Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæringsseksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæringsseksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæringsseksjonen

2 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære Grunn – kompetanse 2 år på skole 3 år på skole 2 år lære – kandidat 30Mnd30Mnd Opplæring Kompetansebevis Lærling Lærekandidat Påbygg4, Fagskole, høgskole Videregående skole Skole YSK Lære Praksis Kandidat /privatist 1 - 1,5 år Verdiskapning Praksis + Tverrfag eks. på vg3 nivå Skole/ lærling Dokumenta- sjonsordning

3 Lærling, mål om fag- og svennebrev •Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått (2+2 løp) •1+3, 0+4 løp får tilbud om fellesfag og Vg3 i lærefaget på lærlingskolen •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Lærlingen får kontrakt •Lærlingen får lønn •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 2 + 2 3 + 1 4 + 0

4 Fag- og svennebrev med studiekompetanse YSK er yrkes og studiekompetanse 4 år skole/ lære YSK TAF YSK 4S`er Færder videregåendeskole TAF. Fag- svennebrev med spesiell/ generell studiekompetanse Sandefjord videregående skole 4 Sèr (vg2 eksamen) Fagbrev med generell studiekompetanse. Greveskogen videregående skole Fagbrev med generell studiekompetanse. 4 år skole/ lære Vekslingsmodell YSK Fag- og svennebrev med Vg3/Vg2 programfag Fag- og svennebrev med yrkesfagteori

5 LÆREKANDIDAT – målsetting er kompetanseprøve •Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) •Planen justeres i løpet av læretiden •Ingen krav til teori (programfag og fellesfag). Kan søke spesielt på lærlingskolen •Får opplæringskontrakt •Lærekandidaten får lønn •Samarbeidsavtale med NAV •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale •Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 4 + 01 + 3 2 + 2

6 Lærekandidat fra grunnkompetanse •Gjennomført 2 år grunnkompetanse •Tilbud innen alle videregående skoler i Vestfold •2 år på skole med programfag, mye praksis, 2 t kroppsøving og andre fagkombinasjoner •Blir lærekandidat etter 2 år •Går opp til kompetanseprøve •Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT •Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Grunn- Kompetanse 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Kompetansebevis

7 Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift Modell 1 Modell 2 Modell 3 Grunn- Kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling 30 mnd Lærekandidat 24 mnd Lærling Kompetansebevis Fag- /svennebrev

8 Modell 1  2 år på skole med grunnkompetanse  2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat  Kompetansebevis. Grunn- Kompetanse 2 år Lærekandidat 24 mnd Kompetansebevis

9 Modell 2  2 år grunnkompetanse i skole  Bestått programfag, starter som lærekandidat  Overgang fra lærekandidat til lærling: - Læretiden vurderes individuelt  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Grunn- Kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling Fag- /svennebrev

10 Modell 3  2 år grunnkompetanse, bestått programfag  Lærling, 30 mnd.  Grunnkompetanse gir 9mnd. godkjenning pr år i lærefaget pga manglende fellesfag  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev Fag- /svennebrev Lærling 30 mnd Grunn- Kompetanse 2 år

11 Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve; Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12  25% lenger tid enn læretid i faget  Bestått, Vg3 teori eksamen i faget. Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget). Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP. Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.

12 Praksiskandidat Privatist- og dokumentasjonsordning •Dokumentere 25% praksis utover normal læretid i faget •Får godskrevet tidligere opplæring etter fastsatte regler. •Eneste teorikrav er bestått Vg3 i lærefaget •Eksamen i Vg3 fag avholdes 2 ganger pr år av Vestfold fylkeskommune •Skjema – Oppmelding til fag-/ svenneprøve ligger på vår nettside (vfk.no) Praksis Kandidat/ privatist Læretid + 25% Fag-/ svennebrev

13 PRAKSISBREV KANDIDAT - målsetting «Praksisbrev» etter 2 år Praksisbrev- kandidat 2 år Kompetanse- bevis •Under revidering – igangsettes tidligst i 2015 •Søkbart direkte fra grunnskolen •Krav til teori ( 3 fellesfag) •Får opplæringskontrakt •Lønn etter avtale •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale •Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som lærling eller praksiskandidat


Laste ned ppt "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæringsseksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google