Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra Arbeidsprogram til Årsmelding Eksempel på målstyringsprosess i fylkeslaget/lokallaget Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra Arbeidsprogram til Årsmelding Eksempel på målstyringsprosess i fylkeslaget/lokallaget Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra Arbeidsprogram til Årsmelding Eksempel på målstyringsprosess i fylkeslaget/lokallaget Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

2 Fra NPFs vedtatte Arbeidsprogram 2011 – 2013: MEDLEMSSERVICE • Stimulere og motivere til egen innsats ved å peke på betydningen av egen innsats • Øke fokus på medlemmer som ønsker, men ikke klarer å være til stede på arrangementer • Utvikle tilbudene til prioriterte målgrupper • Øke nærheten til organisasjonen • Videreutvikle likemannstilbudet lokalt og sentralt Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012 Hvordan arbeide for disse målsettingene lokalt?

3 NPF MEDLEMSSERVICE MRPF • Stimulere og motivere til egen innsats ved å peke på betydningen av egen innsats • Øke fokus på medlemmer som ønsker, men ikke klarer å være til stede på våre arrangementer • Utvikle tilbudene til prioriterte målgrupper • Øke nærheten til organisasjonen • Videreutvikle likemannstilbudet lokalt og sentralt  Opprettholde fylkeslagets medlemsblad ”Hør på meg”  Forbedre fylkeslagets hjemmesider på www.parkinson.no  Opprettholde tilbudet om helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene  Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer i M og R  Utvikle tilbud om sponset Sydentur  Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud.  Ukentlig trimtilbud Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012 Via arbeidsmøter til årsmøtevedtak:

4 MRPF MEDLEMSSERVICE NMPF  Bruke ”Hør på meg” som aktiv informasjons- og kommunikasjonskanal med egne medlemmer  Forbedre lokallagets hjemmesider på www.parkinson.no www.parkinson.no  Samarbeide med fylkeslaget om helgesamlinger  Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer på NM  Bidra til at medlemmer i NMPF får lokalt tilbud om LSVT Big og Loud  Opprettholde ”Kaldkauk”  Tilbud om bowling med mat på Futura  Opprettholde fylkeslagets medlemsblad ”Hør på meg”  Forbedre fylkeslagets hjemmesider på www.parkinson.no www.parkinson.no  Opprettholde tilbudet om helgesamlinger i samarbeid med lokalforeningene  Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer i M og R  Utvikle tilbud om sponset Sydentur  Bidra til at medlemmer får tilbud om LSVT Big og Loud  Ukentlig trimtilbud Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012 Via styremøter til årsmøtevedtak:

5 Konkretisering fra mål til evaluering Hvorfor?Likemannsbesøk med intervju Sosialt aspekt, bli kjent Hvordan?Budsjettmidler, søknader om støtte Hvem?Ansvars- og oppgavefordeling Ledelse og koordinering Når?Tidsplan for gjennomføring Ferdig? Oppsummering, evaluering  Gjennomføre besøksrunde til alle pasientmedlemmer HANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN Årsmelding, regnskapÅrsmøtebehandling Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

6 HVA MÅ GJØRES?HVORDAN?NÅR?ANSVAR Synliggjøre likemennene Hver enkelt likemann presenterer seg kort i mai-nr. av ”Hør på meg”. Likemannen selv må være aktiv utad 2010- 2011 Leif Likemennene Bruke likemennene På medlemsmøter På helgesamlinger osv Leder følger opp Skaffe flere likemenn, spesielt pårørende av begge kjønn Oppfordre aktuelle til å melde seg på annonserte kurs Be NPF om desentralisert LM-kurs Lokalforeningene MEDLEMSSERVICE BASERT PÅ LIKEMANNSPRINSIPPET - Styrke fylkeslagets og lokalforeningenes likemannsarbeid. Eksempel fra Handlingsplan MRPF 2011-2012:

7 Årsmeldinga skal se bakover, og bør peke framover::  Foreningas navn, styre og ledelse etter forrige valg  Foreningas medlemstall og endringer i dette  Antall styremøter og behandlede saker  Hovedtall fra revidert regnskap  Aktiviteter  Gjennomføring av arbeidsprogram og handlingsplan med vurdering av måloppnåelse i forhold til anvendt innsats og økonomi  Endrings- og forbedringspotensiale  Tips om aktuelle endringer av mål, tiltak og gjennomføring Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012

8 Men:  En slik implementeringsprosess fordrer imidlertid konstruktive tilbakemeldinger fra lokalt nivå gjennom fylkeslag og forbundsstyre til revisjon av arbeidsprogrammet på neste landsmøte….!  Neste arbeidsprogram bør kanskje i større grad enn nå preges av mål og tiltak som lokal- og fylkeslag anser som viktige for forbundets arbeid i 2-årsperioden…  Er vi klare for dette, lokalt, - og sentralt?  Det kan bety andre og klarere prioriteringer…. Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012


Laste ned ppt "Fra Arbeidsprogram til Årsmelding Eksempel på målstyringsprosess i fylkeslaget/lokallaget Leif Klokkerhaug:Innspill til Ledermøte NPF januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google