Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utbyggingsavtaler Egil Stabell Rasmussen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utbyggingsavtaler Egil Stabell Rasmussen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utbyggingsavtaler Egil Stabell Rasmussen Kommunal- og regionaldepartementet

2 Utbyggingsavtaler Bakgrunn: Mangelfulle definisjoner
Fra diskusjon om binding av regulerings-myndighet til diskusjon om avtalevilkårene Økt bruk av private reguleringsforslag Utvikling fra tradisjonelle utbyggingsavtaler Fra betaling for tjenester til gjennomsnitts-betraktninger

3 Utbyggingsavtaler Fordeler/konsekvenser:
Kommunene har behov for boligpolitiske virkemidler Sikkerhet for gjennomføring av planer Mer effektivt og smidigere enn refusjon Bidrar til forutsigbarhet Gir kommunene mulighet til å ta imot nye innbyggere og gjennomføre nye tiltak

4 Utbyggingsavtaler Fordeler/konsekvenser forts:
Hvor havner regningen til slutt? Konsekvenser for boligprisene? Konsekvenser for prosjektøkonomi og utbyggere? Fordeling av utgifter eller fortjeneste? Kommunenes praksis varierer

5 Utbyggingsavtaler Generelle forutsetninger:
Gjensidighet og reell valgmulighet, ryddig forhandlingsgrunnlag Unngå uakseptabelt press Kommunal organisering og fagkompetanse Avklaring av andre parters rolle Konfliktløsningsmodeller

6 Utbyggingsavtaler Juridiske problemstillinger:
Kommunenes bruk av myndighet som forhandlingsgrunnlag Utsettelse av reguleringsvedtak fordi avtale ikke er inngått? Nekte reguleringsvedtak fordi ønskede avtalevilkår ikke er oppnådd? Virkning av rekkefølgebestemmelser?

7 Utbyggingsavtaler Juridiske problemstillinger forts:
Privatrettslige eller offentligrettslige? Skal avtalene være offentlige? Hvem er avtaleparter og har klageadgang? Tidspunktet for avtalen i forhold til reguleringsvedtaket Forholdet til anbudsreglene Kan kommunene innføre avtaleplikt?

8 Utbyggingsavtaler Juridiske problemstillinger forts:
Økonomiske ytelser Hvor langt går offentligrettslige vilkår? Hvor langt kan disse utvides ved samtykke? Andre rammer for avtaleinngåelsen? Kommunens rolle som grunneier Konfliktløsningsmodeller og sanksjoner

9 Utbyggingsavtaler Andre problemstillinger:
Hjemmelskrav for de enkelte tiltak? Kommunenes finansieringsplikt Forbud mot ”skjult skattlegging”? Er kommunene bundet av reguleringsplan? Gjør gode formål avtalene lovlige? Skaper avtalene forskjeller mellom innbyggerne?

10 Utbyggingsavtaler Andre problemstillinger forts:
Er det et grunnlag for utbyggingsavtaler at det koster å ta imot nye innbyggere? Utbyggingsavtaler og inntektssystemet Betydning for lokaldemokratiet? Standardiserte avtaler? Hvor brukes utbyggingsavtaler?

11 Utbyggingsavtaler Er det mulig å konkludere?
Offentlig eller privat rett? Begge deler? Hjemmelskrav eller lovtomt rom? Pbl som ramme for utbyggingsavtaler Rammene rundt avtaleinngåelsen Virkningen av samtykke Betydningen av likeverd og gjensidighet Generell aktsomhetsnorm

12 Utbyggingsavtaler Departementenes rundskriv
Hvilke rammer eksisterer for inngåelse av avtale? Forholdet til reglene om offentlige anskaffelser Forholdet mellom avtalefrihet og ensidige vedtak

13 Utbyggingsavtaler Departementenes rundskriv
Krav om lovhjemmel for å motta bidrag? Planbehandlingen: Kommunenes frihet Krav om avtale for å behandle plan? Krav om avtale for å vedta plan? Byggesaksbehandling: Ja-lov Oppfyllelse av rekkefølgebestemmelser Avtalefrihet – betydning av samtykke

14 Utbyggingsavtaler Departementenes rundskriv Før reguleringsvedtak:
Krav til saklig sammenheng Må ikke være kvalifisert urimelig Skattlegging og forretningsmessige hensyn er utenforliggende Formålet må være å sikre gode vilkår for innbyggerne

15 Utbyggingsavtaler Departementenes rundskriv Etter reguleringsvedtak:
Mulighet for bygge- og deleforbud Krav på byggetillatelse Ordinær vilkårslære og avtaleloven § 36 Rekkefølgebestemmelser –oppfyllelse gir ikke automatisk rett til byggetillatelse

16 Utbyggingsavtaler Departementenes rundskriv Klage og overprøving:
En avtale i seg selv kan ikke påklages, må prøves sivilrettslig Bare offentlige vedtak kan påklages Dette betyr at offentlige vilkår kan påklages, men ikke avtalevilkårene Hvem kan klage?

17 Utbyggingsavtaler Mulig lovregulering?
Hovedvalg: Skal det være forbud mot ulovhjemlet finansiering av sosial infrastruktur gjennom avtale? Dersom ja: Krav om reguleringsplan Ytelse mot ytelse Bruk av OPS-kontrakter

18 Utbyggingsavtaler Mulig lovregulering? Dersom nei:
Grunnlaget for avtalene Avtaleprosessen Avtalevilkårene Bidrag knyttes til refusjon, frikjøpsordning (fond), regulativ eller lignende


Laste ned ppt "Utbyggingsavtaler Egil Stabell Rasmussen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google