Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hva kan JEG bli, da? Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hva kan JEG bli, da? Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hva kan JEG bli, da? Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen

2 2 Målet med kvelden •Informasjon om videregående skole •Øvelse i å se muligheter •Finne frem i informasjonsjungelen •Vite om nettsider •Du skal kunne bidra i veiledningen av din ungdoms valg av videregående opplæring

3 3 Lover og rettigheter (opplæringsloven)

4 4 Lover og rettigheter De som går ut av grunnskolen har rett til: •Inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram i fylket man bor i •3 års videregående opplæring i skole og/eller bedrift innenfor en 5-års periode •Retten må tas ut innen det året eleven fyller 24 år

5 5 Lover og rettigheter •Skolen plikter å gi eleven rådgivning knyttet til yrkes og utdanningsvalg, jf forskrift til opplæringsloven § 22-3. •Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivingstilbodet blir tilfredsstillande, jf forskrift til opplæringsloven §22-4

6 6 Ord og uttrykk •Studiekompetanse: Det faglige grunnlaget for å søke opptak til høyskole og universitet •Yrkeskompetanse: Å være utdannet til å utøve et yrke •Vg1 = 1. året Vg2 = 2. året Vg3 = 3. året (eller læretiden)

7 7 Utdanningsprogrammene Studieforberedende: •Studiespesialisering •Studiespesialisering med formgivingsfag •Idrettsfag •Musikk, dans og drama

8 8 Utdanningsprogrammene Yrkesforberedende: •Bygg og anleggsteknikk (BA) •Design og håndverksfag (DH) •Elektrofag (EL) •Helse og sosialfag (HS) •Medier og kommunikasjon (MK) •Naturbruk (NA) •Restaurant- og matfag (RM) •Service og samferdsel (SS) •Teknikk og industriell produksjon (TIP)

9 9 Utdanningsprogrammene Kombinasjonsløp •Medier og kommunikasjon (MK) •Naturbruk (NA) •Helse og sosialfag studieforberedende 3-årig •(TIP studieforberedende 3-årig •Elektrofag studieforberedende •TAF –Teknisk allmennfag 4-årig

10 10 Påbygg til generell studiekompetanse •Et år med mye teori (matte, norsk, naturfag, historie og kroppsøving) •Kan tas etter 2 år på et yrkesforberedende program •Kan også tas etter endt læretid

11 Yrkeskompetanse Fag-/ svennebrev 3 studieforberedende utdanningsprogram 2 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skole å r: Vg1 9 yrkesfaglige utdanningsprogram 1. skole å r: Vg1 2. skole å r: Vg2 3. og 4. å r: Oppl æ ring i bedrift (eller yrkesutdanning over tre å r i skole) 4.skoleår. P å bygging til generell studiekompetanse Universitet/H ø gskole 2. skole å r: Vg2 3. skole å r: P å bygging til generell studiekompetanse 3. skole å r: Vg3 Y - veien

12 12 Strukturen i videregående opplæring Lærling/lærekandidat i bedrift (Full opplæring i bedrift 4 år)

13 13 Alternative opplæringstilbud •Alternativ opplæring i store grupper/små grupper •Innføringsår for minoritetsspråklige •Studiespesialisering for minoritetsspråklige •Full/delvis opplæring i bedrift (lærling/lærekandidat) •Grunnkompetanseløp

14 14 Tilpasningsmuligheter • Mer praksis • Ekstra tid • Færre fag • Praksisbrev

15 15 Foresatte kan: •Oppmuntre, støtte og veilede ungdommene i sine valg •Vise interesse for skolearbeid og fravær •Bli kjent med egne barns sterke sider •Hjelpe eleven å jobbe jevnt og trutt med skolearbeid •Drøfte muligheter og begrensninger med ungdommen

16 16 Nettsteder: www.vilbli.no www.jobbfeber.no www.utdanning.no www.skoletest.no www.nav.no www.udir.no www.denvirkeligeverden.no www.yrke.no


Laste ned ppt "1 Hva kan JEG bli, da? Øvelse i utdanningsvalg for foresatte i grunnskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google