Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forfatter: Aarsand, Sverre Åpen hall – tar ”løkka” tilbake til idrettshallen (T) Folkehelsekonferansen 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forfatter: Aarsand, Sverre Åpen hall – tar ”løkka” tilbake til idrettshallen (T) Folkehelsekonferansen 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forfatter: Aarsand, Sverre Åpen hall – tar ”løkka” tilbake til idrettshallen (T) Folkehelsekonferansen 2013

2 Side 2 Løkka, klokken 18.15, 2.oktober 2013

3 Side 3

4 Side 4 Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag Kulturdepartementet bevilger midler til NIF – idretten i 10 byer og 4 kommuner forvalter ordningen Målgruppe: barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn, men tiltaket inkluderer alle. Tiltak i idrettslag (IL) i større bysamfunn Hensikt: inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, samt motvirke barrierer som kan hindre deltakelse i organisert aktivitet Gratis aktivitet Bakgrunn

5 Side 5 IL stiller idrettshall og utstyr til disposisjon Aktiviteter foregår parallelt, og er deltakerstyrt Idrettsrådet er tiltaksansvarlig i samarbeid med kommunen Voksne har tilsyn, mens jevnaldrende kan være veiledere i aktiviteten ved behov og interesse. Inntekter: kommune, idrettsråd, fond og stiftelser der utgiftene er leie av hall og utstyr Idrettslag (IL) og deltakere fremhever tiltaket som særskilt gode og inkluderende Allsidig aktivitet foregår som oftest i helger Tiltaket

6 Side 6 3 bilder av Åpen idrettshall- og svømmehall som viste stort mangfold og aktivitet er slettet.

7 Side 7 Evalueringsstudie av International Research Institute of Stavanger (IRIS) Studien viser at tilskuddet har utløst og opprettholder et økende tilbud og engasjement overfor barn og unge med minoritetsbakgrunn og for familier med betalingsproblemer Mer systematikk i arbeidet og får større omfang i byer som er med i ordningen To byer som ikke er med i ordningen deltok i studien, men viser at det blir dårlig koordinerte og mer ad-hoc tiltak. Antall tiltak har økt markant over tid På aggregert plan fremstår måloppnåelsen som betydelig (IRIS 2011:6). Åpen hall er et godt tiltak for å inkludere flere ungdom i IL, særlig minoritetsspråklige Deltakere får erfaring med demokratiske prosesser gjennom egenorganisering Resultater

8 Side 8 1. Informasjon/dialog og oppsøkende virksomhet (rekrutteringsarbeid) 2. Møteplasser/anlegg 3. Holdninger i idrettslaget 4. Forankring av arbeidet i idrettslaget 5. Kontinuitet i arbeidet 6. Tilstrekkelige ressurser (økonomi og personell) Disse seks (6) punktene er utarbeidet av forvaltningsenhetene i tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag, med bakgrunn i erfaringer fra midten av 90-tallet. 6 viktige områder for å få med flere minoritetsspråklige i idretten:

9 Side 9 Gratis, uforpliktende og sosiale møteplasser er svært viktig En trapp for senere medlemskap i IL, som eksempel nyetablerte dansegrupper En utfordring kan være at Åpen hall blir mer populært enn den organiserte i IL. Bedre bekjentskap mellom deltakere og deres familier Åpen hall kan virke forebyggende mot kriminalitet Egenverdi og nytteverdi Hva har vi lært?


Laste ned ppt "Forfatter: Aarsand, Sverre Åpen hall – tar ”løkka” tilbake til idrettshallen (T) Folkehelsekonferansen 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google