Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG

2 Bakgrunn Andel eldre øker  økning i kroniske lidelser, komorbiditet og behov for legemiddelbehandling Eldre over 65 år står for nesten 50% av forbruket 57% av eldre fikk utlevert mer enn 5 lm % av sykehusinnleggelser skyldes legemiddelbruk Aldersrelaterte forandringer  økt risiko for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer

3 Bakgrunn Eldre får i stor grad uhensiktsmessige legemidler: Primærhelsetjenesten: ca 20 % Sykehjem: ca 30 % Sykehus: 24-57% Forebygging av legemiddelrelaterte problemer hos eldre vil spare den enkelte for unødig lidelse og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst

4 Uhensiktsmessig legemiddelforskrivning Pasient m alzheimers sykdom og falltendens. Mogadon? Aprovel i høy dose til 100- åring med lavt blodtrykk og brukket lårhals? Sovemedisin til pas. som ikke sover likevel? Sovemedisin til pasient som sover uansett? Hiprex til pas. med kateter?

5 Hva kan vi gjøre for å redusere uhensiktsmessig legemiddelforskrivning til eldre?

6 Screeningverktøy START (Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) NorGeP (The Norwegian General Practice criteria) Kommentarartikkel: STOPP uhensiktsmessig legemiddelbruk hos eldre, E Ø Bjørnestad, A H Ranhoff Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1175 doi: doi: /tidsskr

7 Bruk av screeningverktøy Systematisk legemiddelgjennomgang av de samme pasientene identifiserte 67 uhensiktsmessige legemidler STOPP inn STOPP ut NorGeP inn NorGeP ut Prospektiv N= Retrospektiv N=29 79

8 Systematisk tverrfaglig legemiddelgjennomgang Tverrfaglig tilnærming for å identifisere, løse og forebygge den enkelte pasients legemiddel- relaterte problemer Veilederen beskriver en systematisk fremgangsmåte for å gjennomføre legemiddelgjennomganger, og er aktuell for alle helseprofesjoner, uavhengig av omsorgsnivå.

9 Legemiddelrelaterte problemer (LRPs) Legemiddelvalg Dosering Bivirkning Interaksjon Avvikende legemiddelbruk Annet ”En hendelse eller et forhold som skjer i forbindelse med legemiddelbehandling, og som reelt eller potensielt interferer med ønsket helseeffekt” Ruths, Viktil, Blix: Klassifisering av legemiddelrelaterte problemer, Tidsskr Nor lægeforen. Nr

10 Eldre bruker mange legemidler  økt risiko for LRPs British Journal of Clinical Pharmacology Volume 63, Issue 2, pages , 30 AUG 2006 DOI: /j x Volume 63, Issue 2,

11 LRP hos eldre Eldre har mange LRP, de fleste kan forhindres/forebygges Legemidler involvert i kategori 1 & 2: smertestillende, BDZ, Z-hypnotika og PPI Totalt 104 LRP ble avdekket  3,4 LRP pr pasient

12 Systematisk tverrfaglig legemiddelgjennomgang Systematisk gjennomgang av pasientenes legemiddelbruk Identifisering av legemiddelrelaterte problemer (Legemiddelvalg, Dosering, Bivirkning, Interaksjon, Avvikende legemiddelbruk, Annet Diskusjon mellom sykepleier/lege/farmasøyt  Intervensjon!

13 SAMSTEMMING AV LEGEMIDDELLISTEN Men først….

14 Hva er en LMsamstemning? Pasientsikkerhetsprogrammet: ”Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk”

15 Kvinne, f (80 år)

16

17 Mann, f (84 år)

18 Centyl K?

19 SYSTEMATISK LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG Og så….

20 Kvinne, f 1922 (91 år)

21

22 ♥: Imdur dep, Ramipril, Metoprolol dep 200mg, Xarelto, Furix 40mg, Digoxin Kvinne, f 1918 (96 år)

23 Det er behov for tverrfaglig systematisk legemiddelgjennomgang! Færre uhensiktsmessige legemidler Færre LRP Færre legemidler Foto: privat


Laste ned ppt "Margareth Wiik rådgivningsfarmasøyt klinisk farmasøyt Bodø, Kløveråsen, NLSH TVERRFAGLIG LEGEMIDDEL- GJENNOMGANG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google