Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo Oppfølging i egen bolig for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet Asle Dal - 2005 Oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo Oppfølging i egen bolig for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet Asle Dal - 2005 Oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo Oppfølging i egen bolig for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet Asle Dal - 2005 Oppfølging i egen bolig for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet Asle Dal - 2005

2 Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle  Startet som et prosjekt med 1 bruker i 2001, har i dag blitt en fast tjeneste med 15 brukere. Målet er øke antallet brukere i løpet av 2006/07  Brukerne har en alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Brukerne bor i kommunale boliger  5,5 årsverk fordelt på 8 stillinger  Døgnkontinuerlig turnus  Startet som et prosjekt med 1 bruker i 2001, har i dag blitt en fast tjeneste med 15 brukere. Målet er øke antallet brukere i løpet av 2006/07  Brukerne har en alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Brukerne bor i kommunale boliger  5,5 årsverk fordelt på 8 stillinger  Døgnkontinuerlig turnus

3 Brukerne av oppfølgende tjeneste  Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet  De aller fleste er utredet, og har en psykiatrisk diagnose  De har en tilknytning til dps  De aller fleste har vært uten fast bopel  50%-60% får substitusjons behandling for sitt rusmisbruk (Metadon, Subutex) (Asle Dal – 2005)  Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet  De aller fleste er utredet, og har en psykiatrisk diagnose  De har en tilknytning til dps  De aller fleste har vært uten fast bopel  50%-60% får substitusjons behandling for sitt rusmisbruk (Metadon, Subutex) (Asle Dal – 2005)

4 Personalet i oppfølgende tjeneste  5.5 årsverk fordelt på 8 stillinger  Alle stillingene er hjemlet som miljøarbeidere eller miljøterapeuter  To av personalet er psykiatriske hjelpepleiere, en er omsorgsarbeider med videreutdanning i psykiatri. To tar videreutdanning i rus og psykisk lidelse i regi av Seprep. Har tilknyttet 2 psykologistudenter som jobber fast  Alle har bakgrunn fra andrelinjen i psykiatrien. (akutt, subakutt, langtid, rehab, dobbeltdiagnoseavd, sikkerhetspsyk.)  5.5 årsverk fordelt på 8 stillinger  Alle stillingene er hjemlet som miljøarbeidere eller miljøterapeuter  To av personalet er psykiatriske hjelpepleiere, en er omsorgsarbeider med videreutdanning i psykiatri. To tar videreutdanning i rus og psykisk lidelse i regi av Seprep. Har tilknyttet 2 psykologistudenter som jobber fast  Alle har bakgrunn fra andrelinjen i psykiatrien. (akutt, subakutt, langtid, rehab, dobbeltdiagnoseavd, sikkerhetspsyk.)

5 Det dagelige arbeidet  Hjelpe brukeren der vedkommende er (hjemme i egen bolig, hospits, institusjon, fengsel, hos pårørende)  Være tilgjengelige 24 timer i døgnet. Arbeidet er praktisk rettet. Renhold, fysisk etablering i bolig. Innkjøp av møbler. Økonomistyring. Innkjøp av mat. Matlaging/kosthold  Håndtering av krisesituasjoner både natt og dag  Sosialtrening, turer, fysisk trening  Koordinering av tjenester  Hjelpe brukeren der vedkommende er (hjemme i egen bolig, hospits, institusjon, fengsel, hos pårørende)  Være tilgjengelige 24 timer i døgnet. Arbeidet er praktisk rettet. Renhold, fysisk etablering i bolig. Innkjøp av møbler. Økonomistyring. Innkjøp av mat. Matlaging/kosthold  Håndtering av krisesituasjoner både natt og dag  Sosialtrening, turer, fysisk trening  Koordinering av tjenester

6 Rammer og innhold i tilbudet  Individuelt tilrettelagt oppfølging  Individuell plan  Samarbeidsavtale  Vedtak om tjenester fra bydelen  Personalets oppgaver og roller  HMS – arbeidsmiljø og sikkerhetsrutiner (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)  Individuelt tilrettelagt oppfølging  Individuell plan  Samarbeidsavtale  Vedtak om tjenester fra bydelen  Personalets oppgaver og roller  HMS – arbeidsmiljø og sikkerhetsrutiner (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)

