Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæring seksjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæring seksjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæring seksjonen

2 Lærekandidat 4 år – ingen krav til teori Lærling 4 år + fellesfag Vg1 og Vg2 + eksamen i Vg3 i lærefaget Lærling 3 år + fellesfag Vg2 + eksamen i Vg3 lærefaget Lærling 2 år Skole Vg2 Skole Vg1 Skole Vg1 Fag-/ svennebrev Høyere studier Lærekandidat 2 år Lærekandidat 3 år Praksis Kandidat ; 25 % relevant praksis utover normal læretid + Vg3 eksamen i lærefaget K O M B P E E V T I A S N S E

3 LÆRLING – målsetting er fag-/svennebrev •Alle fag fra vg 1 og vg 2 skal være bestått (2+2 løp) •1+3, 0+4 løp får tilbud om fellesfag og Vg3 i lærefaget på lærlingskolen •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Lærlingen får kontrakt •Lærlingen får lønn •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 2 + 2 3 + 1 4 + 0

4 Utprøving av ulike læreløp: skole – bedrift Målsetting: Både fagbrev og studiekompetanse 4 år skole/ lære TAF SSS Færder har igangsatt løp med TAF: spesiell studie- kompetanse + fagbrev. For mer info Sandefjord vgs har igangsatt SSS: generell studiekompetanse + fagbrev. For mer info.

5 LÆREKANDIDAT – målsetting er komtansebevis •Det utarbeides en individuell plan tilpasset kandidatens evner og forutsetninger (ILKP) •Planen justeres i løpet av læretiden •Ingen krav til teori (programfag og fellesfag). Kan søke spesielt på lærlingskolen •Får opplæringskontrakt •Lærekandidaten får lønn •Samarbeidsavtale med NAV •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale •Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat 2 år på skole 1 år på skole 4 år i lære 3 år i lære 2 år i lære 4 + 01 + 3 2 + 2

6 PRAKSISBREV KANDIDAT - målsetting «Praksisbrev» etter 2 år Praksisbrev- kandidat 2 år Kompetanse- bevis •Under revidering – igangsettes tidligst i 2015 •Søkbart direkte fra grunnskolen •Krav til teori ( 3 fellesfag) •Får opplæringskontrakt •Lønn etter avtale •Bedriften får tilskudd fra fylkeskommunen •Bedriften skal utarbeide arbeidsavtale •Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som lærling eller praksiskandidat

7 Praksiskandidat Privatist- og dokumentasjonsordning •Dokumentere 25% praksis utover normal læretid i faget •Får godskrevet tidligere opplæring etter fastsatte regler. •Eneste teorikrav er bestått Vg3 i lærefaget •Eksamen i Vg3 fag avholdes 2 ganger pr år av Vestfold fylkeskommune •Skjema – Oppmelding til fag-/ svenneprøve ligger på vår nettside (vfk.no) Praksis Kandidat/ privatist Læretid + 25% Fag-/ svennebrev

8 Lærekandidat fra grunnkompetanse •Gjennomført 2 år grunnkompetanse •Tilbud innen alle videregående skoler i Vestfold •2 år på skole med programfag, mye praksis, 2 t kroppsøving og andre fagkombinasjoner •Blir lærekandidat etter 2 år •Går opp til kompetanseprøve •Kan endres til lærling underveis i læreløpet etter faglig vurdering i samarbeid med skole og PPT •Mulig å bygge videre til fullt fag-/ svennebrev som praksiskandidat Grunn- Kompetanse 2 år Lære Kandidat 24 mnd Lærling 30 mnd Kompetansebevis

9 Fra grunnkompetanse til opplæring i bedrift Modell 1 Modell 2 Modell 3 Grunn- Kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Grunn - kompetanse 2 år Lærekandidat Lærling 30 mnd Lærekandidat 24 mnd Lærling Kompetansebevis Fag- /svennebrev

10 Modell 1  2 år på skole med grunnkompetanse  2 år i opplæring i bedrift, Lærekandidat  Sluttkompetanse, Kompetansebevis.

11 Modell 2  2 år grunnkompetanse i skole  Bestått programfag  Overgang fra lærekandidat til lærling: - Læretiden vurderes individuelt  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev

12 Modell 3  2 år grunnkompetanse, bestått programfag  Lærling, 30 mnd. læretid.  Fellesfagene kan tas på lærlingskolen  Alle fag må være bestått før fag-/svenneprøve.  Sluttkompetanse, fag-/svennebrev

13 Veien videre…. Fra Kompetansebevis til fag-/svennebrev Krav til praksiskandidater for å melde seg opp til fag-/svenneprøve; Opplæringslova § 3-5 og forskrift til opplæringslova § 11-12  25% lenger tid enn læretid i faget (60 mnd allsidig praksis i faget)  Bestått, Vg3 teori eksamen i faget. Tidligere opplæring i videregående skole vurderes i henhold til forskriftene (relevans i faget). Praksisfradrag vurderes i henhold til omfanget i individuell opplæringsplan, ILKP. Dvs. vurdering for fradrag av skole og opplæring i bedrift kan ha store variasjoner i antall måneder.


Laste ned ppt "ULIKE VEIER TIL FAG – OG SVENNEBREV Utdanningsavdelingen, fagopplæring seksjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google