Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes

2 NAV, 18.07.2014Side 2 Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge  Generelt om medlemskap i folketrygden  Medlem som bosatt i Norge – På ferie eller utflyttet  Frivillig medlemskap i folketrygden – Reglene for pensjonister  Spørsmål

3 NAV, 18.07.2014Side 3 Generelt om medlemskap i folketrygden  Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for alle ytelser –Dette gjelder feks opptjening av trygdetid/ pensjonspoeng og rett til helsetjenester.  Alle rettigheter som følger av et medlemskap har i tillegg egne vilkår for at man skal ha rett til ytelsen  Det er egne regler for når en ytelse kan taes med ut av Norge (eksport av ytelsen)

4 NAV, 18.07.2014Side 4 Medlem som bosatt i Norge På ferie eller utflyttet?  Personer som bor i Norge er pliktige (automatisk) medlemmer i folketrygden – Dette innebærer medlemskap i hele folketrygden – Gir som regel ikke rett til dekning av helsetjenester i utlandet  Hvem regnes som bosatt i Norge? – Den som drar fra Norge er pliktig medlem dersom oppholdet er ment å vare inntil 12 måneder og vedkommende ikke kommer i arbeid i utlandet – Personer som " pendler" mellom Norge og et annet land må være i Norge minst halve tiden, dvs minst 6 måneder, i Norge for å være medlem i folketrygden som bosatt i Norge

5 NAV, 18.07.2014Side 5 Medlem som bosatt i Norge På ferie eller utflyttet? forts.  Dersom man ikke lenger regnes som bosatt i Norge er man ikke lenger pliktig (automatisk) medlem i folketrygden  Dette gjelder selv om man er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften blir betalt sammen med skatten. Skatteplikt er ikke det samme som medlemskap i folketrygden  Dersom man ikke er medlem i folketrygden skal man heller ikke betale trygdeavgift. Skattekontoret vil refundere trygdeavgiften hvis man kan dokumentere at man ikke er medlem  Dersom man trenger hjelp til å vurdere om man regnes som bosatt i Norge, kan man ta kontakt med sitt lokale NAV kontor

6 NAV, 18.07.2014Side 6 Medlem som bosatt i Norge NAV S KATTEETATEN OG FOLKEREGISTERET har forskjellige definisjoner for når man regnes som bosatt i Norge

7 NAV, 18.07.2014Side 7 Frivillig medlemskap i folketrygden Hvem kan bli frivillig medlem?  Personer som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er lenger regnes som bosatte i Norge (ikke lenger pliktig medlem i folketrygden) kan bli medlem dersom han eller hun fyller vilkårene for dette

8 NAV, 18.07.2014Side 8 Frivillig medlemskap i folketrygden Pensjonister – vilkår  Krav om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene  Pensjon fra folketrygden  Krav om 30 års medlemskap i folketrygden – Obs eksport av pensjon andre regler Hvis disse vilkårene er oppfylt, vil de som mottar pensjon i utlandet få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden dersom de ønsker det

9 NAV, 18.07.2014Side 9 Frivillig medlemskap i folketrygden  Man må sende søknad til NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden – Søknadsskjema finner man på våre nettsider – Husk å skrive ut forside sammen med søknadsskjema  Frivillig medlemskap i folketrygdens helsedel gis ikke med tilbakevirkende kraft

10 NAV, 18.07.2014Side 10 Frivillig medlemskap i folketrygden Pensjonister – familiemedlemmer  Forsørgede ektefeller kan bli medlem hvis de fyller vilkåret om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene  Forsørgede barn (egne) under 18 år vil som regel få frivillig medlemskap Man må søke NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden for familiemedlemmer

11 NAV, 18.07.2014Side 11 Frivillig medlemskap i folketrygden Grunnlaget for beregning av trygdeavgift  Avgift beregnes av alle pensjoner – Både offentlige og private  Dersom pensjonisten fortsatt er skattepliktig til Norge men har ’frikort’ fra skatteetaten, skal det heller ikke trekkes trygdeavgift av pensjonen  Trygdeavgiften blir beregnet ut fra ulike forutsetninger – Det er tre ulike varianter og prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden

12 NAV, 18.07.2014Side 12 Frivillig medlemskap i folketrygden 1. Fortsatt skatteplikt til Norge (ordinær skatteplikt)  Trygdeavgiften ligger i skattetrekket og fra 01.01.2011 har trygdeavgiften som trekkes gjennom skatten vært 4,7 % – Man er ordinær skattepliktig etter utflytting fra Norge så lenge det ikke foreligger et vedtak fra skatteetaten om skattemessig emigrasjon  Avgiftssats for frivillig medlemskap er 2,3 % – Denne avgiften kommer i tillegg til trygdeavgiften som ligger i skattetrekket. Prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden

13 NAV, 18.07.2014Side 13 Frivillig medlemskap i folketrygden 2. Kildeskatt på pensjon betales til Norge  Kildeskatt på pensjoner ble innført fra 01 01 2011 – Plikten til å betale kildeskatt gjelder kun for pensjonister som ikke lenger er ordinært skattepliktige til Norge. (Det vil si for pensjonister som har mottatt vedtak fra skatteetaten om skattemessig emigrasjon)  Trygdeavgiften på 4,7 % ligger ikke i kildeskatten slik den gjør ved ordinær skatteplikt til Norge  Avgiftssats for frivillig medlemskap er 7% (2011).

14 NAV, 18.07.2014Side 14 Frivillig medlemskap i folketrygden 3. Skatteplikt til Norge har opphørt, og det betales heller ikke kildeskatt  Avgiftssats for frivillig medlemskap er 9,1% (2011) Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap i folketrygden framkommer i forskrift til folketrygdlovens § 23-4 (avgifter for visse grupper) Avgiftssatsene kan endres fra år til år

15 NAV, 18.07.2014Side 15 Medlemskap i folketrygden  Spørsmål?  K ontakt informasjon: Telefon: 21071300 E-post: nav.internasjonalt@nav.no nav.internasjonalt@nav.no Internett:www.nav.nowww.nav.no


Laste ned ppt "Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google