Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark Startkurs for rådgivere 19.sept 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark Startkurs for rådgivere 19.sept 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark Startkurs for rådgivere 19.sept 2012

2 Årshjul – skoletilbud - inntak 1.febr. Søknadsfrist særskilt 1.Mars Søknadsfrist ordinært 15.april, frist for endring 31.12 01.07 01.10 Tidlig mai – 1.Justering av Skoletilbudet HK Ca 16.mai – første inntak Tidlig juli 2.Justering AU HK 2.inntak Ca 3.august 3.inntak Skoletilbudet Tidlig nov – Y-nemnda HK FU, Fylkestinget

3 Faktorer som påvirker skoletilbudet: 1.Inntaksregler/områder 2.Skolenes kapasitet 3.Elevutvikling og sammensetning av kjønn 4.Elevenes rettigheter, jfr opplæringslova 5.Elevenes forutsetninger 6.Arbeidslivets behov 7.Økonomiske rammer

4 Ad.1 Inntaksregler/områder i Telemark

5 Ad 3 Elevtallsutvikling

6 - 14 jenter - 28 gutter -18 jenter +15 jenter + 46 gutter - 31gutter - 18 jenter - 9 gutter Liten økning - 17 gutter Endring i rekrutteringsgrunnlaget fra grunnskolen i Telemark 2012 i forhold til 2011

7 «Frafall» fra Vg1 til Vg2 Fra 2008 til 2009 Fra 2010 til 2011 Idrett 8,710,6 Musikk/dans/drama 11,77,8 Studiespesialisering 2,26,5 Studiespesialisering m/form 41,257,7 Bygg- og anleggsteknikk 29,922,0 Design og håndverk 32,742,9 Elektrofag 15,517,5 Helse- og sosialfag 10,38,4 Medier og kommunikasjon 9,513,6 Naturbruk 20,425,5 Restaurant- og matfag 21,717,9 Service og samferdsel -37,1-37,0 Teknikk og industriell prod. 18,323,8 11,312,3

8 Ad 4 Elevenes rettigheter  Opplæringslova § 3-1 Ungdom har rett til: • Tre års vgo eller mer, dersom læretiden i det enkelte lærefag fastsett det. • Hele retten må takast ut i løpet av en sammenhengene periode på 5 år og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år • Retten blir utvidet med ett år ved omvalg • Elever med spesialundervisning, har rett til vgo i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Gjelder også minoritetsspråklige • Søker har rett til inntak på ett av tre utdanningsvalg som de har søkt på Vg1 • Etter Vg1 har søker rett til to års videregående opplæring som bygger på Vg1 Streng praktisering av lovverket (økonomiske rammer)

9 Elevenes rettigheter  Ungdomsrett  Voksenrett Oppl.lova §4A-3  Fullføringsrett  Ikke rett  Kompetanse: • Studiekompetanse • Yrkeskompetanse m/u fag/-svennebrev • Grunnkompetanse

10 Søkernes ønsker 2006200720082009201020112012 Søkere til Vg1 87,78890 88,486,588,6 Tilbud på første ønske:

11 Yrkesfaglige utdanningsprogram  Hovedmodellen • Full kompetanseLærlinger • GrunnkompetanseLærekandidater  Særløpsfag  Avviksfag  Full opplæring i bedrift 2 år i skole2 år i bedrift 3 år i bedrift1 år 3 år i skole1 1/5 år 4 år i bedrift, kombinert med teori

12 Ad 6. Arbeidslivets behov  Noe uforutsigbart  Opplæringskontorene med fler • Flere har/har hatt prosjekter for å kartlegge framtidens behov • Inngått samfunnskontrakt med Nelfo Per i dag: 725 søkere, 508 har fått læreplass  Startet en neddimensjonering innen TIP- området 2011/12 og viderefører denne i 2012/13  meny over søkbare lærefag etter Vg1, fleksibelt opplæringsløp. Eks maler, møbelsnekker… innen programområder vi ikke tilbyr på Vg2.

13 Ad 7 Økonomiske rammer  Ansvar 2, reduksjon i ramma • 10 mill i 2012 • 15 mill i 2013  Innsparingene må gjøres gjennom skoletilbudet Hvordan best løse dette? 803

14 Pågående prosesser  Skoletilbud 2020 • Utdanningsprogram • Antall skoleenheter • Skyss/ inntaksregler  Sak om økte rettigheter  Sak om tidlig inntak


Laste ned ppt "TELEMARK FYLKESKOMMUNE Skoletilbudet i Telemark Startkurs for rådgivere 19.sept 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google