Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møre og Romsdal fylkesskattekontor Utenlandsk arbeidskraft Rapporteringsplikt Skatteplikt for utenlandske virksomheter / arbeidstakere Innleie av arbeidskraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møre og Romsdal fylkesskattekontor Utenlandsk arbeidskraft Rapporteringsplikt Skatteplikt for utenlandske virksomheter / arbeidstakere Innleie av arbeidskraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møre og Romsdal fylkesskattekontor Utenlandsk arbeidskraft Rapporteringsplikt Skatteplikt for utenlandske virksomheter / arbeidstakere Innleie av arbeidskraft v/spesialrevisor Inge H. Raanaa

2 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 2 Aktuelle instanser  Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Sandnes  Postadresse: Postboks 8031, 4068 Stavanger  E-postadresse: postkassesfu@skatteetaten.no  Romsdal likningskontor  Postadresse: Postboks 338, 6401 Molde  E-postadresse: romsdal.lk@skatteetaten.no  Møre og Romsdal fylkesskattekontor  Postadresse: Serviceboks 4, 6405 Molde  E-postadresse: moreogromsdal.fsk@skatteetaten.no

3 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 3 Rapporteringsplikt v/oppdrag til utenlandsk næringsdrivende  Næringsdrivende som har gitt oppdrag til utlendinger har plikt til å rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sfu).  Hovedoppdragsgiver er ansvarlig for at alle under- og under- under- entreprenører blir innrapportert.

4 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 4 Rapporteringsplikt  Hvordan skjer innrapporteringen? Vedrørende oppdragstakere: Skjema RF-1199 Vedrørende arbeidstakere: Skjema RF-1198 Skjemaene sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker eller via Alt inn  Frist for innrapportering Opplysningene skal sendes senest 14 dager etter påbegynt oppdrag  Hvor kan skjemaene fås? Hos Sfu, internett (Skatteetatens sider), Alt inn

5 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 5 Rapporteringsplikt – opplysninger som skal rapporteres  Vedr. oppdragstakere – skjema RF-1199  Oppdragsgivers navn, org.nr., adresse i Norge og i utlandet ’  Oppdragstakeres navn, org.nr., adresse i Norge og i utlandet  Kontaktperson  Fylke hvor vedkommende oppdragstaker er mva- registret  Kontraktsbeløp / kontraktstype / antall arbeidstakere  Arbeidssted  Dato for oppdragset begynnelse og antatt sluttdato  Hovedoppdragsgiver / hovedkontraktsnummer  Ansvarlig underskrift

6 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 6 Rapporteringsplikt – opplysninger som skal rapporteres  Vedr. arbeidstakere – skjema RF-1199  Navn, fødselsdato, personnr (event. d-numer), sivilstand  Nasjonalitet  Kontaktperson  Adresse i Norge og i hjemlandet  Navn og org.nr. til arbeidsgiver  Første arbeidsdag for oppdraget  Arbeidssted  Navn på kommune dersom vedkommende eventuelt har fått skattekort i det aktuelle året  Navn på hovedoppdragsgiver og oppdragsgiver  Ansvarlig underskrift

7 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 7 Rapportering arbeidstakere v/tjeneste- oppdrag  Utenlandske næringsdrivende skal alltid innrapportere sine arbeidstakere  Norske arbeidsgivere skal alltid innrapportere ansatte med utenlandsk statsborgerskap

8 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 8 Unntak fra rapporteringsplikten  Rapporteringsplikten omfatter bare utenlandske ansatte som benyttes til tjenesteoppdrag for andre  Ingen rapporteringsplikt dersom utenlandsk arbeidstaker benyttes f. eks. i egen produksjon

9 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 9 Skatteplikt til Norge  Utenlandske næringsdrivende - skatteplikt til Norge dersom vedkommende har fast driftssted her  Utenlandske arbeidstakere hos utenlandske næringsdrivende uten fast driftssted – skatteplikt til Norge dersom oppholdet er minst 183 dager i løpet av en 12- måneders periode  Utenlandske arbeidstakere hos norske arbeidsgivere - skatteplikt til Norge fra første dag

10 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 10 Innleie av utenlandsk arbeidskraft  Ved innleie av arbeidskraft fra utlandet vil vedkommende arbeidstakere bli skattepliktig til Norge fra første dag.  Den utenlandske arbeidsgiveren har ansvar for å oppfylle alle forpliktelser overfor norske skattemyndigheter (rapportering av ansatte, skattetrekk, arbeidsgiveravgift)  Norsk oppdragsgiver solidarisk ansvarlig for betaling av eventuelt ubetalte skatter og avgifter

