Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet
NAV Internasjonalt – Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

2 Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge
Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge På ferie eller utflyttet Frivillig medlemskap i folketrygden Reglene for pensjonister Spørsmål

3 Generelt om medlemskap i folketrygden
Medlemskap i folketrygden er en forutsetning for alle ytelser Dette gjelder feks opptjening av trygdetid/ pensjonspoeng og rett til helsetjenester. Alle rettigheter som følger av et medlemskap har i tillegg egne vilkår for at man skal ha rett til ytelsen Det er egne regler for når en ytelse kan taes med ut av Norge (eksport av ytelsen)

4 Medlem som bosatt i Norge
På ferie eller utflyttet? Personer som bor i Norge er pliktige (automatisk) medlemmer i folketrygden Dette innebærer medlemskap i hele folketrygden Gir som regel ikke rett til dekning av helsetjenester i utlandet Hvem regnes som bosatt i Norge? Den som drar fra Norge er pliktig medlem dersom oppholdet er ment å vare inntil 12 måneder og vedkommende ikke kommer i arbeid i utlandet Personer som " pendler" mellom Norge og et annet land må være i Norge minst halve tiden, dvs minst 6 måneder, i Norge for å være medlem i folketrygden som bosatt i Norge

5 Medlem som bosatt i Norge
På ferie eller utflyttet? forts. Dersom man ikke lenger regnes som bosatt i Norge er man ikke lenger pliktig (automatisk) medlem i folketrygden Dette gjelder selv om man er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften blir betalt sammen med skatten. Skatteplikt er ikke det samme som medlemskap i folketrygden Dersom man ikke er medlem i folketrygden skal man heller ikke betale trygdeavgift. Skattekontoret vil refundere trygdeavgiften hvis man kan dokumentere at man ikke er medlem Dersom man trenger hjelp til å vurdere om man regnes som bosatt i Norge, kan man ta kontakt med sitt lokale NAV kontor

6 Medlem som bosatt i Norge
NAV SKATTEETATEN OG FOLKEREGISTERET har forskjellige definisjoner for når man regnes som bosatt i Norge

7 Frivillig medlemskap i folketrygden
Hvem kan bli frivillig medlem? Personer som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er lenger regnes som bosatte i Norge (ikke lenger pliktig medlem i folketrygden) kan bli medlem dersom han eller hun fyller vilkårene for dette

8 Frivillig medlemskap i folketrygden
Pensjonister – vilkår Krav om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene Pensjon fra folketrygden Krav om 30 års medlemskap i folketrygden Obs eksport av pensjon andre regler Hvis disse vilkårene er oppfylt, vil de som mottar pensjon i utlandet få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden dersom de ønsker det

9 Frivillig medlemskap i folketrygden
Man må sende søknad til NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden Søknadsskjema finner man på våre nettsider Husk å skrive ut forside sammen med søknadsskjema Frivillig medlemskap i folketrygdens helsedel gis ikke med tilbakevirkende kraft

10 Frivillig medlemskap i folketrygden
Pensjonister – familiemedlemmer Forsørgede ektefeller kan bli medlem hvis de fyller vilkåret om forutgående medlemskap i minst tre av de siste fem hele kalenderårene Forsørgede barn (egne) under 18 år vil som regel få frivillig medlemskap Man må søke NAV Internasjonalt dersom man ønsker medlemskap i folketrygden for familiemedlemmer

11 Frivillig medlemskap i folketrygden
Grunnlaget for beregning av trygdeavgift Avgift beregnes av alle pensjoner Både offentlige og private Dersom pensjonisten fortsatt er skattepliktig til Norge men har ’frikort’ fra skatteetaten, skal det heller ikke trekkes trygdeavgift av pensjonen Trygdeavgiften blir beregnet ut fra ulike forutsetninger Det er tre ulike varianter og prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden

12 Frivillig medlemskap i folketrygden
Fortsatt skatteplikt til Norge (ordinær skatteplikt) Trygdeavgiften ligger i skattetrekket og fra har trygdeavgiften som trekkes gjennom skatten vært 4,7 % Man er ordinær skattepliktig etter utflytting fra Norge så lenge det ikke foreligger et vedtak fra skatteetaten om skattemessig emigrasjon Avgiftssats for frivillig medlemskap er 2,3 % Denne avgiften kommer i tillegg til trygdeavgiften som ligger i skattetrekket. Prosentsatsen framkommer av vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden

13 Frivillig medlemskap i folketrygden
2. Kildeskatt på pensjon betales til Norge Kildeskatt på pensjoner ble innført fra Plikten til å betale kildeskatt gjelder kun for pensjonister som ikke lenger er ordinært skattepliktige til Norge. (Det vil si for pensjonister som har mottatt vedtak fra skatteetaten om skattemessig emigrasjon) Trygdeavgiften på 4,7 % ligger ikke i kildeskatten slik den gjør ved ordinær skatteplikt til Norge Avgiftssats for frivillig medlemskap er 7% (2011).

14 Frivillig medlemskap i folketrygden
3. Skatteplikt til Norge har opphørt, og det betales heller ikke kildeskatt Avgiftssats for frivillig medlemskap er 9,1% (2011) Avgiftssatsene ved frivillig medlemskap i folketrygden framkommer i forskrift til folketrygdlovens § 23-4 (avgifter for visse grupper) Avgiftssatsene kan endres fra år til år

15 Medlemskap i folketrygden
Spørsmål? Kontakt informasjon: Telefon: E-post: Internett:


Laste ned ppt "Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google