Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen
Hva kan JEG bli, da? Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen

2 Målet med kvelden Informasjon om videregående skole
Øvelse i å se muligheter Finne frem i informasjonsjungelen Vite om nettsider Du skal kunne bidra i veiledningen av din ungdoms valg av videregående opplæring

3 Lover og rettigheter (opplæringsloven)

4 Lover og rettigheter De som går ut av grunnskolen har rett til:
Inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram i fylket man bor i 3 års videregående opplæring i skole og/eller bedrift innenfor en 5-års periode Retten må tas ut innen det året eleven fyller 24 år

5 Lover og rettigheter Skolen plikter å gi eleven rådgivning knyttet til yrkes og utdanningsvalg, jf forskrift til opplæringsloven § 22-3. Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande, jf forskrift til opplæringsloven §22-4

6 Ord og uttrykk Studiekompetanse: Det faglige grunnlaget for å søke opptak til høyskole og universitet Yrkeskompetanse: Å være utdannet til å utøve et yrke Vg1 = 1. året Vg2 = 2. året Vg3 = 3. året (eller læretiden)

7 Utdanningsprogrammene
Studieforberedende: Studiespesialisering Studiespesialisering med formgivingsfag Idrettsfag Musikk, dans og drama

8 Utdanningsprogrammene
Yrkesforberedende: Bygg og anleggsteknikk (BA) Design og håndverksfag (DH) Elektrofag (EL) Helse og sosialfag (HS) Medier og kommunikasjon (MK) Naturbruk (NA) Restaurant- og matfag (RM) Service og samferdsel (SS) Teknikk og industriell produksjon (TIP)

9 Utdanningsprogrammene
Kombinasjonsløp Medier og kommunikasjon (MK) Naturbruk (NA) Helse og sosialfag studieforberedende 3-årig (TIP studieforberedende 3-årig Elektrofag studieforberedende TAF –Teknisk allmennfag 4-årig

10 Påbygg til generell studiekompetanse
Et år med mye teori (matte, norsk, naturfag, historie og kroppsøving) Kan tas etter 2 år på et yrkesforberedende program Kan også tas etter endt læretid

11 4.skoleår. Påbygging til generell studiekompetanse
Y - veien Fag - / svennebrev 4.skoleår. Påbygging til generell studiekompetanse Yrkeskompetanse Universitet/Høgskole 3. og 4. år: Opplæring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre år i skole) 3. skoleår: Vg3 3. skoleår: Påbygging til generell studiekompetanse 2. skoleår: Vg2 2. skoleår: Vg2 1. skoleår: Vg1 1. skoleår: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram

12 Strukturen i videregående opplæring
Lærling/lærekandidat i bedrift (Full opplæring i bedrift 4 år) 12

13 Alternative opplæringstilbud
Alternativ opplæring i store grupper/små grupper Innføringsår for minoritetsspråklige Studiespesialisering for minoritetsspråklige Full/delvis opplæring i bedrift (lærling/lærekandidat) Grunnkompetanseløp APO store grupper/ABO små grupper Bruker ikke av retten sin. Søknadsfrist 1.februar. 4) Kan være vanskelig for en 16-åring å stå på egne bein uten en skole som backer opp. Noen løp kan søkes om å bruke 2 år på første år

14 Tilpasningsmuligheter
Mer praksis Ekstra tid Færre fag Praksisbrev

15 Foresatte kan: Oppmuntre, støtte og veilede ungdommene i sine valg
Vise interesse for skolearbeid og fravær Bli kjent med egne barns sterke sider Hjelpe eleven å jobbe jevnt og trutt med skolearbeid Drøfte muligheter og begrensninger med ungdommen

16 Nettsteder: www.vilbli.no www.jobbfeber.no www.utdanning.no


Laste ned ppt "Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google