Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Arbeidsprogram til Årsmelding

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Arbeidsprogram til Årsmelding"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Arbeidsprogram til Årsmelding
Eksempel på målstyringsprosess i fylkeslaget/lokallaget Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

2 Fra NPFs vedtatte Arbeidsprogram 2011 – 2013: MEDLEMSSERVICE
Stimulere og motivere til egen innsats ved å peke på betydningen av egen innsats Øke fokus på medlemmer som ønsker, men ikke klarer å være til stede på arrangementer Utvikle tilbudene til prioriterte målgrupper Øke nærheten til organisasjonen Videreutvikle likemannstilbudet lokalt og sentralt Hvordan arbeide for disse målsettingene lokalt? Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

3 NPF MEDLEMSSERVICE MRPF
Via arbeidsmøter til årsmøtevedtak: Stimulere og motivere til egen innsats ved å peke på betydningen av egen innsats Øke fokus på medlemmer som ønsker, men ikke klarer å være til stede på våre arrangementer Utvikle tilbudene til prioriterte målgrupper Øke nærheten til organisasjonen Videreutvikle likemannstilbudet lokalt og sentralt Opprettholde fylkeslagets medlemsblad ”Hør på meg” Forbedre fylkeslagets hjemmesider på Opprettholde tilbudet om helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer i M og R Utvikle tilbud om sponset Sydentur Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud. Ukentlig trimtilbud Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

4 MRPF MEDLEMSSERVICE NMPF
Via styremøter til årsmøtevedtak: Opprettholde fylkeslagets medlemsblad ”Hør på meg” Forbedre fylkeslagets hjemmesider på Opprettholde tilbudet om helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer i M og R Utvikle tilbud om sponset Sydentur Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud Ukentlig trimtilbud Bruke ”Hør på meg” som aktiv informasjons- og kommunikasjonskanal med egne medlemmer Forbedre lokallagets hjemmesider på Samarbeide med fylkeslaget om helgesamlinger Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer på NM Bidra til at medlemmer i NMPF får lokalt tilbud om LSVT Big og Loud Opprettholde ”Kaldkauk” Tilbud om bowling med mat på Futura Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

5 Konkretisering fra mål til evaluering
Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer H A N D L I G S P Hvorfor? Likemannsbesøk med intervju Sosialt aspekt, bli kjent Hvordan? Budsjettmidler, søknader om støtte Hvem? Ansvars- og oppgavefordeling Ledelse og koordinering Når? Tidsplan for gjennomføring Ferdig? Oppsummering, evaluering Årsmelding, regnskap Årsmøtebehandling Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

6 Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012
Eksempel fra Handlingsplan MRPF : MEDLEMSSERVICE BASERT PÅ LIKEMANNSPRINSIPPET - Styrke fylkeslagets og lokalforeningenes likemannsarbeid. HVA MÅ GJØRES? HVORDAN? NÅR? ANSVAR Synliggjøre likemennene Hver enkelt likemann presenterer seg kort i mai-nr. av ”Hør på meg”. Likemannen selv må være aktiv utad Leif Likemennene Bruke likemennene På medlemsmøter På helgesamlinger osv Leder følger opp Skaffe flere likemenn, spesielt pårørende av begge kjønn Oppfordre aktuelle til å melde seg på annonserte kurs Be NPF om desentralisert LM-kurs Lokalforeningene Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

7 Årsmeldinga skal se bakover, og bør peke framover::
Foreningas navn, styre og ledelse etter forrige valg Foreningas medlemstall og endringer i dette Antall styremøter og behandlede saker Hovedtall fra revidert regnskap Aktiviteter Gjennomføring av arbeidsprogram og handlingsplan med vurdering av måloppnåelse i forhold til anvendt innsats og økonomi Endrings- og forbedringspotensiale Tips om aktuelle endringer av mål, tiltak og gjennomføring Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

8 Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012
Men: En slik implementeringsprosess fordrer imidlertid konstruktive tilbakemeldinger fra lokalt nivå gjennom fylkeslag og forbundsstyre til revisjon av arbeidsprogrammet på neste landsmøte….! Neste arbeidsprogram bør kanskje i større grad enn nå preges av mål og tiltak som lokal- og fylkeslag anser som viktige for forbundets arbeid i 2-årsperioden… Er vi klare for dette, lokalt, - og sentralt? Det kan bety andre og klarere prioriteringer…. Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012


Laste ned ppt "Fra Arbeidsprogram til Årsmelding"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google