Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Organisasjonsstruktur Hvordan er NJFF bygget opp? Hvordan får foreningen innflytelse? Hvor kan du og foreningen få hjelp?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Organisasjonsstruktur Hvordan er NJFF bygget opp? Hvordan får foreningen innflytelse? Hvor kan du og foreningen få hjelp?"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Organisasjonsstruktur Hvordan er NJFF bygget opp? Hvordan får foreningen innflytelse? Hvor kan du og foreningen få hjelp?

2 2 Organisasjonsstruktur Organisasjonen er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå det målet vi er opptatt av:

3 3 NJFF – Organisasjonsstruktur Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

4 111 000 MEDLEMMER Nær 600 FORENINGER 19 FYLKESLAG Landsmøtet Forbundsstyret Representantskapet Faste utvalg Administrasjonen Fylkessekretærer

5 5 Foreningen og medlemmene Det er medlemmene som ER Norges Jeger- og Fiskerforbund Foreningene er vårt fundament

6 6 Foreningsdemokratiet Årsmøtet er foreningens øverste organ Foreningens årsmøte velger representanter til fylkeslagets årsmøte Organisasjonsdemokratiet sikrer medlemmenes innflytelse

7 7 Fylkeslaget Et serviceorgan for deg og foreningen –ditt første kontaktpunkt! Fylkesstyret har driftsansvar Koordinerer foreningenes virksomhet Arrangerer instruktørutdanning for lokalforeningene Bistår administrasjonen i saker som vedrører fylket

8 8 Fylkeslaget Alle NJFFs foreninger i et fylke, utgjør fylkeslaget Egen juridisk enhet Styret velges av fylkeslagets årsmøte Hvert 3. år velger fylkeslagets årsmøte delegater til Landsmøtet

9 9 Fylkessekretæren Ansatt i NJFFs administrasjon Bistår deg og foreningen! Daglig drift av fylkeslaget Administrasjonens representant i fylket

10 10 Landsmøtet Norges Jeger- og Fiskerforbunds øverste organ Hvert 3. år 150 delegater – velges på fylkeslagenes årsmøter Vedtar NJFFs vedtekter, handlingsprogram, ramme for kontingenten Velger Forbundsstyre, valgkomite og revisor

11 11 Representantskapet Består av de valgte lederne av fylkeslagene Møtes 2 ganger per år Kontrollorgan for Forbundsstyret og administrasjonen Vedtar arbeidsprogram for hele Norges Jeger- og Fiskerforbund Vedtar kontingenten innenfor rammene fra Landsmøtet

12 12 Forbundsstyret Velges av Landsmøtet hvert 3. år Leder, 1. og 2. nestleder og 6 medlemmer valgt av Landsmøtet Har ansvaret for den administrative myndigheten i Norges Jeger- og Fiskerforbund Etterser at NJFFs vedtekter følges og ivareta foreningenes og fylkeslagenes interesser utad

13 13 Faste utvalg Forbundsstyrets rådgivende aktivitetsutvalg: –Barne- og ungdomsutvalget –Sportsfiskeutvalget –Jaktskytterutvalget Utnevnes av Forbundsstyret for en landsmøteperiode av gangen

14 14 Administrasjonen Driftansvar for Norges Jeger- og Fiskerforbunds ulike funksjoner Ledes av en generalsekretær Organisert i 4 avdelinger og 3 fagområder direkte underlagt generalsekretæren Lokalisert på Hvalstad i Asker og på fylkeskontorene gjennom fylkessekretærene

15 Hvor får du hjelp? Vilt- og fiskefaglige saker Faglige høringer Utøvelse av jakt og fiske Kurs- og opplæringsvirksomheten Fagavdelingen

16 Hvor får du hjelp? Medlemsregister Verving Drift av foreninger og fylkeslag Satsingsområder: Jenter, barn og ungdom m.fl. Kurs- og studievirksomhet Organisasjonsavdelingen

17 Hvor får du hjelp? Medlemsbutikk Norsk jaktradio Annonsesalg Post og resepsjon Administrasjonsavdelingen

18 Hvor får du hjelp? Informasjonsvirksomhet IT Informasjons- og IT-sjef

19 Hvor får du hjelp? Egen redaksjon med ansvar for å gi ut medlemsbladet Jakt & Fiske Jakt & Fiske

20 20 Hvor får du hjelp? Fylkeskontoret kan hjelpe deg med nesten ALT –Unntatt medlemsregister og medlemsbutikk Dersom fylkeskontoret ikke kan hjelpe deg – vet de hvem som kan!

21 21 Hvor får du hjelp? Kontaktinformasjon til alle fylkeskontorene og alle ansatte i administrasjonen finner du på www.njff.nowww.njff.no I ”Førstehjelp for tillitsvalgte” finner du også oversikt over de ansatte og deres arbeidsoppgaver

22 22 Oppsummering Valgte fylkesledere Velges av Landsmøtet Foreningene i et fylke – styret velges på årsmøtet 121 000 medlemmer Nær 600 foreninger Vårt øverste organ Representantene velges på fylkeslagenes årsmøter Hvert 3. år Medlemmer / foreninger Fylkeslag Representantskap Forbundsstyret Landsmøtet


Laste ned ppt "1 Organisasjonsstruktur Hvordan er NJFF bygget opp? Hvordan får foreningen innflytelse? Hvor kan du og foreningen få hjelp?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google