Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

• Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant- og næringsmiddelfag • Helse- og sosialfag • Design, medier og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "• Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant- og næringsmiddelfag • Helse- og sosialfag • Design, medier og."— Utskrift av presentasjonen:

1 • Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant- og næringsmiddelfag • Helse- og sosialfag • Design, medier og håndverksfag • Service og samferdsel • Naturbruk • Studiespesialisering • Idrettsfag • Musikk, dans, drama • Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant og matfag • Helse- og sosialfag • Design og håndverk • Medier og kommunikasjon • Service og samferdsel • Naturbruk • Studiespesialisering • Idrettsfag • Musikk, dans, drama Først litt opprydding i navn mm St. m. 30 - 11 utdanningsprogram, nå 12 utdanningsprogram

2 Videregående opplæring: en innføring av nye betegnelser, jf St.meld. nr. 30 Kultur for læring Gjeldende ordningNye betegnelser StudieretningUtdanningsprogram KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag Studieretningsfag og valgfagFelles programfag, valgfrie programfag, prosjekt til fordypning Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Utdanningsprogram for studiespesialisering Studieretning for salg og serviceUtdanningsprogram for service og samferdsel

3 Stab 5+1 Faglig råd Vurdering Statistikk/Analyse Faglig råd EU Faglig råd Europass Juss Info Læremiddel Veiledning Finans/forvaltning Team for fag- og yrkesopplæring Organisering av yrkesopplæringen

4 Hva skjer med IKT driftsfaget? UFD (brev til utdanningsdirektoratet) •Læreplanen for IKT driftsfag har ikke lenger en naturlig plass som en del av studiespesialiserende utdanningsprogram og overføres som helhet til det yrkesfaglige utdanningsprogrammet som lærefaget skal tilhøre. SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen) •SRY bestemmer etter forslag fra Utdannings- direktoratet og de faglige rådene for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i hvilket utdannings- program de ulike fagene skal ligge

5 Dagens IKT-driftsfag blir delt service og samferdsel elektrofag •Brukerstøtte Programvare IKT-infrastruktur Planlegging/veiledning •Maskinvare Teknisk nettverksdrift Teknisk systemvedlikehold

6 Forslag til struktur for S&S

7 Struktur – yrkesfaglige utdanningsprogram

8 VG1 IKT-brukersystemer VG2 IKT-infrastruktur og kontorstøttesystemer VG3 Opplæring i bedrift IKT-servicemedarbeider Kompetanseplattform

9 Framdrift i arbeidet Kompetanseplattform VG3 - ferdig Programfag og læreplaner VG1 – til høring mai 05 Programfag og læreplaner VG2 – til høring mai 06

10 IKT-servicefaget Kompetanseplattform for fagarbeider Daglig arbeid IKT-servicefaget omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT- infrastruktur. En IKT-servicefaglært vil få utstrakt kontakt med andre mennesker på alle nivåer i og utenfor virksomheten. For å løse problemer som brukerne har, vil det være viktig med gode evner til å kommunisere. Det legges derfor vekt på systematisk og nøyaktig arbeid, både selvstendig og i samarbeid med andre. Kompetanseplattform for IKT-servicefaget

11 Den IKT-servicefaglærte har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder: Kompetanseplattform for IKT-servicefaget forts. •virksomhetens IKT-infrastruktur •kommunikasjon •informasjonssikkerhet •etikk og personvern •forskrifter, lover og avtaler •installasjon, bruk og vedlikehold av programvare •rådgivning, veiledning og opplæring i bruk av IKT-systemer •service og brukerstøtte •engelsk •skriftlig og muntlig framstilling •evne til å tenke nytt og være kreativ

12 Prosjektleder: Roger Nordahl Medlemmer: Svein Willy Albertsen, Tromsdalen vgs Gitte Astrup Aud Elin Finstad, Steinkjer vgs Læreplangruppe i S&S Læreplangruppa trekker inn kompetanse der de trenger det for å utarbeide læreplaner Innspill til: lareplan@utdanningsdirektoratet.nolareplan@utdanningsdirektoratet.no


Laste ned ppt "• Teknikk og industriell produksjon • Elektrofag • Bygg- og anleggsteknikk • Restaurant- og næringsmiddelfag • Helse- og sosialfag • Design, medier og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google