Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG

2 Bakgrunn Andel eldre øker  økning i kroniske lidelser, komorbiditet og behov for legemiddelbehandling Eldre over 65 år står for nesten 50% av forbruket 57% av eldre fikk utlevert mer enn 5 lm 10-20 % av sykehusinnleggelser skyldes legemiddelbruk Aldersrelaterte forandringer  økt risiko for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer

3 Bakgrunn Eldre får i stor grad uhensiktsmessige legemidler: Primærhelsetjenesten: ca 20 % Sykehjem: ca 30 % Sykehus: 24-57% Forebygging av legemiddelrelaterte problemer hos eldre vil spare den enkelte for unødig lidelse og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst

4 Uhensiktsmessig legemiddelforskrivning Pasient m alzheimers sykdom og falltendens. Mogadon? Aprovel i høy dose til 100- åring med lavt blodtrykk og brukket lårhals? Sovemedisin til pas. som ikke sover likevel? Sovemedisin til pasient som sover uansett? Hiprex til pas. med kateter?

5 Hva kan vi gjøre for å redusere uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre?

6 Screeningverktøy START (Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) NorGeP (The Norwegian General Practice criteria) Kommentarartikkel: STOPP uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre, E Ø Bjørnestad, A H Ranhoff Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1175 doi: doi: 10.4045/tidsskr.13.0393

7 Bruk av screeningverktøy Systematisk legemiddelgjennomgang av de samme pasientene identifiserte 67 uhensiktsmessige legemidler STOPP inn STOPP ut NorGeP inn NorGeP ut Prospektiv N=31 154136 Retrospektiv N=29 79

8 Systematisk tverrfaglig legemiddelgjennomgang Tverrfaglig tilnærming for å identifisere, løse og forebygge den enkelte pasients legemiddel- relaterte problemer Veilederen beskriver en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger, og er aktuell for alle helseprofesjoner, uavhengig av omsorgsnivå.

9 Legemiddelrelaterte problemer (LRPs) Legemiddelvalg Dosering Bivirkning Interaksjon Avvikende legemiddelbruk Annet ”En hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandling, og som reelt eller potensielt interferer med ønsket helseeffekt” Ruths, Viktil, Blix: Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer, Tidsskr Nor lægeforen. Nr. 23 2007

10 Eldre bruker mange legemidler  økt risiko for LRPs British Journal of Clinical Pharmacology Volume 63, Issue 2, pages 187-195, 30 AUG 2006 DOI: 10.1111/j.1365-2125.2006.02744.x http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2006.02744.x/full#f2 Volume 63, Issue 2, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2006.02744.x/full#f2

11 LRP hos eldre Eldre har mange LRP, de fleste kan forhindres/forebygges Legemidler involvert i kategori 1 & 2: smertestillende, BDZ, Z-hypnotika og PPI Totalt 104 LRP ble avdekket  3,4 LRP pr pasient

12 Systematisk tverrfaglig legemiddelgjennomgang Systematisk gjennomgang av pasientenes legemiddelbruk Identifisering av legemiddelrelaterte problemer (Legemiddelvalg, Dosering, Bivirkning, Interaksjon, Avvikende legemiddelbruk, Annet Diskusjon mellom sykepleier/lege/farmasøyt  Intervensjon!

13 SAMSTEMMING AV LEGEMIDDELLISTEN Men først….

14 Hva er en LMsamstemning? Pasientsikkerhetsprogrammet: ”Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk”

15 Kvinne, f. 1933 (80 år)

16

17 Mann, f. 1929 (84 år)

18 Centyl K?

19 SYSTEMATISK LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG Og så….

20 Kvinne, f 1922 (91 år)

21

22 ♥: Imdur dep, Ramipril, Metoprolol dep 200mg, Xarelto, Furix 40mg, Digoxin Kvinne, f 1918 (96 år)

23 Det er behov for tverrfaglig systematisk legemiddelgjennomgang! Færre uhensiktsmessige legemidler Færre LRP Færre legemidler Foto: privat


Laste ned ppt "Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google