Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inntakskontoret bidrar med tall og erfaringer Fagopplæringen bidrar med tall, prognoser og erfaringer (innhentet fra arbeidslivet, intensjonsavtaler) Skolene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inntakskontoret bidrar med tall og erfaringer Fagopplæringen bidrar med tall, prognoser og erfaringer (innhentet fra arbeidslivet, intensjonsavtaler) Skolene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inntakskontoret bidrar med tall og erfaringer Fagopplæringen bidrar med tall, prognoser og erfaringer (innhentet fra arbeidslivet, intensjonsavtaler) Skolene melder inn ønsker Forum for fagopplæring (FOFA) og Samfunnskontraktgruppen gir innspill og bidrar med sine erfaringer. NB Saken handler om tilbudsstrukturen - ikke dimensjonering Men tilbudene har konsekvenser for søkningen – og dermed dimensjoneringen Men det er elevene som i hovedsak bestemmer dimensjoneringen gjennom sin lovfestede rett! Prosess - tilbudsstruktur

2 Når tilbudene er gjort søkbare, styrer elevene dimensjoneringen Ønsker vi å redusere antallet innenfor et utdanningsprogram må tilbudet tas vekk fra en eller flere skoler 85% innfrielse av elevenes førstevalg handler mest om skole, - lite om dimensjonering (1 av 3 gjelder) Rådgivning gir effekt på individnivå, men liten effekt på dimensjonering. (unntak kanskje DH) Elevenes rettigheter – 1 av 3 ønsker

3 For få læreplasser innenfor de fleste yrkesfagene EL - TP - SS - HO - DH og delvis BA Men vi ønsker at flere skal velge yrkesfag! Hvorfor ønsker skolene dette? Hvorfor ønsker også næringslivet dette? Hvorfor ønsker til dels fylkeskommunen dette? Skolene, næringslivet og fylkeskommunen har på hvert sitt område behov for/fordeler av dette, ut i fra den enkeltes rolle. Vanskelige sammenhenger

4 1.Inntaket til videregående opplæring for 2014/15 tas til orientering 2.Tilbudsstrukturen for 2015/16 dimensjoneres i henhold til målet om 85% innfrielse av elevenes førstevalg, elevenes rettigheter og til de økonomiske rammene som blir fastsatt i budsjettet for 2015. Utdanningstilbudet skal dessuten være i størst mulig samsvar med bransjenes behov for kompetanse og tilgjengelige læreplasser. 3.Det utarbeides en oversikt over antall læreplasser i forhold til sysselsettingen innenfor de forskjellige utdanningsprogrammene, sammenlignet med de øvrige fylkene i landet. Vedtak HU 29.oktober 2014

5 4.Tilbudet innenfor Hudpleie Vg2 og Vg3 ved Horten videregående skole legges ned. 5.Tilbudet innenfor Reiseliv Vg2 (Service og samferdsel) ved Horten videregående skole legges ned. 6.TAF tilbudet ved Sandefjord videregående skole utvides til også å omfatte Restaurant- og matfag 7.TAF tilbudene ved Færder videregående skole evalueres. 8.Det opprettes et treårig løp fram til studiekompetanse innenfor Service og samferdsel ved Greveskogen videregående skole Vedtak HU, forts.

6 9.Det opprettes et treårig løp fram til studiekompetanse innenfor Helse og oppvekst ved Nøtterøy videregående skole. 10. Det opprettes et treårig løp fram til studiekompetanse innenfor Service og samferdsel og Helse og oppvekst ved Sandefjord videregående skole. 11.Det opprettes et treårig løp fram til studiekompetanse innenfor Service og samferdsel ved Thor Heyerdahl videregående skole. 12.Skolenes forslag til plasstall tilpasses etter prognoseinntaket i forhold i punkt 2. Vedtak HU, forts.

7 Yrkesopplæringsnemnda gir råd til Hovedutvalget, disse rådene «skal det legges avgjørende vekt på» Hovedutvalget oppretter og legger ned tilbud Utdanningsprogram og programområde (etter råd fra Yrkesopplæringsnemnda) Administrasjonen dimensjonerer i tråd med lovens krav og politiske føringer Administrasjonen kan vedta å ikke igangsette tilbud Myndighet og beslutning


Laste ned ppt "Inntakskontoret bidrar med tall og erfaringer Fagopplæringen bidrar med tall, prognoser og erfaringer (innhentet fra arbeidslivet, intensjonsavtaler) Skolene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google