Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)
Marius Vøllestad Bø vgs

2 Oversikt over undervisningen
Tyskland blir ledende industriland USA Borgerkrigen i USA Økonomisk vekst i USA

3 Kompetansemål Samfunn og mennesker i tid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

4 Tyskland blir ledende industriland
Hele Vest-Europa fikk industrialisering i andre halvdel av 1800-tallet I Russland fikk industrialiseringen også store konsekvenser da den først begynte Tyskland ble likevel det ledende industrilandet i Europa Tyskland ble samlet i 1871, men allerede i 1834 opprettet alle de små landene et tollforbund, slik at de ble ett stort marked

5 Tyskerne bygde på britenes erfaringer, men satset mye på ny teknologi
Universitetene inngikk et tett samarbeid med industrien Tyskerne produserte moderne, med høy kvalitet Ruhr-distriktet ble det ledende industriområdet i Europa Dette gav landet store inntekter Flere steder fikk store forurensingsproblemer, spesielt Ruhr-området

6 USA I løp av 1800-tallet vokste USA kraftig både i areal og i antall mennesker USA ble en økonomisk stormakt med industri og landbruk på et toppnivå Flere områder i vest ble etter hvert innlemmet i unionen, gjennom erobringer eller kjøp Områder i sør og vest ble erobret fra Mexico i 1840-årene Florida ble kjøpt av Spania i 1819 Mange europeere kjøpte billig landområder i Midtvesten Folketallet økte fra 5 mill. i 1800 til 100 mill. i 1914 Urbefolkningen ble i denne prosessen hardt rammet De fikk egen mindre reservater, men ble nesten utradert

7 Borgerkrigen i USA Den amerikanske unionen vokste som sagt raskt
Båndene mellom statene var derimot løse Sørstatene drev med store slavedrevne plantasjer Sørstatene ønsket lave toller og opprettholde slaveriet Nordstatene ville heller gjennomføre en proteksjonistisk handelspolitikk, og forbød slaveri Da Abraham Lincoln ble valgt til president, meldte sørstatene seg ut Dette førte til borgerkrig

8 Slaveriet ble under krigen opphevet
Rundt 600 000 soldater døde Krigen sluttet i 1865 Lincoln ble da snikmyrdet Nordstatene vant krigen, USA ble samlet og slaveriet avskaffet Men rasediskrimineringen fortsatte

9 Økonomisk vekst i USA USA kom seg raskt opp igjen etter borgerkrigen
Industrialiseringen økte og store firmaer dominerte De som ønsket å satse på noe, møtte få hindringer Jernbaneutbygging fikk stor betydning Storkapitalisme utviklet seg i USA

10 Store bedrifter innførte karteller, der de forpliktet seg til å holde samme pris eller inngikk avtaler seg i mellom Andre bedrifter fikk monopol på enkelte varer Også USA satset mye på teknologi Samlebåndet var et viktig grep for å spare lønnsutgifter


Laste ned ppt "Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google