Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Aksjon Lærebedrift Fellesprosjekt LO - NHO

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Aksjon Lærebedrift Fellesprosjekt LO - NHO"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Aksjon Lærebedrift Fellesprosjekt LO - NHO

2 Nasjonal Aksjon Lærebedrift
LO og NHO har et felles prosjekt for å øke antallet lærebedrifter. Hovedmål: Nasjonal Aksjon lærebedrift skal arbeide for å øke antallet læreplasser med 10% i prosjektperioden – Dette tilsvarer en økning av antallet lærekontrakter til samlet årlig løpende lærekontrakter. Vi har lykkes med å nå målsetningen i NAL når vi fokuserer på måltallet løpende lærekontrakter ved slutten av 2013. Som jeg tidligere var inne på viser formidlingstallene for 2013 en markant økning i antall lærekontrakter. Pr var det totalt løpende lærekontrakter og årets formidling er ennå ikke helt avsluttet. LO og NHO skal ikke ta æren alene for denne veksten, men vi tror at vi prosjektet har bidratt til å sette fag- og yrkesopplæringen på dagsorden. Prosjektet har vært sentralt initiert, men det er satt i gang en rekke lokale tiltak i nær alle fylker og vi vil motivere til at aktiviteten kan fortsette etter prosjektet slutt ved årsskiftet.

3 Handlingsplaner lokalt:
Sogn og Fjordane Næringsregion Vest har laget en egen ti-punkts liste som er overlevert fylkeskommunene ved fylkesordfører i de fire vestlandsfylkene. Sendt brev til samtlige bedrifter i to- tre av fylkene med henstilling om å ta inn lærlinger. Jobber med implementering av lærlingeklausuler. I tillegg er de ulike fylkene i gang med å kartlegge behovet for læreplasser og utarbeide handlingsplaner i hvert fylke. Møre og Romsdal Hordaland Rogaland Vest Agder Har et stort behov for å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Har søkt om "Farvemidler" fra NAV for sammen med Opplæringskontorene å bidra til flere fleksible opplæringsløp. Særlig fokus på flere lærekontrakter i salgsfaget og restaurant- og matfag. Aust Agder Telemark Definert og laget egne samfunnskontrakter for fire utvalgte bransjer sammen med bransjeorganisasjonene og Fylkeskommunen: Elektro, Byggfag, Prosessindustri og Helsefag. Levert handlingsplan. Etablere hospiteringsordninger for nye lærebedrifter. Hovedfokus på dimensjonering, antall læreplasser, alternativ vg3 og PTF. Vestfold Det er ansatt en person i Fylkeskommunen som skal jobbe med Nasjonal aksjon lærebedrift. Buskerud Har hatt kick off med utlevering av brosjyrer og etablert egen sms-tjeneste sammen med fylkeskommunen. Har en målsetning om flere elever som er ute i bedrift i PTF. Etablerer også et rådgiverforum i fylket. Alle fylker har laget egne lokale handlingsplaner og satt i gang forskjellige kampanjer, konferanser og informasjonsaktiviteter. (selve bildene som vises trenger ikke egne kommentarer). Konkret her i Hordaland har man blant annet sammen med de andre Vestlandsfylkene gjennom Næringsregion Vest tatt opp lærlingespørsmål med kommuner og fylkeskommuner. I Hordaland ansettes det nå egen prosjektleder for å fortsette dette arbeidet.

4 LO og NHO har fått penger av Kunnskapsdepartementet for å utvikle et elevmateriell som kan benyttes ved skolebesøk. Dette er et to timers undervisningsopplegg for å motivere elever til faktisk å velge å ta fagbrev. Elever søker seg til læreplass via VIGO systemet, men det er sjelden VIGO ringer… Vi har derfor et ønske om å oppfordre flere elever til å aktivt ta kontakt med bedrifter selv. 4

5 Erna Kristin Gerd Dette elevmateriellet er tredelt. Vi vet at mange unge ikke kjenner til norsk arbeidsliv og organiseringen av dette. De fleste vet hvem Erna er, men Gerd og Kristin er nok ikke like godt kjent blant norske ungdommer. De har heller ikke så god kjennskap til at det eksisterer forskjellige organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Så materiellet gir litt informasjon om dette og litt om rettigheter og plikter som lærling og ansatt. 5

6 Videre gir også materiellet informasjon om hva bedriftene ser etter når de rekrutterer lærlinger og andre ansatte. Mange elever har lært litt om veldig mye på skolen og er usikre på hva de faktisk kan, så det er viktig å fortelle dem at vi – bedriftene som ansetter – også er opptatt av flere typer egenskaper enn den formelle kompetansen de skal ha lært på skolen. 6

7 Sist men ikke minst er dette også et materiell som gir elevene tips til hvordan de kan ta kontakt med bedrifter, sette opp en CV og skrive en søknad. Vi tror at langt flere kan få seg en god læreplass hvis de er litt mer aktive i å søke etter den selv. Dette materiellet vil bli lansert om to uker, og vil være et tilbud til skolene. De vil da få besøk av representanter fra arbeidslivsorganisasjonene som vil gjennomføre selve undervisningsopplegget for og med elevene.

8 ELLER DU? 8

9 viktigvalg.no Og all dokumentasjon vil selvfølgelig være tilgjengelig på en nettside: viktigvalg.no 9


Laste ned ppt "Nasjonal Aksjon Lærebedrift Fellesprosjekt LO - NHO"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google