Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)"— Utskrift av presentasjonen:

1 MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)

2 Oversikt over undervisningen  Tyskland blir ledende industriland  USA  Borgerkrigen i USA  Økonomisk vekst i USA

3 Kompetansemål  Samfunn og mennesker i tid  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne o gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet

4 Tyskland blir ledende industriland  Hele Vest-Europa fikk industrialisering i andre halvdel av 1800-tallet  I Russland fikk industrialiseringen også store konsekvenser da den først begynte  Tyskland ble likevel det ledende industrilandet i Europa  Tyskland ble samlet i 1871, men allerede i 1834 opprettet alle de små landene et tollforbund, slik at de ble ett stort marked

5  Tyskerne bygde på britenes erfaringer, men satset mye på ny teknologi  Universitetene inngikk et tett samarbeid med industrien  Tyskerne produserte moderne, med høy kvalitet  Ruhr-distriktet ble det ledende industriområdet i Europa  Dette gav landet store inntekter  Flere steder fikk store forurensingsproblemer, spesielt Ruhr-området

6 USA  I løp av 1800-tallet vokste USA kraftig både i areal og i antall mennesker  USA ble en økonomisk stormakt med industri og landbruk på et toppnivå  Flere områder i vest ble etter hvert innlemmet i unionen, gjennom erobringer eller kjøp  Områder i sør og vest ble erobret fra Mexico i 1840-årene  Florida ble kjøpt av Spania i 1819  Mange europeere kjøpte billig landområder i Midtvesten  Folketallet økte fra 5 mill. i 1800 til 100 mill. i 1914  Urbefolkningen ble i denne prosessen hardt rammet  De fikk egen mindre reservater, men ble nesten utradert

7 Borgerkrigen i USA  Den amerikanske unionen vokste som sagt raskt  Båndene mellom statene var derimot løse  Sørstatene drev med store slavedrevne plantasjer  Sørstatene ønsket lave toller og opprettholde slaveriet  Nordstatene ville heller gjennomføre en proteksjonistisk handelspolitikk, og forbød slaveri  Da Abraham Lincoln ble valgt til president, meldte sørstatene seg ut  Dette førte til borgerkrig

8  Slaveriet ble under krigen opphevet  Rundt 600 000 soldater døde  Krigen sluttet i 1865  Lincoln ble da snikmyrdet  Nordstatene vant krigen, USA ble samlet og slaveriet avskaffet  Men rasediskrimineringen fortsatte

9 Økonomisk vekst i USA  USA kom seg raskt opp igjen etter borgerkrigen  Industrialiseringen økte og store firmaer dominerte  De som ønsket å satse på noe, møtte få hindringer  Jernbaneutbygging fikk stor betydning  Storkapitalisme utviklet seg i USA

10  Store bedrifter innførte karteller, der de forpliktet seg til å holde samme pris eller inngikk avtaler seg i mellom  Andre bedrifter fikk monopol på enkelte varer  Også USA satset mye på teknologi  Samlebåndet var et viktig grep for å spare lønnsutgifter


Laste ned ppt "MARIUS VØLLESTAD BØ VGS Industrialisering og internasjonal handel (Del 2)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google