Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dobbeltbeskatningssituasjoner 1 Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dobbeltbeskatningssituasjoner 1 Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dobbeltbeskatningssituasjoner 1 Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)

2 Dobbeltbeskatning – ulik definisjon av skattesubjekter Stat AStat B Person x bosattANS Alt 1: Stat A deltakerlign, Stat B ANS subjekt  dobbeltbeskatning? Alt 2: Stat A ANS subjekt, Stat B delt.lign. => underbeskatning? Deltaker

3 Dobbeltbeskatningssituasjoner 2 Stat A bosatt Stat B kilde (Art 5 – 23)

4 Tolking av skatteavtaler – Pierre Boulez case USATyskland Utført plateinnspilling Bosatt USA: ”compensation for personal services”  kildeskatt i USA Tyskland: royalty => ikke kildeskatt i USA

5 Dobbeltbeskatningssituasjoner 3 Stat A bosatt Stat B kilde Stat C kilde

6 CEN og CIN CEN – kapitaleksportnøytralitet: Samme skattlegging i hjemstat uansett hvor inntekt opptjenes CIN – kapitalimportnøytralitet: Samme skattlegging i kildestaten uansett hvor skattyter er bosatt/hjemmehørende

7 Diskriminering, restriksjon Utland Norge AS Corp PE Utv. 1995 s. 106 FIN: Konsernbidrag PE ---> AS: Ja Konsernbidrag AS ---> PE: Nei Men hva med EØS-avtalen?

8 Internprising UtlandNorge Corp.AS + 100- 100 kreves Korr. endring?- 80 godtas

9 Selskaper i lavskatteland - NOKUS Ltd AS 100%

10 ”Treaty shopping” No Sve Kildeskatt Intern rett Ikke kildeskatt Ikke kildeskatt – skatteavt.

11 Skatteavtaler og intern norsk rett 1 Folkerett Skatteavtaler Intern norsk rett Lover, dommer osv.

12 Skatteavtaler og intern norsk rett 2 Skatteavtalene - gir ikke hjemmel for skattlegging -gir regler om avkall på nasjonal beskatningsrett  Vilkår for skatteplikt i Norge: -Norsk intern rett gir hjemmel, og -Norge ikke gitt avkall på beskatningsrett i skatteavtale

13 Wienkonvensjonen om traktatretten art. 31.1 General rule of interpretation 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose

14 Forebyggelse av dobbeltbeskatning HjemstatKildestat A bosattinntekt 100 Skattesats 40%Skattesats 30% Unntaksprinsippet: X er ikke inntekt for A i hjemstaten (men progresjonsforbehold). Skatt i kildestat: 30 Kreditprinsippet: To trinn: (1)X er inntekt for A i hjemstat og i kildestat (2)Skatt på X i kildestat fradras i As skatt på inntekten i hjemstaten: Skatt i hj: 40 – 30 = 10. Skatt i ki: 30 (Begrensning til ordinær kredit)

15 Bostedsbegrepet i art. 4 Bosatt i begge statene etter deres interne rett Hvis så, avgjørende: -Hvor disponerer fast bolig -De sterkeste personlige økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene) -Vanlig opphold -Statsborgerskap -Gjensidig avtale

16 Skatteavtalers typiske innhold Inntektstypehjemstatkildestat Virksomhetsinnt. Ja, unnt. PEJa, PE Fast eiendomNeiJa AksjeutbytteJa, men kredJa, kildesk RenterJaNei RoyaltyJaNei Salgsgevinst fast eiendomNeija AksjerJa, normaltNei, normalt ArbeidsinntektJa unntakJa hovedr.

17 Fast driftssted Tre hovedvilkår: (1) Forretningssted, ”place of business” (2) Fast, ”fixed” stedskrav varighetskrav (3) Skattyters virksomhet må drives gjennom det faste driftsstedet, ”through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”

18 Arbeidsinntekt Arbeidstaker bosatt i et utland, arbeider i Norge Hovedregel: Skatteplikt til Norge Unntak: -Opphold i Norge mindre enn 183 dager, og -Arbeidsgiver ikke hjemmehørende i Norge, og -Arbeidsgiver ikke PE i Norge, (og) -(Ikke arbeidsutleie)

19 Struktur i ECJs dommer -Diskriminering eller restriksjon (Skattytere i samme stilling behandles ulikt) Direkte og indirekte forskjellsbehandling -”Rule of reason” – tvingende allmenne hensyn - sikre proveny? - forebygge omgåelse og unndragelse? - sammenheng i rettssystemet? - fordeler andre steder i systemet? - med mer + treffsikker, og ikke mer vidtgående enn nødvendig

20 Schumacker TysklandBelgia All lønn Behandlet som bosatt i utlandet Bosatt Ektefelle ikke inntekt

21 St. Gobain-saken FrankrikeTyskland AS PE Tredjestat

22 Manninen FinlandSverige Manninen Telia Utbytte – Godtgjørelse?


Laste ned ppt "Dobbeltbeskatningssituasjoner 1 Stat A bosatt Stat B bosatt (Art 4)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google