Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013 Handel uten EØS Vil EU fortsatt kjøpe varene våre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013 Handel uten EØS Vil EU fortsatt kjøpe varene våre?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013 Handel uten EØS Vil EU fortsatt kjøpe varene våre?

2 © Nei til EU 2013 Vi har hatt gjensidig markedsadgang med EU lenge før EØS-avtalen Foto: EU Audiovisual Service

3 © Nei til EU 2013 Det vi skal se på 1.Skremsler blir ikke mer sanne av å gjentas 2.Hva er alternativet til EØS? 3. Selvsagt får vi solgt varene våre

4 © Nei til EU 2013 Skremsler vi har hørt før - 2012 EØS har vært vår livline til Europa, og den har tjent oss veldig godt i 20 år. Vi er helt avhengig av den markedsadgangen avtalen gir oss til EU. Ine Eriksen Søreide (H), leder av Stortingets utenrikskomité, NRK 04.10.12. Foto: Wikimedia commons

5 © Nei til EU 2013 Skremsler vi har hørt før - 1994 Tusener av tapte arbeids- plasser i Norge og nye milliardinvesteringer ut av landet. Det er forskjellen for Norsk Hydro mellom et norsk nei eller ja til EU. EØS-avtalen blir null verdt. Norsk Hydros generaldirektør Erik Myklebust, 26.09.94.

6 © Nei til EU 2013 Hvorfor skremslene ikke er sanne Betydningen av EØS-avtalen er meget sterkt overdrevet. At vi uten denne avtalen ville «spille hasard med norske arbeidsplasser», slik det har vært hevdet, har intet grunnlag i den virkelige verden. Hallvard Bakke, tidligere handelsminister og stortingsrepresentant (AP), Dagsavisen 20.01.03. Foto: Nei til EU

7 © Nei til EU 2013 Hvorfor skremslene ikke er sanne Dette er ikke riktig. Ved bortfall av EØS ville den tidligere handelsavtalen med EU tre i kraft i samsvar med bestemmelsene i § 120 i avtalen. Norge ville kunne selge sine varer uten toll og andre handelshindringer akkurat som før. Hallvard Bakke, tidligere handelsminister og stortingsrepresentant (AP), Dagsavisen 20.01.03. Foto: Nei til EU

8 © Nei til EU 2013 Hvorfor skremslene ikke er sanne Jeg tror ikke EU ville ønske å miste noen del av handelen med Norge uten EØS. Lars-Olof Hollner, EU-kommisjonens avdelingsleder for EØS-saker, ABC Nyheter 11.02.11.

9 © Nei til EU 2013 EØS på 1-2-3

10 © Nei til EU 2013 EØS på 1-2-3 Signert i 1992 – trådte i kraft i 1994 Avtalen omfatter: - Fire friheter - Konkurranseregler - Harmonisering av selskapsretten - Transportpolitisk samarbeid - Veterinært regelverk - Miljøvern, utdanning og forskning - Forbrukerspørsmål og sosiale spørsmål I tillegg har Norge over 70 andre avtaler med EU, blant annet: - Schengen - Utdanning og forskning - Flere politi- og justisavtaler EØS omfatter IKKE: - Tollunion - Handelspolitikk - Landbrukspolitikk - Fiskeriforvaltning - Pengeunion (ØMU) - Skattepolitikk - Utenrikspolitikk

11 © Nei til EU 2013 Problemene med EØS ■ Utfordrer selvråderetten ■ Svekker handlefriheten ■ Domstolskontroll fremfor politikk ■ Har blitt noe annet enn forutsatt ■ Problematiske direktiver og forordninger på løpende bånd - Olje- og gassmarkedsdirektivene - Tjenestedirektivet - Postdirektivet (VETO!) - Datalagringsdirektivet - Vikarbyrådirektivet - AMT-direktivet - Offshore-forordningen - Helsedirektivet - Jernbanepakke IV

12 © Nei til EU 2013 EØS-debatt og kunnskapsgrunnlag

13 © Nei til EU 2013 Alternativer til dagens EØS-avtale 1. EU-medlemskap 2. Utvidelse av EØS (XL) 3. Utnytte handlingsrommet 4. Et slankere EØS

14 © Nei til EU 2013 Alternativer til dagens EØS-avtale 5. Multilateralt regelverk (WTO)  Norge og samtlige EU-land er medlemmer i WTO  Eneste globale organisasjon som jobber med handel  Sikrer en stadig friere handel  Forbyr nye handelshindringer  Norge mindre bundet med WTO

15 © Nei til EU 2013 Alternativer til dagens EØS-avtale 6. En fremtidsrettet handelsavtale Ønske om handelsavtale er utgangspunktet  Ny situasjon siden 1973 og 1992  Vi får solgt varene våre også uten EØS  Avtalen fra 1973 ligger til grunn, sammen med WTOs regelverk  Basis for samarbeid, som kan utvides

