Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - 1 Arbeidsgiveres tilgang til ansattes e-post Vilkår for fjernsyns- overvåking (videoovervåking)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - 1 Arbeidsgiveres tilgang til ansattes e-post Vilkår for fjernsyns- overvåking (videoovervåking)"— Utskrift av presentasjonen:

1 JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 1 Arbeidsgiveres tilgang til ansattes e-post Vilkår for fjernsyns- overvåking (videoovervåking) Vilkår for overføring av personopplysninger til utlandet Forelesning 20.3.2006

2 JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 2 Arbeidsgiveres tilgang til ansattes e-post - hva følger av personopplysningsloven? Ingen direkte regulering i pol Behandling av personoppl. om arbeidstakere som arbeidsgiver kan foreta i medhold av personopplysningsforskriften: –(a) Aktivitetslogger på arbeidsplasser, personopplysningsforskriften § 7-11 –(b) Arbeidsgiveres personalregistre, personopplysningsforskriften § 7-16 –Ingen av disse hjemlene gir arbeidsgiver lovlig tilgang til innholdet i en arbeidstakers e-post –Aktivitetslogger kan gi arbeidsgiver bevis for at datasystemet brukes til nedlasting av porno som arbeidsgiver har lagt ned forbud mot –Arbeidsmiljøloven 17.6.2005 nr 62 § 9-1(1): kontrolltiltak må ha saklig grunn og ikke innebære en uforholdsmessig belastning

3 JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 3 -Arbeidsmiljøloven 17.6.2005 nr 62 § 9-1(2): At det nå står uttrykkelig i aml at pol gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakerne har ikke bare symbolsk betydning, men innebærer en reell styrking av arbeidstakernes rettigheter -Med forbehold for begrensningene som den nye aml § 9-1 setter er det imidlertid fortsatt arbeidsgivers styringsrett en viktig ramme for avgjørelsen av hva slags behandling arbeidsgiver lovlig kan foreta -Med mindre forholdet er avtaleregulert (kollektivt eller individuelt), kreves normalt samtykke fra arbeidstaker i hvert tilfelle Etter Høyesteretts kjennelse i Rt 2002 s 1500 kan arbeidsgiver kreve (uinnskrenket) tilgang til virksomhetsrelatert e-post, sjøl om det verken foreligger avtale eller samtykke

4 JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 4 Vilkår for fjernsynsovervåking (videoovervåking), pol §§ 36-41 Hva fjernsynsovervåking er: pol § 36 "Lovlighetsmatrisen" hos Schartum og Bygrave (2004 s 165) Hjemmel for fjernsynsovervåking: –(a) Lovens grunnkrav til behandling av personoppl.,dvs §§ 8, 9, 31 og 32, gjelder i utgangspunktet, se pol § 37(1). Mao gjelder de viktigste best. i pol for all fjernsynsovervåking –(b) Dersom bildeopptakene er lagret på en slik måte at enkeltpersoner er identifiserbare, gjelder pol i sin helhet, se pol § 37(2) –(c) Der "hvor en begrenset krets av personer ferdes jevnlig", typisk på arbeidsplasser, er fjernsynsovervåking etter § 37 bare tillatt dersom det for virksomheten er et "særskilt behov" for slik kontroll. –(d) skiltingsplikten i § 40 gjelder både på offentlig sted og der hvor en begrenset krets ferdes jevnlig

5 JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 5 -Vær oppmerksom på de supplerende bestemmelsene i personoppl.forskriften kapittel 8 -Gatekjøkkenkjennelsen, Rt 1991 s 616, er det beste domseksemplet på vern mot skjult, dvs ikke varslet fjernsynsovervåking. Kjennelsen setter også en høy standard for beskyttelse av arbeidstakere mot nærgående kontroll fra arbeidsgiver -Eksempel på vanskelig balansegang: Personvernnemndas klagesak PVN-2005-9, Det mosaiske Trossamfunn

6 JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - j.p.berg@jus.uio.no 6 Vilkår for overføring av personopplysninger til utlandet pol §§ 29-30 Se også reguleringen i personopplysningsforskriften kapittel 6


Laste ned ppt "JUR5620 Personvern - forelesning 20.3.2006 - 1 Arbeidsgiveres tilgang til ansattes e-post Vilkår for fjernsyns- overvåking (videoovervåking)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google