Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon SINTEF- seminar 04.05.06 Steinar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon SINTEF- seminar 04.05.06 Steinar."— Utskrift av presentasjonen:

1 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon SINTEF- seminar 04.05.06 Steinar Bysveen, EBL

2 Hydrologi-2006/tj-2 Viktige rammebetingelser n Politiske vinder n Kraftmarkedet n Anslått potensial for ny kraft (kilde: NVE) n Støtte til fornybar energi n Hjemfall n Ny miljøkunnskap n FoU- utfordringer

3 Hydrologi-2006/tj-3 Politiske vinder n Vind i vinden – fram til nå n Små vannkraftverk - akseptert av de fleste partier  er flere små bedre enn ett stort? n Sats på opprusting  potensialet? n Bio og fjernvarme er ønsket n Utland: EUs vanndirektiv, klimautfordringen, kjernekraft, forsyningssikkerhet

4 Hydrologi-2006/tj-4 Kraftmarkedet n Høye priser n Fungerer markedet? n Ja:  Høye priser skyldes mangel på kraft, ikke konkurransen i markedet.  Internasjonalt marked fører ikke til mer eksport. Kraftbalansen bestemmer eksport/import. Vi eksporterte mer før liberaliseringen

5 Hydrologi-2006/tj-5 Vannkraftpotensialet pr. 1.1.2006 Midlere årsproduksjon 205,2 TWh (Referert tilsigsperioden 1970-99, Investeringsgrense 3 kr/kWh, Ikke inkludert potensial for små kraftverk innen VP I-IV)

6 Hydrologi-2006/tj-6 Støtte til fornybar energi n Støtte til mer fornybar energiproduksjon bør være teknologinøytral •EBL har støttet innføring av et elsertifikat- system n Størrelsesgrenser for vannkraft er uheldig •Vil ha negative konsekvenser for økonomi og miljø n Utforming av støttesystem er viktig •Forutsigbarhet •Effektiv tildelingsprosess •Mulighet for framtidig deltagelse i eventuelt internasjonalt sertifikatmarked •EBL har foreslått produksjonsstøtte, forankret i langsiktig avtale mellom statlig organ og utbygger

7 Hydrologi-2006/tj-7 Hjemfallsretten til EFTA - domstolen n Dagens regler forskjellsbehandler (offentlige) norske og utenlandske eiere (EØS-avtalen) n Regjeringen har nylig besluttet at dagens ordning ikke skal endres (”faller utenfor EØS”) n EFTAs overvåkningsorgan ESA har dermed besluttet å stevne Norge inn for EFTA- domstolen. En dom vil kun gi føringer n Hvis tap i sak må Norge utarbeide nye regler

8 Hydrologi-2006/tj-8 Ny miljøkunnskap Tema/konfliktområder - erfaring fra 40 gjennomførte småkraftprosjekter n Biologisk mangfold n Fisk og ferskvannsbiologi n Landskap n Kulturminner og kulturmiljø n Landbruk n Vannkvalitet, vannforsyning og resipientinteresser n Friluftsliv/brukerinteresser n Samiske interesser n Samfunnsmessige virkninger

9 Hydrologi-2006/tj-9 Kilde :Multiconsult

10 Hydrologi-2006/tj-10 Vannkraft–vind–bioenergi- tidevann

11 Hydrologi-2006/tj-11 FoU- utfordringer 1. Målkonflikt må fjernes n Myndigheter: miljømål n Selskap: verdiskaping n Suksess forutsetter at begge parter når sine mål 2. Kunnskap n Det som teller bør være miljømessige realiteter, ikke symboler n Endre forestillinger som hindrer gode miljøløsninger n Finne gode løsninger


Laste ned ppt "EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Dagens rammebetingelser for å utvikle miljøvennlig energiproduksjon SINTEF- seminar 04.05.06 Steinar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google