11 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 11 Innleie av utenlandsk arbeidskraft  Arbeidstakeren skal sende inn selvangivelse med opplysninger om inntekt opptjent i Norge

12 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 12 Innleie av utenlandsk arbeidskraft - merverdiavgift  Snudd avregning – innleier må selv beregne og betale merverdiavgift vedrørende vederlag til utenlandsk utleieselskap.  Innleier kan deretter fradragsføre avgiftsbeløpet dersom de innleide arbeidstakerne benyttes i avgiftspliktig virksomhet

13 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 13 Aktuelle problemstillinger - utland  Arbeidstaker / selvstendig oppdragstaker  Arbeidstaker  Skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv  Rapporteringsplikt til Sfu v/tjenesteoppdrag  Selvstendig oppdrag  Plikt til å rapportere oppdraget til Sfu

14 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 14 Aktuelle problemstillinger - utland  Innleie av arbeidskraft / oppdrag om utføring av tjenester  Innleie medfører blant annet:  Rapporteringsplikt til Sfu  Plikt til norsk skatt fra 1. dag  Arbeidsgiveravgift  Skattetrekk  Selvstendig oppdrag  Rapporteringsplikt

15 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 15 Oversikt regler Rapporteringsplikt til SFU Foreta skatte- trekk? Beregne arbeidsgiver avgift? Beregne merverdi- avgift? For norske næringsdrivendeRf 1198 (arbeidstakere) Rf 1199 (næring) Oppdrag til utenlandsk næringsdrivende (ikke leie av arbeidskraft)Ja (se merk. 1) JaNei Utenlandske ansatteNei (se merk. 2) NeiJa Nei Innleie av utenlandsk arbeidskraft fra utenlandsk utleiefirmaJa (se merk. 1) JaNei (se merk. 3) Nei (se merk. 3) Ja (se merk. 5) Innleie av utenlandsk arbeidskraft fra norsk utleiefirmaJa (se merk. 1) Nei (se merk. 3) Nei (se merk. 3) Nei For norske privatpersoner (ikke næringsdrivende) Oppdrag til utenlandske næringsdrivende (ikke leie av arbeidskraft)Nei Lønn til utenlandske arbeidstakere, generelt (unntak, se merk.4)Nei Ja Nei Lønn til utenlandske arbeidstakere v/arbeid i hjemmet – jf. merk. 4)Nei JaNei Innleie av utenlandsk arbeidskraft fra utenlandsk utleiefirmaNei (se merk. 3) Nei (se merk. 3) Nei

16 Møre og Romsdal fylkesskattekontor 16 Merknad 1): Plikten til innrapportering påhviler både oppdragsgiver og oppdragstaker. For å unngå dobbeltrapportering kan partene avtale at bare en av dem rapporterer. Merknad 2):Plikt til å innrapportere dersom utenlandsk ansatt benyttes til å utføre oppdrag for andre. Merknad 3): Innleier har solidaransvar med utleiefirmaet vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Må forvisse seg om at regelverket følges. Merknad 4): Ved arbeid i hjemmet kan det benyttes en forenklet oppgjørsform, og det er ikke plikt til å beregne arbeidsgiveravgift. En rekke vilkår må imidlertid være oppfylt for at denne metoden kan benyttes, blant annet: Samlet vederlag (inklusive naturalytelser) må ikke overstige kr. 50.000,-. Arbeidet må skje i tilknytning til hjem eller hytte (kan ikke benyttes ved oppføring av ny bolig) Arbeidsgiveren må v ære privatperson – ingen inntektsfradrag for utbetalt lønn. Avtalen må være mellom private Merknad 5): Ved innleie av utenlandsk arbeidskraft vil en få ”snudd avregning”. Innleier må selv beregne avgift. Gjelder tjenester som etter norsk regelverk er avgiftspliktige (ikke helsetjenester, sosialtjenester eller undervisningstjenester)


Laste ned ppt "Møre og Romsdal fylkesskattekontor Utenlandsk arbeidskraft Rapporteringsplikt Skatteplikt for utenlandske virksomheter / arbeidstakere Innleie av arbeidskraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google