Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING."— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING

2 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

3 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014 Oslo Turnforening ønsker tilby mer aktivitet på Hasle. Det er et stort behov for hallkapasitet for å ta imot flere barn, unge og voksne som ønsker et tilbud. Pr i dag er det ca 1550 medlemmer med barn og ungdom i alle aldre, men fortsatt er det minst 300 barn på venteliste blant de yngste. Hasle og Teglverkstomten er et område i transformasjon, og det er mange aktører som er i gang med å utvikle eiendommer og infrastruktur i nærmiljøet. Oslo Turnforening ser det som viktig å forankre planer om ny turnhall både mot Oslo kommune, naboer og andre aktører i nærområdet. Snøhetta er engasjert av Oslo Turnforening som rådgiver og har arbeidet aktivt for å legge til rette for en god dialog ved å informere og involvere. Målet er å etablere helhetlige og gode løsninger både for området generelt og for foreningen spesielt. Turn er en allsidig idrett som gir et godt grunnlag for alle fysiske aktiviteter. Det er et mål for Oslo Turnforening å være en åpen og inkluderende organisasjon, som skal gi et godt tilbud på breddesiden. I tillegg har foreningen elitepartier med utøvere og trenere som driver med turn og troppsgymnastikk på et høyt nivå. Foreningen har samarbeid med både turnlandslaget og Olympiatoppen. For å kunne møte økende etterspørsel og samtidig opprettholde kvaliteten i tilbudet for barn, unge og voksne er det prekært å komme i gang med å etablere en ny turnhall så raskt som mulig. Mulighetsstudiet ble lagt frem i møte med EBY (Eiendoms og byfornyelsesetaten i Oslo kommune) og samarbeidsutvalget for Teglverkstomten den 9. desember 2013. Initiativet ble svært godt mottatt. Mulighetsstudiet viser overordnede tanker og ideer og illustrerer potensiale for utvikling av området i en helhetlig sammenheng. Prosjektet er foreløpig ikke presentert eller løst på et detaljert nivå. Studiet danner grunnlaget for videre arbeid med å etablere omforente løsninger og kostnadsramme, samt finansiering og fremtidig drift.

4 BU 1 OSLO TENNIS ARENA OSLO TURN Ny barnehage Ferdig 2016 BU 2 Mulig ny turnhall TEGLVERKET SKOLE FERDIG 2015 OVERSIKTSPLAN –GJELDENDE REGULERING TEGLVERKSDAMMEN FERDIG 2015 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

5 OVERSIKTSPLAN –VI ØNSKER AT TURNHALLEN SKAL FÅ FLERE ADKOMSTVEIER OSLO TURN Mulig ny turnhall MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

6 NY HALL MED MELLOMBYGG MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014 tennishall

7 HASLESMUGET DAGENS SITUASJON KANTINE TENNISHALL TURNHALL TENNISHALL MØBEL LAGER TENISHALL MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

8 HASLESMUGET SETT MOT ØST UTØVER GALLERIKORRIDOR PUBLIKUM GALLERIKORRIDOR TENNISHALL MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

9 Eksisterende turnhall 1620 m2 ny turnhall h =7 m 1160 m2 25,3 m 45,8 m Utøver oppvarmingskorridor WC/ gard NY TURNHALL MED MELLOMBYGG Plan 1 1680 M2 BRA Totalt nytt areal plan 1 og 2 = 2600m2 Lager MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

10 MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014 NY HALL MED MELLOMBYGG OG BRO TIL TENNISHALL, BARNEHAGE, OG PARKOUR PARK Eksisterende turnhall tribuner Åpent ned 38 x 21, 3 m tennishall Klubbrom/ vestibyle Gallerikorridor galleri Administrasjon Dansesal h =4,5 m 213 2 tennishall Sal for motorikk Mulig SFO Nytt areal Plan 2 920 m2 BTA

11 PUBLIKUMS KONSEPTSNITT B-B GALLERI GROP LAGER TEKNISK NY HALL EKSISTERENDE HALL MELLOMBYGG TEKNISK ROM UNDERVISNING TEKNISK LAGER LAGER/TILFLUKT VESTIBYLE GARASJE UTGANG TAK BRO TIL TERRENG KONSEPTSNITT A-A MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014

12 EKSISTERENDE HALL NY HALL MELLOMBYGG TENNIS HALL PLANLAGT BARNEHAGE MULIGHETSSTUDIE – UTVIDELSE HASLEHALLEN MARS 2014


Laste ned ppt "MULIGHETSSTUDIE - UTVIDELSE AV HASLEHALLEN OSLO TURNFORENING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google