Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kretsledermøte 20. mai 2011 Program Kretsledermøtet 2011 Klokken 1600 – 1800: •Åpning og innledning •Regnskap 2010 – budsjett 2011 •Styrets arbeid siden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kretsledermøte 20. mai 2011 Program Kretsledermøtet 2011 Klokken 1600 – 1800: •Åpning og innledning •Regnskap 2010 – budsjett 2011 •Styrets arbeid siden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kretsledermøte 20. mai 2011 Program Kretsledermøtet 2011 Klokken 1600 – 1800: •Åpning og innledning •Regnskap 2010 – budsjett 2011 •Styrets arbeid siden Bridgetinget 2010 –Forbundets virksomhet – status 2011 –Utvalget for Medlemskontakt –Utvalget for Turneringsvirksomhet –Utvalget for Internasjonal virksomhet Klokken 1800 – 1820: •Pause Klokken 1820 – 1930: •Presentasjon av forslag til nye medlemskapsformer •Oppsummering og avrunding

2 Kretsledermøte 20. mai 2011 Innledning Kretsledermøtet 2011 Styrets arbeid siden Bridgetinget - status 2011

3 Kretsledermøte 20. mai 2011 Forbundets virksomhet – status 2011 •Egne presentasjoner fra de tre utvalgene –Utvalget for internasjonal virksomhet –Utvalget for turneringsvirksomheten –Utvalget for medlemskontakt

4 Kretsledermøte 20. mai 2011 Bridgetilbudet Bridge for alle og Bridge som sport •For å tydeliggjøre hvilke målgrupper tilbudene våre er rettet mot, så vil tilbudene i større grad bli gruppert innenfor de to konseptene; Bridge for alle og Bridge som sport. I tillegg vil Bridge på internett bli et tilbud og rekrutteringskilde for begge konseptene. Bridge på internett Bridge som sport Bridge for alle Norsk Bridgeforbund

5 Kretsledermøte 20. mai 2011 Informasjon •Forbundets hjemmeside brukes aktivt •Diskusjonsforum •Nyhetsbrev fra forbundsstyret •Medlemsbladet Norsk Bridge og samarbeid med Bridge i Norge •Nettavisen

6 Kretsledermøte 20. mai 2011 Internasjonalt •Ungdoms-EM i Alta 2013 og EM 2015 i Stavanger •Helgemo og Helness spillere for Monaco •WBF - Bridge og poker •Invitasjon å spille ”SportAccord World Mind Games” i Kina i desember •Nordisk samarbeid – BBO, opplæringsmateriell, politisk

7 Kretsledermøte 20. mai 2011 Økonomi og organisasjon •Forbundet hadde et underskudd i den ordinære driften på 118tusen i 2010. Det er god økonomistyring og kontroll. Lite økonomisk handlingsrom. –Egen presentasjon av regnskap og budsjett •Opplever at det skjer mye positivt rekrutteringsarbeid, men medlemstallet har fortsatt en nedadgående trend •Honorar styret og disiplinærkomiteen gjennomført i 2010, vurderes fortløpende i forhold til forbundets økonomi •Ordning med stipendier til tillitsvalgte etableres i løpet av 2011 •Kretsledermøtet og organisasjonsdagene gjennomføres samme helg – stor oppslutning i 2011

8 Kretsledermøte 20. mai 2011 Offentlig støtte, kontakt med Kulturdepartementet, Frifond, sponsor •I forbindelse med EM-søknaden jobbes det for å få statsgaranti •Det er dialog med Kulturdepartementet om NBF’s virksomhet og jobbe for å bli støtteverdig organisasjon over Statsbudsjettet – langsiktig arbeid •Søkt Kulturdepartementet om midler til prosjektet ”Frisk giv” •Støtte til ungdomsarbeid gjennom Frifond – minimum 200 juniormedlemmer for å være støtteverdig •Jobbes med mulige sponsorer for å øke ressursene til landslagenes virksomhet

9 Kretsledermøte 20. mai 2011 IKT-løsninger •NBF er i gang med å implementere den nye IKT- strategien –Standard administrativ programvare –WEB-baserte løsninger –Robuste løsninger og fagmiljøer –Turneringsadministrasjon baseres på det svenske systemet Ruter –Integrasjoner mellom systemene og medlemsdatabasen

10 Kretsledermøte 20. mai 2011 To aktuelle saker •Utvidelse av 1. divisjon i seriemesterskapet til 12 lag fra 2011/2012 –Har styret fullmakt til å gjøre endringer i seriemesterskapet ? – legger til grunn Bridgetingets behandling i 2004 –Kriteriene for å beslutte opp- og nedrykk har medført reaksjoner fra ett av lagene •Arbeidsgruppe har utredet forslag til nye medlemskapsformer –Arbeidsgruppens forslag presenteres senere –Styret ikke tatt stilling, vil lytte til tilbakemeldingene fra organisasjonen – høringsprosess og involvering av medlemmer og organisasjonsledd –Hvis det er bred enighet om forslaget, er det ønskelig å iverksette fra 1.1.2012. Det forutsetter vedtak på ekstraordinært bridgeting


Laste ned ppt "Kretsledermøte 20. mai 2011 Program Kretsledermøtet 2011 Klokken 1600 – 1800: •Åpning og innledning •Regnskap 2010 – budsjett 2011 •Styrets arbeid siden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google