Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RFF’s ÅRSKONFERANSE 2013 BERGEN 6. – 8. MAI. RFFs vedtekter (utdrag): Navn og formål  Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er et koordinerende organ.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RFF’s ÅRSKONFERANSE 2013 BERGEN 6. – 8. MAI. RFFs vedtekter (utdrag): Navn og formål  Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er et koordinerende organ."— Utskrift av presentasjonen:

1 RFF’s ÅRSKONFERANSE 2013 BERGEN 6. – 8. MAI

2 RFFs vedtekter (utdrag): Navn og formål  Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er et koordinerende organ for fylkeskommunale og andre offentlige fagskoler (heretter kalt fagskolene) og har kvalitetsutvikling, samordning av etterutdanningstiltak, markedsføring og informasjonstiltak, som hovedformål. Styret for RFF skal bistå Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU, i arbeidet med å fremme de fylkeskommunale fagskolene. Styrets sammensetning  RFF skal ha et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøtet. Disse skal ha representanter fra de landbaserte utdanningsretningene, de maritime utdanningsretningene, samt helsefagutdanningene.

3 RFFs vedtekter (utdrag): Rådets funksjon og oppgaver  RFF er et koordinerende organ for fagskolene som i første rekke skal bidra til kvalitets -utvikling av fagskolene, samordne etterutdanningstiltak og informasjonstiltak. RFF skal videre bistå FFU i utarbeidelse av uttalelser til departementet og andre som ønsker synspunkter på eller informasjon om fagskolene. RFF skal delta i ulike fora og møter for å fremme de offentlige fagskolenes sak. RFF skal dessuten ivareta de offentlige fagskolenes felles interesser knyttet til et nært og forpliktende samarbeid med alle aktuelle bransjer/næringer og øvrige samarbeidspartnere. RFF skal være representert i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF), Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NUFHO) og Nasjonalt fagskoleråd.


Laste ned ppt "RFF’s ÅRSKONFERANSE 2013 BERGEN 6. – 8. MAI. RFFs vedtekter (utdrag): Navn og formål  Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er et koordinerende organ."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google