

15 Brudd på Barnekonvensjonen •Artikkel 1: Alder 18 år •Artikkel 19: Beskyttelse mot misbruk •Artikkel 20: Barn uten omsorg fra familien •Artikkel 25: Barn under offentlig omsorg

16 Konsekvenser av tiltaket Tiltaker rammer:  Barn fra land preget av krig og konflikt  Barn under 16 år  Tiltaket baseres på usikre metode for aldersvurdering

17 Konsekvenser av tiltaket forts.  Tiltaket fører til en bekymringsverdig bosituasjon for de enslige mindreårige  Tiltaket legger til rette for negativ utvikling

18 «I have just 479 days left. Then the game is over.»

19 KAMPANJEN: Begrenset barndom

20 Mål for kampanjen PRESS krever at regjeringen trekker tilbake tiltaket om begrenset oppholdstillatelse

21 Delmål 1. Samle 5000 bursdagskort som skal sendes til justisdepartementet ved kampanjeslutt 2. Lokallagene skal til enhver til ha mulighet til å drive kampanjeaktiviteter 3. PRESS skal ha minst to medieoppslag hver måned 4. Lokallagene skal skape oppmerksomhet rundt kampanjen lokalt

22 Tiltak 1. Sentralstyret skal utarbeide aktiviteter som lokallag kan gjennomføre 2. PRESS skal aktivt jobbe for å få mediedekning på kampanjen, både lokalt og nasjonalt 3. Lokallagene skal skrive leserbrev og ha minst x stands i løpet av kampanjeperioden

23 Neste steg: AKSJON!


Laste ned ppt "Hurra for deg som fyller ditt år... Bakgrunn for kampanjen  Innvandringsregulerende tiltak av 3. sept 2008  Stor økning av asylankomster til Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google