16 © Nei til EU 2013 Alternativer til dagens EØS-avtale 7. En bilateral (tosidig) avtale Det mest interessante for EU, uten EØS?  Vanlig avtaleform  Større forutsigbarhet  Sveits har den mest omfattende bilaterale avtalen  Norge og EU har gode erfaringer  Lite sannsynlig at EU avviser  Fleksibelt

17 © Nei til EU 2013 Alternativer til dagens EØS-avtale 8. Regional avtale EFTA-EU Samlet EFTA-blokk  EFTA stor økonomisk aktør  Sveits tøffe forhandlere  EU har egeninteresse  Ulempe: motstridende interesser mellom Norge og Sveits  Todelt EFTA i 20 nye år?

18 © Nei til EU 2013 Nei til EU ønsker en tosidig handelsavtale

19 © Nei til EU 2013 Markedsadgang - oversikt Derfor får vi solgt varene våre:  Frihandelsavtalen ligger til grunn  WTO gir et rammeverk  EU har egeninteresse i å handle med Norge  EU ønsker frihandel og inngår en rekke bilaterale (tosidige) handelsavtaler  Sveits handler utmerket med EU uten EØS  Importtoll er ikke noe å frykte for salget av fisk  Vi handler med Sverige og Storbritannia – ikke EU  EU blir mindre viktig for Norge

20 © Nei til EU 2013 Frihandelsavtalen ligger til grunn Frihandelsavtalen fra 1973 er ikke sagt opp, jf. EØS-avtalens artikkel 120. Den gir tollfrihet for alle industrivarer. Næringsmiddelindustrien er det eneste unntaket fra tollfriheten.

21 © Nei til EU 2013 WTO gir et rammeverk Da vi inngikk EØS-avtalen i 1992 fantes ikke Verdens handelsorganisasjon, WTO. Verdenshandelen er liberalisert etter 1995. 51% av all handel er tollfri, gjennomsnittlig toll er 4% (2010). ■ Bestelandsprinsippet ■ Fungerende tvisteløsning

22 © Nei til EU 2013 EU vil handle med Norge Norge er EUs femte største handelspartner. EU trenger norske varer. Over halvparten av EUs energiforbruk er import, og unionen importerer 60 prosent av fisken som forbrukes. Handelen går begge veier. Norge er et kjøpesterkt marked for EU.

23 © Nei til EU 2013 EU ønsker frihandel EØS er en spesiell og ubalansert avtale. EU forhandler frihandelsavtaler med for eksempel India, Japan og Canada. Det er utenkelig at EU ikke skulle ønske å ha en frihandelsavtale med Norge

24 © Nei til EU 2013 Sveits handler med EU uten EØS Sveits sa i en folkeavstemning nei til EØS-avtalen, og har inngått en rekke bilaterale handels- og samarbeidsavtaler med EU. Sveits er i dag EUs fjerde viktigste handelspartner. Economiesuisse, sveitsiske NHO, har uttalt at næringslivet foretrekker handelsavtalene fremfor EØS.

25 © Nei til EU 2013 Begrenset toll for fisken Handel med fisk er også omfattet av WTO-regelverket. Tollbelastningen på fiskeeksporten til EU kan øke til maksimalt syv prosent. I dag er den to-tre prosent.

26 © Nei til EU 2013 Begrenset toll for fisken Det er ingen sammenheng mellom høy importtoll og liten eksport av fisk og lav toll og høy eksport av fisk. EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS Rapport fra Universitetet i Tromsø 2011

27 © Nei til EU 2013 Vi handler med landene – ikke EU Det er en håndfull EU-land som Norge handler mye med. Andel av norsk eksport: - Sverige 10 % - Nederland 9 % -Storbritannia8 % - Tyskland 8 % - Danmark 5 % Tallene er uten olje og gass. Nesten 50 % av eksporten vår er til disse 5 landene. (Kilde: SSB.)

28 © Nei til EU 2013 EU blir mindre viktig for Norge Trenden i norsk eksport er at EU-området blir relativt sett mindre viktig. Dette er forsterket av eurokrisen. Veksten er større til andre områder som Asia og Brasil.

29 © Nei til EU 2013 Like konkurransevilkår? • Norge kan innføre tilsvarende produktregler som EU der det er ønskelig. • Det kan eventuelt opprettes en kontrollordning for de områdene der vi har innført EUs standarder. • Norge kan fortsatt delta i den europeiske standardiserings- organisasjonen CEN. • WTO-regelverket pålegger EU å avstå også fra andre handelshindringer enn toll.

30 © Nei til EU 2013 Takk for oppmerksomheten www.neitileu.no Illustrasjon: Robert Nyberg


Laste ned ppt "Utarbeidet av Nei til EU, januar 2013 Handel uten EØS Vil EU fortsatt kjøpe varene våre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google