Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utenlandsk arbeidskraft

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utenlandsk arbeidskraft"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utenlandsk arbeidskraft
Rapporteringsplikt Skatteplikt for utenlandske virksomheter / arbeidstakere Innleie av arbeidskraft v/spesialrevisor Inge H. Raanaa

2 Aktuelle instanser Sentralskattekontoret for utenlandssaker i Sandnes
Postadresse: Postboks 8031, 4068 Stavanger E-postadresse: Romsdal likningskontor Postadresse: Postboks 338, 6401 Molde E-postadresse: Møre og Romsdal fylkesskattekontor Postadresse: Serviceboks 4, 6405 Molde E-postadresse: Opplysninger finnes på Skatteetatens internettsider stikkord utland. Skatteavtalene finnes på finansdepartementets internettsider.

3 Rapporteringsplikt v/oppdrag til utenlandsk næringsdrivende
Næringsdrivende som har gitt oppdrag til utlendinger har plikt til å rapportere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Sfu). Hovedoppdragsgiver er ansvarlig for at alle under- og under- under- entreprenører blir innrapportert. Hovedentreprenør er ansvarlig for innrapporteringen. Kan inngå avtale om at den enkelte underentreprenør selv innrapporterer sine underentreprenører. Avtalen skal meddeles Sfu, fritar imidlertid ikke for ansvar. Ligningslovens § 6-10 jf forskrift av nr.1980 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt)

4 Rapporteringsplikt Hvordan skjer innrapporteringen?
Vedrørende oppdragstakere: Skjema RF-1199 Vedrørende arbeidstakere: Skjema RF-1198 Skjemaene sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker eller via Alt inn Frist for innrapportering Opplysningene skal sendes senest 14 dager etter påbegynt oppdrag Hvor kan skjemaene fås? Hos Sfu, internett (Skatteetatens sider), Alt inn

5 Rapporteringsplikt – opplysninger som skal rapporteres
Vedr. oppdragstakere – skjema RF-1199 Oppdragsgivers navn, org.nr., adresse i Norge og i utlandet ’ Oppdragstakeres navn, org.nr., adresse i Norge og i utlandet Kontaktperson Fylke hvor vedkommende oppdragstaker er mva- registret Kontraktsbeløp / kontraktstype / antall arbeidstakere Arbeidssted Dato for oppdragset begynnelse og antatt sluttdato Hovedoppdragsgiver / hovedkontraktsnummer Ansvarlig underskrift

6 Rapporteringsplikt – opplysninger som skal rapporteres
Vedr. arbeidstakere – skjema RF-1199 Navn, fødselsdato, personnr (event. d-numer), sivilstand Nasjonalitet Kontaktperson Adresse i Norge og i hjemlandet Navn og org.nr. til arbeidsgiver Første arbeidsdag for oppdraget Arbeidssted Navn på kommune dersom vedkommende eventuelt har fått skattekort i det aktuelle året Navn på hovedoppdragsgiver og oppdragsgiver Ansvarlig underskrift

7 Rapportering arbeidstakere v/tjeneste-oppdrag
Utenlandske næringsdrivende skal alltid innrapportere sine arbeidstakere Norske arbeidsgivere skal alltid innrapportere ansatte med utenlandsk statsborgerskap

8 Unntak fra rapporteringsplikten
Rapporteringsplikten omfatter bare utenlandske ansatte som benyttes til tjenesteoppdrag for andre Ingen rapporteringsplikt dersom utenlandsk arbeidstaker benyttes f. eks. i egen produksjon Eksempel: bønder har ikke rapporteringsplikt ved ansettelse av utenlandske bærplukkere. Dersom vedkommende bonde tar på seg oppdrag med å plukke bær for andre bønder blir det rapporteringsplikt.

