Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORSK LUFTFART I OMSTILLING - flysikkerhet og økonomi Solakonferansen 17. september 2013 Torbjørn Lothe Direktør NHO Luftfart.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORSK LUFTFART I OMSTILLING - flysikkerhet og økonomi Solakonferansen 17. september 2013 Torbjørn Lothe Direktør NHO Luftfart."— Utskrift av presentasjonen:

1 NORSK LUFTFART I OMSTILLING - flysikkerhet og økonomi Solakonferansen 17. september 2013 Torbjørn Lothe Direktør NHO Luftfart

2 Omstilling av luftfarten

3 Omstilling av luftfarten – et tilbakeblikk på hva som har skjedd? •Luftfarten i etterkrigstiden •Nasjonal deregulering •EUs prosjekt med det indre marked •EUs luftfartspakker •Deregulering – reregulering •Institusjonelle konsekvenser i Norge •Fra nasjonalt til felles europeisk regelverk •Etablering av EASA •Single European Sky – Kommisjonens store luftromsprosjekt

4 Hva er situasjonen i dag? •Fri markedsadgang og prissetting i Europa •Oppmyking utenfor Europa •Normer for flysikkerhet settes stort sett etter felles- europeiske krav •Adgangskontroll (sertifikater mv.) etter felles- europeiske krav •Tilsyn utøves nasjonalt (etter avtale) •Overnasjonalt tilsyn av de europeiske luftfartsmyndighetene gjennomføres av EASA Fra styring av markedsstrukturen til regulering av ”sikkerhetsnett”

5 •Tøffere konkurranse •Lavkostselskaper •Nye bemannings- og organisasjonsformer •Prispress •Dårlig(ere) lønnsomhet •Mer følsom for konjuktursvigninger •Konsolidering •”One of five in 95” (Jan Carlsson) •Konsekvenser for sikkerheten? Hva er konsekvensene av fri konkurranse?

6 Markedssegment i 2012 i Europa Market Segment Average Daily Flights Market ShareGrowth on 2012 Traditional scheduled 14,35555%-4.1% Low cost6,53725%1.4% Business aviation1,8707%-4.0% Charter1,4145%2.6% Cargo9184%-4.6% Other*9954%-9.6% TOTAL26,089100%-2.67% * Other includes also military flights

7 En industri med lite profitt

8 Omstilling i bransjen

9 Flysikkerhet i et internasjonalt perspektiv - trend

10 Erfaringer fra USA

11

12 Flysikkerhet i fokus

13 Hvordan sikre høy flysikkerhet? •Utgangspunkt: ”Alle” vil ha mest mulig trygghet •Ansvarsdelingen for flysikkerheten er endret og tydeliggjort •Myndighetene må sette riktige normer/standarder og føre tilstrekkelig tilsyn med disse •Selskapene må ivareta myndighetskrav og må ha sterke incentiver for å følge normene •Tilsynet må være rettet mot at selskapenes egenkontroll fungerer

14 Flysikkerhet i Norge Mål: •Ingen flyulykker •Skal ligge på nivå med de beste (tross klima og topografi) •Rettferdiggjør et høyt tiltaksnivå •Umulig med et matematisk jevnbyrdig risikonivå mellom ulike transportmidler

15 Flysikkerhet i Norge Strategier: •Må være klar sammenheng mellom sikkerhetsnormer og effekt av disse (faglig sikre) •Må gjennomføre mest mulig kostnadseffektive tiltak •Må sikre likeverdige vilkår i samme markedsområde (må unngå import av dårlig sikkerhet) •Må ha høy kompetanse hos myndigheter og selskap •Må være pro-aktiv i regelverksutviklingen •Må ha høy kvalitet i tilsynsvirksomheten •Må sikre høy kapasitet/kompetanse i utdanningssystemet

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "NORSK LUFTFART I OMSTILLING - flysikkerhet og økonomi Solakonferansen 17. september 2013 Torbjørn Lothe Direktør NHO Luftfart."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google