Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagarbeider i bibliotek

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagarbeider i bibliotek"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagarbeider i bibliotek
Hva er nå det for noe?

2 Fagarbeider i bibliotek
Kunnskapsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsråder for yrkesfagene- SRY Faglige råd Yrkesopplæringsnemnda i fylkene Prøvenemnder Klagenemnd

3 Et råd for hvert programområde
Design og håndverk Bygg- og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Elektro fag Medier og kommunikasjon Helse og sosial fag Service og samferdsel Restaurant- og matfag Naturbruk

4 Mandat for faglige råd Formål:
De faglige rådene er rådgivende organ, og representerer ressurser innen sine faglige ansvarsområder i fag- og yrkesopplæringen. Gjennom selvstendig initiativ og oppgaver i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, skal rådene arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkelts og samfunnets behov for kompetanse.

5 Sammensetning, oppnevning og organisering
De faglige rådene oppnevnes av Utdanningsdirektoratet for inntil fire år av gangen De faglige rådene skal være sammensatt av like mange representanter fra arbeidstaker og arbeidsgiversiden. Inntil en tredjedel av rådet kan bestå av pedagogisk personale og representanter fra utdanningsmyndighetene. Rådet skal ha faglig kompetanse og se sammenhenger på tvers av bransjer og strukturen i opplæringen. De faglige rådene skal samarbeide seg i mellom og med SRY

6 Kontor og adminiastrasjons faget Strukturen for lærlinger
Vg Vg Vg3 Verdiskapning Opplæring To pluss to

7 Kontor og administrasjons faget
Det å være lærling Lærling som ressurs Hvordan vi lærer

8 Kontorservice Mål for opplæring er at lærlingen skal kunne:
Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere administrative og kontortekniske oppgaver i samsvar med instrukser, rutiner, prosedyrer og gjeldende regelverk. Gjøre rede for virksomhetens organisering, strategi og mål. Utføre kundebehandling ved å tilpasse serviceleveranser til kunder og brukere

9 Kontorservice Bruke virksomhetens kundeoppfølgingssystemer i kundebehandlingen og servicearbeidet Bruke å vurdere informasjon fra manuelle og digitale informasjonskilder i serviceleveranser og kontoradministrativt arbeid Profilere virksomheten i møter med kunder og brukere Arbeide i samsvar med virksomhetens etiske normer og regelverk for helse, miljø og sikkerhet

10 Kontorservice Beskrive virksomhetens rutiner for personalforvaltning og utføre enkle personaladministrative oppgaver Virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt Vurdere endringer i arbeidssituasjonen og komme med forslag til forbedringer Arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i kontor- og administrasjonsfaget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

11 IKT-tjenester Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:
Bruke IKT-tjenester ved kommunikasjon med kunder og brukere Beskrive og bruke virksomhetens rutiner for kunnskapsorganisering og kunnskapsflyt Veilede i bruk av virksomhetens IKT-tjenester Bruke virksomhetens kontorstøtte- og kontortekniske hjelpemidler ved utføring av kontoradministrative oppgaver

12 IKT-tjenester Bruke IKT-tjenester i samsvar med gjeldende regelverk om personvern og arbeidsmiljø Bruke kontorstøttesystemer for innhenting, bearbeiding, katalogisering og lagring av informasjon

13 Økonomi Bruke virksomhetens økonomisystemer til innkjøp, budsjettarbeid, regnskap, lønnsutbetaling og personalrelaterte oppgaver Bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative rutiner

14 Fagprøven Fagprøven består av en teoretisk og en praktisk del
Det er samme prøven for en lærling og en praktiskkandidat Lærlinger har godkjent teoridel gjennom vg1 og vg2 Praksiskandidaten må bestå teoridelen før de får gå opp til fagprøven

15 Fagprøven Tema til fagprøven
Førstelinjetjenesten, Konferanse for ansatte i bibliotek,Ansettelse av kontorsekretær Velkommen til ny lærlig, Innrede kontor og kostnadsberegne, Oppgavene til arbeidsmiljøutvalget og verneombud Organisasjonen, Postgangen

16 Fagprøven Fagprøven vurderes etter Følgende kriterier:
Planlegging Gjennomføring Dokumentasjon Vurdering

17 Hvordan ta lærlinger inn i bibliotekene?
Bli godkjent lærebedrift Inntakskontoret fylke Anosere ledig læreplass


Laste ned ppt "Fagarbeider i bibliotek"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google