9 Skatteplikt til Norge Utenlandske næringsdrivende - skatteplikt til Norge dersom vedkommende har fast driftssted her Utenlandske arbeidstakere hos utenlandske næringsdrivende uten fast driftssted – skatteplikt til Norge dersom oppholdet er minst 183 dager i løpet av en 12-måneders periode Utenlandske arbeidstakere hos norske arbeidsgivere - skatteplikt til Norge fra første dag Fast driftssted i bygg/anlegg: Prosjektet har en viss varighet. Kravet til varighet varierer i forskjellige skatteavtalter: Norden: 12 mnd, Polen 18 mnd, Estland 6 mnd. Skatteavtalenes

10 Innleie av utenlandsk arbeidskraft
Ved innleie av arbeidskraft fra utlandet vil vedkommende arbeidstakere bli skattepliktig til Norge fra første dag. Den utenlandske arbeidsgiveren har ansvar for å oppfylle alle forpliktelser overfor norske skattemyndigheter (rapportering av ansatte, skattetrekk, arbeidsgiveravgift) Norsk oppdragsgiver solidarisk ansvarlig for betaling av eventuelt ubetalte skatter og avgifter Solidaransvar: Skattebetalingsloven § 3

11 Innleie av utenlandsk arbeidskraft
Arbeidstakeren skal sende inn selvangivelse med opplysninger om inntekt opptjent i Norge

12 Innleie av utenlandsk arbeidskraft - merverdiavgift
Snudd avregning – innleier må selv beregne og betale merverdiavgift vedrørende vederlag til utenlandsk utleieselskap. Innleier kan deretter fradragsføre avgiftsbeløpet dersom de innleide arbeidstakerne benyttes i avgiftspliktig virksomhet

13 Aktuelle problemstillinger - utland
Arbeidstaker / selvstendig oppdragstaker Arbeidstaker Skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv Rapporteringsplikt til Sfu v/tjenesteoppdrag Selvstendig oppdrag Plikt til å rapportere oppdraget til Sfu Definisjon på selvstendig næringsdrivende: folketrygdolvens § 1-10: Det skal blant annet tas hensyn til: omfanget av virksomheten, ansvar for resultatet, arbeidstakere, fast forretningssted, økonomisk risiko, egne driftsmidler

14 Aktuelle problemstillinger - utland
Innleie av arbeidskraft / oppdrag om utføring av tjenester Innleie medfører blant annet: Rapporteringsplikt til Sfu Plikt til norsk skatt fra 1. dag Arbeidsgiveravgift Skattetrekk Selvstendig oppdrag Rapporteringsplikt

15 Oversikt regler Rapporteringsplikt til SFU Foreta skatte- trekk?
Beregne arbeidsgiver avgift? Beregne merverdi- For norske næringsdrivende Rf 1198 (arbeidstakere) Rf 1199 (næring) Oppdrag til utenlandsk næringsdrivende (ikke leie av arbeidskraft) Ja (se merk. 1) Nei Utenlandske ansatte (se merk. 2) Innleie av utenlandsk arbeidskraft fra utenlandsk utleiefirma (se merk. 3) (se merk. 5) Innleie av utenlandsk arbeidskraft fra norsk utleiefirma For norske privatpersoner (ikke næringsdrivende) Oppdrag til utenlandske næringsdrivende (ikke leie av arbeidskraft) Lønn til utenlandske arbeidstakere, generelt (unntak, se merk.4) Lønn til utenlandske arbeidstakere v/arbeid i hjemmet – jf. merk. 4)

16 Merknad 1): Plikten til innrapportering påhviler både oppdragsgiver og oppdragstaker. For å unngå dobbeltrapportering kan partene avtale at bare en av dem rapporterer. Merknad 2): Plikt til å innrapportere dersom utenlandsk ansatt benyttes til å utføre oppdrag for andre. Merknad 3): Innleier har solidaransvar med utleiefirmaet vedrørende skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Må forvisse seg om at regelverket følges. Merknad 4): Ved arbeid i hjemmet kan det benyttes en forenklet oppgjørsform, og det er ikke plikt til å beregne arbeidsgiveravgift. En rekke vilkår må imidlertid være oppfylt for at denne metoden kan benyttes, blant annet: Samlet vederlag (inklusive naturalytelser) må ikke overstige kr ,-. Arbeidet må skje i tilknytning til hjem eller hytte (kan ikke benyttes ved oppføring av ny bolig) Arbeidsgiveren må v ære privatperson – ingen inntektsfradrag for utbetalt lønn. Avtalen må være mellom private Merknad 5): Ved innleie av utenlandsk arbeidskraft vil en få ”snudd avregning”. Innleier må selv beregne avgift. Gjelder tjenester som etter norsk regelverk er avgiftspliktige (ikke helsetjenester, sosialtjenester eller undervisningstjenester)


Laste ned ppt "Utenlandsk arbeidskraft"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google