Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi? Fagpolitisk konferanse NETF avd. Oslo 16. april 2010 Fagsjef Toril Laberg NETF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi? Fagpolitisk konferanse NETF avd. Oslo 16. april 2010 Fagsjef Toril Laberg NETF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi? Fagpolitisk konferanse NETF avd. Oslo 16. april 2010 Fagsjef Toril Laberg NETF

2 ”Dette er en reform som vi er enig i og som vi vil følge med interesse videre” Forbundsleder Mette Kolsrud 19. juni 2009, da reformen ble lagt frem

3 Samhandlingsreformen Bakgrunn Mer helse for hver krone Samhandling på grunn av, ikke på tross av Økende antall eldre ”Nye” typer sykdommer Forebygging Samhandling skal lønne seg

4 Samhandlingsreformen Lagt frem for Stortinget 19.6.2009 Behandles 27.04.2010 Ny, nasjonal helse- og omsorgsplan 2010 Ny, kommunal helse- og omsorgslov 2010 Nytt finansieringssystem fra 2012

5 1.Fragmenterte tjenester Lite koordinerte tjenester Brukere må selv styre samhandlingen Få systemer retter seg mot helheten i tjenestene Brudd og svikt i overgangen mellom tjenestene og nivåene

6 2. Demografisk utvikling 90 år og eldre 80-89 år 67-79 år

7 3. For lite forebygging For stort fokus på behandling av sykdommer og senkomplikasjoner, og for lite fokus på forbygging og reduksjon av kronisk sykdomsutvikling

8 4. Endringer i befolkning og sykdomsbildet Livsstilsykdommer Forventet økning av mennesker med kroniske lidelser Endringer i sosiale mønstre Befolkningens forventninger og rettigheter

9

10 Forslag til ”løsninger” Rett behandling - på rett sted - til rett tid 1.Pasientrollen 2.Kommunerollen 3.Økonomi 4.Spesialisthelse 5.Prioriteringer

11 1. Pasientrollen Utgangspunkt i pasient/brukers behov Lovfestet rett til en koordinator Systematisk pasientforløpsarbeid

12 2. Kommunerollen Helhetlige forløp i 1. linjetjenesten Fagutvikler Analyse og plan Proaktiv rolle

13 2. Kommunerollen Større enheter for samarbeid Samarbeid mellom kommuner og foretak Ny lov kommunale helse og omsorgstjenester Fastleger

14 3. Økonomi Kommunal medfinansiering Kommunalt ansvar for utskrivningsklare pasienter Fremtidig vekst i kommunene

15 4. Spesialisthelsetjenesten Understøtte og veilede kommuner Større grad av spesialisert kompetanse

16 5. Prioriteringer Tydeligere prioriteringer på tvers. Utvikle strategier på områdene IKT, utdanning og forskning for å imøtekomme utfordringene.

17 NETFs bidrag Forløpsgrupper; 6 av 17 Skriftlige innspill på 4 Dialogmøter

18 NETFs bidrag HOD KS Allmennlegeforeningen UNIO Norsk Fysioterapeutforbund

19 Hva med ergoterapeutene? Ergoterapeutenes roller blir mer differensiert Nye og ulike arbeidsplasser Ulike faglige modeller Ulike funksjoner, ulike stillinger Ikke enten eller, men både og

20 Hva med ergoterapeutene? Hva styrer våre prioriteringer? Hva styrer våre tiltak? Hvordan dokumenterer vi effekt? Hvordan oppfatter andre vår kompetanse? Yrkesprofil og funksjoner i dag – og i framtiden?

21 Hva med ergoterapeutene? Har vi gode nok teorier og modeller? Hvordan brukes de? Har vi virksomme metoder? Hva viser forskning? Omsettes forskning i praksis?

22 Behov for ergoterapeuter med Samfunnsforankring Systemforståelse Strategisk prioriterings-, planleggings- og påvirkningsevne

23 Vår største utfordring: Vise vår nytteverdi og lønnsomhet. Begrunne hvorfor vi gjør som vi gjør. Vise til resultater i tråd med brukernes og samfunnets behov.

24 Hva betyr ”diagnosen” i Samhandlingsreformen for NETFs fagpolitiske arbeid?


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen -betydning for ergoterapi? Fagpolitisk konferanse NETF avd. Oslo 16. april 2010 Fagsjef Toril Laberg NETF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google