Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTL i dag 4.kvartal 2008. www.ntl.no Avdeling 1Den Norsk Fyrbetjentforening ” 2Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag ” 3Klippfiskvrakernes forening,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTL i dag 4.kvartal 2008. www.ntl.no Avdeling 1Den Norsk Fyrbetjentforening ” 2Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag ” 3Klippfiskvrakernes forening,"— Utskrift av presentasjonen:

1 NTL i dag 4.kvartal 2008

2 www.ntl.no

3 Avdeling 1Den Norsk Fyrbetjentforening ” 2Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag ” 3Klippfiskvrakernes forening, Kristiansund ” 4Vadsø og omegns Tjenestemannslag ” 6Domkirkearbeidernes forening, Trondheim ” 8Stor- og Vårsildoppsynets Funksjonærforening ” 9Gjennreisningskontoret, Honningsvåg ” 10Statens Havnevesens formann-, fører- og maskinistforening ” 11Instruktørforeningen ved Statens Teknologiske Institutt ” 12Tromsø og omegns Tjenestemannslag, Tromsø ” 13Hammerfest og omegns Tjenestemannslag, Hammerfest Antall medlemmer ved starten 1.nov.1947 : 833 medlemmer På NTLs konstituerende landsmøte i 1947 deltok følgende foreninger: NTLs grunnleggere

4 Størst i staten og det fjerde største forbundet i LO 47.649 medlemmer totalt 32.413 betalende medlemmer 28.798 kvinner 18.851 menn 11.050 pensjonister 3.785 uføre medlemmer 401 frimedlemmer 1.126 medlemmer under 25 år 2.401 medlemmer mellom 25 - 30 år 792 studentmedlemmer 21 landsforeninger 29 foreninger 333 avdelinger ca. 3.000 tillitsvalgte ca. 70-80 tariffavtaler/overenskomster 20 tillitsvalgte og 18 ansatte på forbundskontoret NTL i dag 31.12.08

5 Hvem er vi ? NTL NAV -6.041 medlemmer NTL Sentralforvaltningen-4.873 ” NTL Skatt-2.886 ” NTL Sivilt ansatte i forsvaret-2.693 ” NTL Høgskolene-1.459 ” NTL Luftfarten-1.117 ” NTL Universitetet i Oslo-1.104 ” NTL Studentsamskipnadene-1.018 ” NTL Forskningsinstituttene- 957 ” NTL Universitetet i Trondheim- 824 ” NTL Kringkastingen (NRK)- 816 ” Tilsvarer 23.788 av NTLs betalende medlemmer på 32.413 pr. 31.12.2008.

6 Norges Naturvernforbund- 22 medl. Konkurransetilsynet- 16 ” Sametinget- 47 ” Domkirkearbeiderne- 29 ” Filminstitusjoner-105 ” Norsk Tipping-132 ” Det norsk Travselskap- 75 ” Garantikassen for fiskere- 8 ” Eksempler på ulike mindre foreninger/avdelinger: Hva er NTL?

7 NTLs medlemsutvikling

8 NTLs medlemstall tilmeldt LO Stat

9 LO Stats medlemstall Pr. 1.1.2007

10 NTLs organisasjonsstruktur

11 Anita K. Solhaug 1. nestleder John Leirvaag 2. nestleder Tone Rønoldtangen Hovedkasserer Turid Lilleheie leder Administrasjonen Forbundets ledelse

12 Forbundskontorets organisasjonsplan Studievirksomheten 1. nestleder Administrasjonen Leder 1. nestleder 2. nestleder Hovedkasserer Kontorsjef Forbundsleder 2. nestleder Organisasjonsavdelingen Hovedkasserer Stiftelsen Aktuell/ Tjenestemannsbladet Forhandlingsavd. - Tilsettings-, oppsigelses- og personalsaker - Stat Samfunns- og Informasjonsavdelingen - Forvaltningsutvikling - Informasjon - Internasjonalt samarbeid - Inkluderende arbeidsliv Kontorsjef - Arkiv - Ekspedisjon - Kontingentavd. - Regnskapsavd. - Forværelser Forhandlingsavd. - Overenskomst Informasjonssekretær

13 Organisasjonsleddenes representasjon i NTL

14 Medlemsfordeler Tillitsvalgte som taler din sak Medbestemmelse gjennom Hovedavtalen Gratis kurs/opplæring Gratis juridisk hjelp (etter NTLs retningslinjer) LO Favør med tilbud på bl.a. forsikringer, strøm, reiser, rettshjelp, o.a. Utdanningsstipend gjennom LO Stat Stipendordning – Ringsaker Folkehøyskole Medlemsbladene – Tjenestemannsbladet og Kartellnytt

15 Kontingent = 1,1% + kr 66,- pr. mnd. til Kollektiv hjem Hva brukes kontingenten til?

16 Kontingent 1,1 % av brutto lønn Kr. 66,- kollektiv hjemforsikring –pr. 1.1.2009 Kr. 250,- pr.semester for studenter


Laste ned ppt "NTL i dag 4.kvartal 2008. www.ntl.no Avdeling 1Den Norsk Fyrbetjentforening ” 2Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag ” 3Klippfiskvrakernes forening,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google