Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo
Oppfølging i egen bolig for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet Asle Dal

2 Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle
Startet som et prosjekt med 1 bruker i 2001, har i dag blitt en fast tjeneste med 15 brukere. Målet er øke antallet brukere i løpet av 2006/07 Brukerne har en alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Brukerne bor i kommunale boliger 5,5 årsverk fordelt på 8 stillinger Døgnkontinuerlig turnus

3 Brukerne av oppfølgende tjeneste
Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet De aller fleste er utredet, og har en psykiatrisk diagnose De har en tilknytning til dps De aller fleste har vært uten fast bopel 50%-60% får substitusjons behandling for sitt rusmisbruk (Metadon, Subutex) (Asle Dal – 2005)

4 Personalet i oppfølgende tjeneste
5.5 årsverk fordelt på 8 stillinger Alle stillingene er hjemlet som miljøarbeidere eller miljøterapeuter To av personalet er psykiatriske hjelpepleiere, en er omsorgsarbeider med videreutdanning i psykiatri. To tar videreutdanning i rus og psykisk lidelse i regi av Seprep. Har tilknyttet 2 psykologistudenter som jobber fast Alle har bakgrunn fra andrelinjen i psykiatrien. (akutt, subakutt, langtid, rehab, dobbeltdiagnoseavd, sikkerhetspsyk.)

5 Det dagelige arbeidet Hjelpe brukeren der vedkommende er (hjemme i egen bolig, hospits, institusjon, fengsel, hos pårørende) Være tilgjengelige 24 timer i døgnet. Arbeidet er praktisk rettet. Renhold, fysisk etablering i bolig. Innkjøp av møbler. Økonomistyring. Innkjøp av mat. Matlaging/kosthold Håndtering av krisesituasjoner både natt og dag Sosialtrening, turer, fysisk trening Koordinering av tjenester

6 Rammer og innhold i tilbudet
Individuelt tilrettelagt oppfølging Individuell plan Samarbeidsavtale Vedtak om tjenester fra bydelen Personalets oppgaver og roller HMS – arbeidsmiljø og sikkerhetsrutiner (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)

7 Hva er våre oppgaver? Sørge for at kontakten med Spesialisthelsetjenesten og rusinstitusjoner opprettholdes og samkjøres Koordinere tjenester i forhold til interne samarbeidspartnere (sosialtjeneste, boligkontor, hjemmesykepleie) Hjelpe brukeren å gjennomføre sine daglige gjøremål. (medisiner, innkjøp av mat, avtaler med dps, renhold av bolig, hygiene med mer) Veilede brukeren i forhold til utarbeiding av IP. Hjelpe til å lage avtaler i forhold til besøk og kontakt med pårørende (Asle Dal – 2005)

8 Noen utfordringer ved etablering i selvstendig bolig
Hvordan skape et stabilt system rundt ustabile personer etter utskriving fra institusjon Hvordan håndtere bosted midt i Oslo i forhold til: Lett tilgang på rusmidler Konsekvenser av dette for oppfølgingen av beboer Konsekvenser for personalets arbeidssituasjon Hvordan balansere best mulig i forhold til tett oppfølging som gir trygghet og behovet for privatliv (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)

9 Veien fra samlokaliserte boliger til ”spredt bosetting”
Ofte felles ”rus-episoder/perioder” for beboere i samlokaliserte boliger Høyere konfliktnivå. Flere og sterkere utageringer i forhold til personalet og nærmiljø En større belastning på nærmiljøet Påvirker hverandres rusmønster/vaner negativt (Asle Dal – 2005)

10 Hvordan jobbe alene? Sikkerhetsmal
Kunne snakke åpent om alle problemstillinger rundt det å jobbe alene Lange overlappinger Bakvaktfunksjon

11 Erfaringer med hva som har fungert
I samarbeid med beboerne I samarbeidet med pårørende I oppfølgende tjeneste internt I samarbeidet med det øvrige tjenesteapparatet i bydelen - I samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)

12

13


Laste ned ppt "Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google