7 Hva er våre oppgaver?  Sørge for at kontakten med Spesialisthelsetjenesten og rusinstitusjoner opprettholdes og samkjøres  Koordinere tjenester i forhold til interne samarbeidspartnere (sosialtjeneste, boligkontor, hjemmesykepleie)  Hjelpe brukeren å gjennomføre sine daglige gjøremål. (medisiner, innkjøp av mat, avtaler med dps, renhold av bolig, hygiene med mer)  Veilede brukeren i forhold til utarbeiding av IP.  Hjelpe til å lage avtaler i forhold til besøk og kontakt med pårørende (Asle Dal – 2005)  Sørge for at kontakten med Spesialisthelsetjenesten og rusinstitusjoner opprettholdes og samkjøres  Koordinere tjenester i forhold til interne samarbeidspartnere (sosialtjeneste, boligkontor, hjemmesykepleie)  Hjelpe brukeren å gjennomføre sine daglige gjøremål. (medisiner, innkjøp av mat, avtaler med dps, renhold av bolig, hygiene med mer)  Veilede brukeren i forhold til utarbeiding av IP.  Hjelpe til å lage avtaler i forhold til besøk og kontakt med pårørende (Asle Dal – 2005)

8 Noen utfordringer ved etablering i selvstendig bolig  Hvordan skape et stabilt system rundt ustabile personer etter utskriving fra institusjon  Hvordan håndtere bosted midt i Oslo i forhold til: Lett tilgang på rusmidler  Konsekvenser av dette for oppfølgingen av beboer  Konsekvenser for personalets arbeidssituasjon  Hvordan balansere best mulig i forhold til tett oppfølging som gir trygghet og behovet for privatliv (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)  Hvordan skape et stabilt system rundt ustabile personer etter utskriving fra institusjon  Hvordan håndtere bosted midt i Oslo i forhold til: Lett tilgang på rusmidler  Konsekvenser av dette for oppfølgingen av beboer  Konsekvenser for personalets arbeidssituasjon  Hvordan balansere best mulig i forhold til tett oppfølging som gir trygghet og behovet for privatliv (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)

9 Veien fra samlokaliserte boliger til ”spredt bosetting”  Ofte felles ”rus-episoder/perioder” for beboere i samlokaliserte boliger  Høyere konfliktnivå. Flere og sterkere utageringer i forhold til personalet og nærmiljø  En større belastning på nærmiljøet  Påvirker hverandres rusmønster/vaner negativt (Asle Dal – 2005)  Ofte felles ”rus-episoder/perioder” for beboere i samlokaliserte boliger  Høyere konfliktnivå. Flere og sterkere utageringer i forhold til personalet og nærmiljø  En større belastning på nærmiljøet  Påvirker hverandres rusmønster/vaner negativt (Asle Dal – 2005)

10 Hvordan jobbe alene?  Sikkerhetsmal  Kunne snakke åpent om alle problemstillinger rundt det å jobbe alene  Lange overlappinger  Bakvaktfunksjon  Sikkerhetsmal  Kunne snakke åpent om alle problemstillinger rundt det å jobbe alene  Lange overlappinger  Bakvaktfunksjon

11 Erfaringer med hva som har fungert  I samarbeid med beboerne  I samarbeidet med pårørende  I oppfølgende tjeneste internt  I samarbeidet med det øvrige tjenesteapparatet i bydelen -  I samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)  I samarbeid med beboerne  I samarbeidet med pårørende  I oppfølgende tjeneste internt  I samarbeidet med det øvrige tjenesteapparatet i bydelen -  I samarbeidet med spesialisthelsetjenesten (Solveig Røthe/Asle Dal – 2003)

12 asle.dal@bgo.oslo.kommune.no asle.dal@bgo.oslo.kommune.no

13


Laste ned ppt "Oppfølgende tjeneste i bydel Gamle Oslo Oppfølging i egen bolig for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet Asle Dal - 2005 Oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google