Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TillitsvalgtkursHE 8. November. Studentenes Landsforbund (StL)  Alle på Høgskolen i Vestfold er medlemmer av StL  Representerer over 100 000 studenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TillitsvalgtkursHE 8. November. Studentenes Landsforbund (StL)  Alle på Høgskolen i Vestfold er medlemmer av StL  Representerer over 100 000 studenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 TillitsvalgtkursHE 8. November

2 Studentenes Landsforbund (StL)  Alle på Høgskolen i Vestfold er medlemmer av StL  Representerer over 100 000 studenter på 30 høyskoler  partipolitisk uavhengig og ivaretar og fremmer studentenes økonomiske, faglige, kulturelle, sosiale og demokratiske interesser  1 Landsstyre representant fra HVE www.stlweb.no

3 Studentparlamentet  Øverste studentorganet ved HVE  3 representanter fra hver avdeling, som utgjør 15  Styret på 5 personer, studentleder 100% ansatt  50% organisasjonskonsulent

4  Jobber for alle studentene ved Høgskolen  Ansvar for: Ivaretar studentenes interesser under studietiden, hjemlet i Universitets- og Høgskoleloven Uttaler seg på vegne av studentene ved HVE Nasjonale studentsaker Læringsmiljøet Fadderopplegget Malawi-aksjon  Kom til oss med saker!

5 LMU  Læringsmiljøutvalget  Et av de viktigste organene  Fire studentrepresentanter  Leder/nestleder  Læringsmiljøundersøkelsen  Høgskolestyret  Bruk oss!!

6 Tillitsvalgt  DU  DU er det viktigste bindeleddet mellom klassen og studentrådet  Oppgaver Møte opp på møter Holde møter for klassen Gi klassen informasjon om det som berører klassen, saker fra studentrådet Ta klassens saker til studentrådsstyret Flertallet bestemmer Taushetsplikt

7 Møter  Innkalling til møter 1. Godkjenning av møteinnkallelse (eventuelt) 2. Godkjenning av referat 3. Lenger åpningstid i kantina 4. Sensur eksamen 5. Tur til Oslo 6. Informasjon fra studentrådet og studentrådsstyret 7. Informasjon om parlamentet 8. Eventuelt

8 Holde møter  Sende ut innkalling på e-post, skrive på tavla. 1. Saker til eventuelt 2. Hvis du har bakgrunnsstoff som ikke klassen vet fortell det 3. Lytt til klassen, gjerne noter argumenter som kommer for og i mot. Hvis det er mange som rekker opp hånda, noter navn. 4. I saker som skal stemmes på er det flertallet som teller

9 Tale og debatt, noen tips  System på debatten, rekke opp hånda  En finger opp innlegg, to fingre replikk  Replikk 2 ganger, svarreplikk  Bruk teori og fakta  Skriv ned argumenter på en lapp  Viktig å lytte og spørre  Hør på innholdet, ikke ordbruken

10 Klagesaker  Kartlegge gangen i klagesaker, er forskjellig på de forskjellige avdelingene VIKTIG!! Hvis dette ikke fungerer på avd. kontakt studentrådsstyret  Problem med fag eller lærer Direkte med faglærer Fagansvarlig i studentrådsstyret eller faggruppeleder Studieleder dekanledelsen  Viktig å informere studentrådsstyret vet om saken hvis det skal oppstå problemer

11 Klagesaker 1. Hva er problemet? 2. Hvorfor er det et problem? 3. Hva er målet, og hva vil vi oppnå? 4. Hvilken løsninger finnes? 5. Hvilke løsninger finnes? 6. Hvile konsekvenser/ fordeler har de forskjellige løsningene? 7. Hva er løsningen(e) som velges? 8. Hvem er ansvarlig for gjennomføringen og når?

12 Studenter sover ikke, vi er tilstede  Høyskolestyret: 2  Læringsmiljøutvalget: 4  Fagutvalget: 2  Bygg og kultur 09: 1  Samskipnaden: 4  Klagenemda: 2  Skikkethetsnemda: 2  Tillsettningsutvalget: 2  Valgstyret: 2  Referansegruppa for OE- programmet: mange

13 … og nasjonalt i StL  Styret Helene Løvseth  Landsstyret Kari Anne Eriksen  Organisasjonskomiteen Mari K. Granerud  I arbeidsgrupper: Økonomi og administrasjon:  Jill Eirin Undem Velferdskomiteen:  Chris Aanvik

14 Kontor: A 0008 Nettside: www.parlament.nowww.parlament.no E-post: parlament@hive.noparlament@hive.no studentleder@hive.no Tlf: 33 03 12 39

15


Laste ned ppt "TillitsvalgtkursHE 8. November. Studentenes Landsforbund (StL)  Alle på Høgskolen i Vestfold er medlemmer av StL  Representerer over 100 000 studenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google