Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon Akershus 25. April 2012 Karin Lund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon Akershus 25. April 2012 Karin Lund."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon Akershus 25. April 2012 Karin Lund

2 Fagbrev • Fag og yrkesopplæringen • Hovedmodell: 2+2 - 2 år i skole og 2 år som lærling i bedrift • ni programområder • Programområdet service og samferdsel • - 9 fagbrev, blant annet: Kontor og administrasjons- • faget og IKT servicefag • Trepartssamarbeid gjennom blant annet SRY (Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og faglige råd - et faglig råd for hver av de ni programområdene

3 Fagbrev forts. • Programområde service og samferdsel • Vg1 Service og samferdsel • Vg2 IKT- servicefag Reiseliv Salg, service og sikkerhet Transport og logistikk • Vg3 IKT-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Logistikkfaget Reiselivsfaget Resepsjonsfaget Salgsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram

4 Fagbrev forts. Antall søker til programområdet Service og samferdsel per 1. mars For skoleåret 2012/2013 • Vg1 - 3 345 • Vg2 - 4 594 • Vg3 - 2 024 – Kontor- og administrasjonsfaget - 249 IKT-servicefag - 565 • Det er ingen vesentlige endringer i antall søkere i dette programområdet • Søkningen til påbygging til generell studiekompetanse forsetter å øke

5 Praksiskandidatordningen • Praksiskandidatordningen hjemlet i Opplæringslovens §3-5 og i forskriften til loven • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning som gir mulighet for å ta fagbrev på grunnlag av lang og relevant/allsidig praksis • Praksiskandidaten må dokumentere tilstrekkelig allsidig teori og praksis i faget i læreplanen på Vg3-nivå. • Må dokumentere minst 25% lengre praksis enn læretiden – normalt vil det si minst 60 mnd (5 år) • Før praksiskandidaten melder seg opp til fagprøven, må en ha bestått en egen teorieksamen • Eksamen skal prøve i hvor stor grad praksiskandidaten har nådd målene som er fastsatt i læreplanene for Vg1, Vg2 og Vg3 som lærefaget bygger på og som er relevant for lærefaget

6 Praksiskandidatordningen forts. • Det er flere kursarrangører, både privat og offentlig, som arrangerer teorikurs for praksiskandidater • Fylkeskommunen har ansvaret for praksiskandidatordningen • Fagopplæringskontoret i det enkelte fylke gir informasjon og bistår om veien fram til fagbrev • Utdanningsmyndigheten i fylket har ansvaret for vurdering av realkompetanse • Seksjonen nasjonalt og i fylket skal så langt som mulig også informere og bistå medlemmene i spørsmål knyttet til praksiskandidatordningen

7 Fagskole • Hjemlet i lov om fagskoleutdanning • En tertsiærutdanning - ligger på nivå mellom videregående utdanning og høyskoleutdanning • Bygger på fagbrev • Fagskolene skal gi yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse • Med yrkesrettet menes utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet • Studiet kan organiseres som - heltid - deltid - og som nettstøttet opplæring

8 Fagskole forts. Hvorfor fagskoleutdanning • En karrierevei for de som har valgt en fagutdanning • Ulike videreutdanningstilbud • Gir kompetanseheving innenfor fagområdet • Vil styrke konkurransen i arbeidsmarkedet • Målsetting om avkorting til høyere utdanning • Vil kunne få uttelling til høyere lønn – sentralt og lokalt

9 Fagskole forts. Lov om fagskoleutdanning Lovens formål (§1) • Etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger • Bidra til at studenter ved fagskolerutdanninger får tilfredsstillende vilkår Lovens virkeområde (§1) • Med fagskoleutdanning menes korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum 2 studieår


Laste ned ppt "FAGBREV PRAKSISKANDIDATORDNINGEN FAGSKOLE Fagforbundet, Seksjon kontor og administrasjon Akershus 25. April 2012 Karin Lund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google