Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. Ut på tur..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. Ut på tur.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981

2 Ut på tur..

3 Hvem er vi? Landsforening (pr. 6. mars 2013) –940 betalende medlemmer –25 avdelinger –54 direkte tilmeldt –Mer enn 40 virksomheter

4 Forskning og undervisning

5 Hvem er vi? Stiftelser Aksjeselskaper Statlige virksomheter Ymse annet (forening etc.)

6

7 Aldersfordeling

8 Prioriterte oppgaver Arbeide med overordnede tariffpolitiske prinsipper Ha et sterkt fokus på pensjon, spesielt utfordringen ved at arbeidsgiver ønsker å endre type pensjonsordning på enkelte virksomheter Arbeide for at instituttsektoren skal få best mulig rammevilkår Arbeide med lønnsstatistikk Arbeide med forskningspolitikk og andre fagpolitiske temaer

9 Prioriterte oppgaver Opprettholde et sterkt fokus på verving Besøke landsforeningens virksomheter Delta på årsmøtene til avdelingene Ved forespørsel fra tillitsvalgte eventuelt reise ut til de virksomhetene som trenger bistand Arrangere kurs og konferanser innen relevante temaer Ajourhold og videreutvikling av nettsiden til landsforeningen Arbeide for å samle alle forskningsinstitutter med fokus på Abelia-området, i Landsforeningen

10 Verving NTL Forskningsinstitutter har utarbeidet en egen vervestrategi for 2013 Husk å velg en verveansvarlig. Enten en i styret eller en utenfor styret Både NTL Forskningsinstitutter og forbundet har vervepremier

11 Muligheter for virksomhetene Muligheter for våre virksomheter: Aktivitetsstøtte Kurs og konferanser

12 Hva skjer framover Arbeid med Forskningsmeldingen Kurs i avtaleverket NTL-Abelia – 10.-11. april LO kongressen – 3.-7. mai 2013 – Tariffkonferanse og nettverkssamling – 29.-30. mai NTLs landsmøte – 3.-7. november 2014

13 Hvorfor melde seg inn i NTL? Alle kan bli medlem i NTL uavhengig av utdanning og stilling NTL tillitsvalgtes viktigste arbeidsoppgave er å arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår Dyktige og godt skolerte lokale og sentrale tillitsvalgte Avtalefestede lønns- og arbeidsvilkår

14 Hvorfor melde seg inn i NTL? Medbestemmelse over egen arbeidssituasjon Gratis juridisk bistand i saker knyttet til arbeidsforholdet I tillegg får du gode medlemsfordeler gjennom LO Favør

15 Hva har fagbevegelsen i LO forhandlet frem? Lønnstillegg En god sykelønnsordning Kortere arbeidstid Avtalefestet pensjonsordning (AFP) Avtalefestet ferie

16 Størrelse gir innflytelse Påvirkning gjennom retten til medbestemmelse Årlige lønnstillegg Fellesskap sammen med andre medlemmer i NTL Informasjon gjennom møter, kurs/konferanser og mail

17 Tariffavtale NTL-Abelia Tariffavtale for forskning og undervisning Arbeidslivets grunnlov (hovedavtalen LO-NHO) er en del av denne avtalen Utfylles ved lokale særavtaler –Særavtalene er sikret gjennom hovedavtalen

18 Hva koster det? Medlemskapet koster 1,1 % av brutto lønn + kr. 71,- pr. måned for kollektiv hjemforsikring (885,- pr. år) og kr. 79,- pr. måned for reiseforsikring med toppdekning (948,- pr. år) (inntil kr. 3750,- er fradragsberettiget) Alle pensjonister og uføre får gratis medlemskap og kollektiv hjemforsikring

19 www.ntl.no www.ntl.no/forskning Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. Ut på tur.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google