Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge - en økonomisk stormakt med energi og kapital Øystein Noreng Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets internasjonale seminar Gardermoen 27. november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge - en økonomisk stormakt med energi og kapital Øystein Noreng Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets internasjonale seminar Gardermoen 27. november."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge - en økonomisk stormakt med energi og kapital Øystein Noreng Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets internasjonale seminar Gardermoen 27. november 2009

2 Drivkrefter •Sterk økonomisk vekst i Kina gir større tyngde i verdensøkonomien og bidrar til høye oljepriser •Overføring av ressurser til oljeeksportører, som Saudi-Arabia, Kuwait, Norge og Russland •Oljeeksportører blir også kapitaleksportører •Japan, Kina, Tyskland m.fl. har store overskudd •Store underskudd i Storbritannia og USA •Finanskrisen har ført til svikt i etterspørsel og produksjon i OECD-området og i Russland •Ubalansen i forholdet mellom Kina og USA svekker dollaren og destabiliserer internasjonal økonomi •Ustabilitet og bobler på grunn av finansielle aktører

3 Hvor er pengene? Viktigste betalingsoverskudd og -underskudd 1998-2009 Mrd USD Kilde: IMF

4 Viktigste betalingsoverskudd og - underskudd i 2009 Mrd USD Kilde: IMF

5 Nye maktforhold •Økonomisk omstrukturering av verden •Penger gir innflytelse – pengemangel svekker handlefrihet og selvstendighet (jfr. USA og UK) •Energi og kapital strategiske goder •Makt til kreditorer og oljeeksportører •Japan, Kina og Tyskland er stormakter ved industri, handel og kapital •Norge og Russland er stormakter ved energi og kapital •USA er en supermakt ved våpen, men mangler energi og kapital; dollar og olje svake punkter

6 Norges stilling som stor kapitalist •Verdens femte eksportør av olje og den andre av naturgass •En ledende eksportør av kapital, med verdens nest største statlige investeringsfond •En ledende eksportør av petroleumsteknologi •Verdens største eksportør av fisk •Som stor investor har Norge en interesse av stabilitet og sikkerhet for pengeplasseringene; ikke tilfellet i dag •Som stor kreditor har Norge et ansvar for at pengene går dit de gjør mest nytte; ikke tilfellet i dag

7 Misforhold •Dagens institusjoner i internasjonal økonomi skaper urimelige fordeler for USA, og ustabilitet •USA har vetorett i IMF, men følger ikke sin egen oppskrift for andre land i finansiell knipe •Dollarens stilling som internasjonal reservevaluta gir USA en særlig handlefrihet og tillater store underskudd, finansiert ved lån og seddelpressen •USAs underskudd og pengepolitikk svekker finansiell stabilitet og sikkerheten for investeringer •Dollarens stilling tillater USA å ta til seg en stor del av verdens sparing, til forbruk, rustning og kriger •Disse forhold er ikke i Norges interesse, ei heller for Brasil, India, Kina, Russland eller Tyskland

8 Hva Norge gjør og ikke gjør •Dyktig forvaltning av Fondet og valutareservene •Som ledende investor mulighet til å påvirke •Etiske retningslinjer eksempler for andre •Investeringsnekt mot barnearbeid av betydning •Bistand til olje nyttig og i egen interesse •Ingen innsats for fagforeninger •Ingen innsats for reform av internasjonale finansinstitusjoner •Ingen innsats for regulering av finansmarkedene

9 Hva Norge kan gjøre som klok kapitalist •Fondet: investeringsnekt overfor foretak som knuser fagforeninger •Statoil: satse på å selge teknologi og organisasjon i utlandet fremfor investeringer •Kombinere bistand, forskning og næring •Opptre sammen med andre store kreditorland (som Kina og Tyskland) for: 1.å reformere internasjonale finansinstitusjoner 2.å reformere det internasjonale valutasystemet 3.å regulere internasjonale finansmarkeder •Slike tiltak vil kunne svekke USAs evne til å finansiere rustning og kriger ved underskudd


Laste ned ppt "Norge - en økonomisk stormakt med energi og kapital Øystein Noreng Handelshøyskolen BI Arbeiderpartiets internasjonale seminar Gardermoen 27. november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google